IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install wine

Comandes:

$ dpkg -L wine | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/wine
/usr/bin/wine-kthread
/usr/bin/wine-pthread
/usr/bin/wine-preloader
/usr/bin/wineshelllink
/usr/bin/wineserver
/usr/bin/msiexec
/usr/bin/notepad
/usr/bin/progman
/usr/bin/regedit
/usr/bin/regsvr32
/usr/bin/uninstaller
/usr/bin/wineboot
/usr/bin/winebrowser
/usr/bin/winecfg
/usr/bin/wineconsole
/usr/bin/winedbg
/usr/bin/winefile
/usr/bin/winemine
/usr/bin/winepath
/usr/bin/wineprefixcreate
/usr/bin/widl
/usr/bin/winebuild
/usr/bin/winedump
/usr/bin/function_grep.pl
/usr/bin/winegcc
/usr/bin/wmc
/usr/bin/wrc
/usr/bin/winemaker
/usr/share/binfmts
/usr/share/binfmts/wine
/usr/lib/wine/cabinet.dll.so
/usr/lib/wine/libcabinet.def
/usr/lib/wine/libinetcomm.def
/usr/bin/wineg++
/usr/bin/winecpp
/usr/bin/wine-auto

Executar fitxers exe

$ wine fitxer.exe

Executar fitxers msi. Comanda msiexec

Aquesta comanda la proporciona wine:

$ dpkg -S msiexec
wine: /usr/lib/wine/msiexec.exe.so

Exemple:

$ msiexec /i ActivePerl-5.8.8.820-MSWin32-x86-274739.msi

Comanda unshield

Extreu fitxers .cab

$ sudo apt-get install unshield

Exemple:

unshield -g Epoc32 x _e/data2.cab

Resolució de problemes

p11-kit: couldn't load module: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/gnome-keyring-pkcs11.so: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/gnome-keyring-pkcs11.so: impossibile aprire il file oggetto condiviso: File o directory non esistente


Recursos