IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location

Window.location

Vegeu les diferents parts d'una URL que podem obtenir amb Javascript i Window.location:

window.open()

És similar a canviar el href de window.location però en una funció amb paràmetres extres per tenir un major control de la nova finestra que s'obre:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/open

Per exemple:

window.location.href = 'http://www.google.com'; //Will take you to Google.

Es pot fer amb:

window.open('http://www.google.com'); //This will open Google in a new window.

Exemple d'opcions:

var windowObjectReference;

function openRequestedPopup() {
 windowObjectReference = window.open(
  "http://www.domainname.ext/path/ImageFile.png",
  "DescriptiveWindowName",
  "resizable,scrollbars,status"
 );
}

Window.location.replace i Window.location.assign

Permet canviar la URL, és a dir realitzar una redirecció URL. Vegeu https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location

Mostrar la URl completa amb Location.toString()

 • Location.toString()

Exemples

Exemples a Developer Mozilla

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/location

Els més simples i rellevants:

Example #1: Navigate to a new page:

location.assign("http://www.mozilla.org"); // or
location = "http://www.mozilla.org";

Oco amb CORS qe pot previndre que això no funcioni.

Example #2: Force reloading the current page from the server

location.reload(true);

Example #3

Consider the following example, which will reload the page by using the replace() method to insert the value of location.pathname into the hash:

function reloadPageWithHash() {
 var initialPage = location.pathname;
 location.replace('http://example.com/#' + initialPage);
}

Pàgina de Forward

Vegeu OAuth_hybrid_apps#Forward_page/Pàgina de Forward

Redireccions URL

Redireccions URL:

<html>
<head>
<script>
function newDoc() {
  window.location.assign("https://www.w3schools.com")
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Load new document" onclick="newDoc()">

</body>
</html>

Esdeveniments

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location

Vegeu també

Enllaços externs