IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació i execució

Desgraciadament Winbox és una aplicació que està pensada per a Windows, però funciona amb Wine. Per instal·lar wine feu:

$ sudo apt-get install wine

Per executar winbox, primer l'heu de descarregar de la web de microtik:

http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe

O podeu fer amb wget:

$ wget http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe

Per executar winbox feu:

$ wine winbox.exe
NOTA: Si descarregueu winbox des del navegador, és molt possible que se us executi directament winbox.

Ports

Winbox ha de tenir accés als ports 80 i 8291.

Descobriment de dispositius

Winbox es capaç de trobar dispositius de la xarxa a la que estem connectats, utilitzant els protocols:

Si executeu winbox:

$ wine winbox

Us mostrarà una pantalla com la següent:

Winbox.png

Al fer clic al boto amb els tres punts (...), es buscaran dispositius per la xarxa utilitzant els protocols esmentats. Winbox us mostrarà una llista dels dispositius trobats

Winbox1.png

Si abans de fer clic al boto dels 3 punts executeu tcpdump:

$ sudo tcpdump -n
10:45:02.885501 IP 192.168.1.33.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 4
10:45:02.986145 IP 192.168.1.33.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 4
10:45:03.088114 IP 192.168.1.33.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 4
10:45:03.166984 IP 10.139.60.33.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 75
10:45:03.167024 CDPv1, ttl: 120s, Device-ID 'TRSIESCopernicRd1', length 70
10:45:03.856891 IP 10.139.60.33.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 75
10:45:03.856932 CDPv1, ttl: 120s, Device-ID 'TRSIESCopernicRd1', length 70
10:45:04.216780 IP 10.139.60.33.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 75
10:45:04.216816 CDPv1, ttl: 120s, Device-ID 'TRSIESCopernicRd1', length 70
10:45:06.606680 IP 10.139.60.33 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length: 44

El winbox l'executat a una màquina amb la IP 192.168.1.333. Com podeu veure la màquina envia uns paquets UDP pel port 5678 a tota la xarxa (broadcast: 255.255.255.255):

 10:45:02.885501 IP 192.168.1.33.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 4

En aquest cas, ens ha contestat un dispositiu microtik RouterBoard_RB433AH que està ja configurat amb un identificador:

Device-ID 'TRSIESCopernicRd1'

Aquest dispositiu està configurat per a la xarxa Guifi.net. Podeu trobar els pas a pas d'aquesta configuració a l'article:

Exemple pas a pas de muntatge d'un node a l'IES Nicolau Copèrnic

Connexió per MAC

Si el dispositiu no té una IP configurada, la connexió es farà utilitzant paquets de broadcast UDP:

$ sudo tcpdump -n
....
IP 192.168.1.33.51725 > 255.255.255.255.20561: UDP, length 22
11:16:04.280227 IP 192.168.1.33.51725 > 255.255.255.255.20561: UDP, length 88
11:16:03.272701 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.51725: UDP, length 22
11:16:03.277122 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.51725: UDP, length 1472
11:16:03.277144 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.51725: UDP, length 255
11:16:03.281442 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.51725: UDP, length 1472

Tant el dispositiu com Winbox utilitzaran paquets UDP en broadcast per a comunicar-se. Això és similar al que fa un client DHCP per comunicar-se amb el servidor DHCP.

Connexió a un dispositiu

Executeu winbox:

$ wine winbox.exe

Us apareixerà una pantalla com la següent:

Winbox.png

Feu clic al boto dels 3 punts (...) per trobar dispositius microtik a la xarxa

Winbox1.png

Seleccioneu el dispositiu al que us voleu connectar. Us apareixerà una finestra com la següent:

Winbox3.png

I feu clic al boto Connect:

L'eina winbox es pot connectar a un dispositiu microtik, encara que aquest dispositiu no tingui cap IP assignada. La connexió és realitza mitjançant la MAC. Consulteu l'apartat Descobriment de dispositius.

L'usuari i paraula de pas per defecte són:

  • Usuari: admin
  • Paraula de pas:

És a dir, sense cap paraula de pas. L'eina es descarregarà de la placa mare l'aplicació per a controlar el dispositiu. Us apareixerà una finestra com la següent:

Winbox4.png

Ja podeu començar a configurar dispositiu.

Recursos