IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

https://colorlib.com/polygon/gentelella/form_wizards.html

https://codepen.io/chrgl86/pen/NRqzww

Vegeu també Fuelux (basat en Bootstrap) per tal de saber com fer un wizard en una aplicació web. Fuelux és el wizard utilitzat per la plantilla Ace

Consulteu l'article Android Wizard per veure com fer Wizards amb Android.

Consulteu també Installation Wizards

Consulteu també Multi Step Form

Introducció

Un wizard té multiples pasos/steps

Components visuals:

Plantilles

Adminlte

No té un exemple especific el més similar les tabs en widgets:

https://almsaeedstudio.com/themes/AdminLTE/pages/UI/general.html

Ace template

http://ace.jeka.by/form-wizard.html


ample admin

http://www.ampleadmin.wrappixel.com/ampleadmin-html/ampleadmin-material/form-wizard.html

Bootstrap

http://blog.creative-tim.com/web-design/bootstrap-wizard/

Exemples amb Jquery

http://www.jqueryrain.com/demo/jquery-step-form-wizard/

Material

http://demos.creative-tim.com/material-bootstrap-wizard/wizard-book-room.html

PHP

Laravel

Instal·ladors Laravel

Javascript

Gritcode components

http://gritcode.github.io/gritcode-components/#/wizard

Fuelux

Vegeu Fuelux

Resources:

Vue

https://xaksis.github.io/vue-good-demos/#/simple-wizard

https://github.com/xaksis/vue-good-wizard?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=revue

http://vue-tabs-component.spatie.be/#first-tab

Acacha/wizard

Vegeu acacha/wizard

Vegeu també