IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SambasobreLDAP, LinuxAdministracioAvancada,DissenyXarxesLinux
Fitxers: Sessio5.pdf,AutenticacioiAutoritzacionsLinux.pdf ,

ProxySquid.pdf (ProxySquid.odp)

Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal

IMPORTANT: A Ubuntu (i també a Debian) tot i que sembla que hi ha un paquet:

$ sudo apt-get install webmin
...
E: El paquet webmin no té candidat d'instal·lació

Com podeu veure realment el paquet no hi és als repositoris. Per tant, cal instal·lar manualment. Vegeu l'apartat Instal·lació

Instal·lació

A Debian i a Ubuntu ja no hi ha paquet als repositoris per a Webmin. Per instal·lar webmin en aquests sistemes heu dse seguir les següents passes:

Baixar el paquet .deb de la web de webmin

$ cd; mkdir webmin && cd webmin
$ wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.510-2_all.deb

Instal·lar webmin

$ sudo dpkg -i webmin_1.510-2_all.deb

Si us fixeu:

dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de webmin:
webmin depèn de libnet-ssleay-perl; tot i així:
 El paquet libnet-ssleay-perl no està instal·lat.
webmin depèn de libauthen-pam-perl; tot i així:
 El paquet libauthen-pam-perl no està instal·lat.
webmin depèn de libio-pty-perl; tot i així:
 El paquet libio-pty-perl no està instal·lat.
webmin depèn de libmd5-perl; tot i així:
 El paquet libmd5-perl no està instal·lat.
dpkg: s'ha produït un error en processar webmin (--install):
problemes de dependències - es deixa sense configu

No us deixarà instal·lar per problemes de dependències. Instal·leu-les:

$ sudo apt-get install libnet-ssleay-perl libauthen-pam-perl libauthen-pam-perl libio-pty-perl libmd5-perl

I ja teniu instal·lat Webmin.

Executar Webmin

Webmin és una aplicació web que s'executa amb el seu propi servidor web (no utilitza Apache). Per entrar a webmin heu d'obrir en una navegador l'adreça:

https://localhost:10000

L'usuari i paraula de pas que us demana són l'usuari i la contrasenya dels usuaris de la màquina local. Per poder utilitzar totes les funcions de webmin cal entrar com a root.

Configuració

Webmin és una aplicació web però no necessita d'apache per a funcionar. Té un dimoni o servei propi que s'executa la port 10000 i per connexió segura. El fitxer de configuració de webmin és /etc/webmin/miniserv.conf.

Exemple de fitxer /etc/webmin/miniserv.conf:

 mimetypes=/etc/mime.types
 port=10000
 host=xarxantoni
 addtype_cgi=internal/cgi
 realm=Webmin Server
 logfile=/var/log/webmin/miniserv.log
 pidfile=/var/run/webmin.pid
 logtime=168
 ssl=1
 env_WEBMIN_CONFIG=/etc/webmin
 env_WEBMIN_VAR=/var/log/webmin
 logout=/etc/webmin/logout-flag
 listen=10000
 userfile=/etc/webmin/miniserv.users
 keyfile=/etc/webmin/miniserv.pem
 libwrap=
 alwaysresolve=1
 blockhost_time=300
 no_pam=0
 logouttime=5
 passdelay=1
 session=1
 blockhost_failures=3
 syslog=1
 log=1
 logclear=
 loghost=1
 preroot=debiantheme
 ppath=
 atboot=1
 denyfile=\.pl$
 extraroot_0=/usr/local/share/webmin
 allow=localhost


Accés a webmin des de màquines remotes

S'ha de modificar el paràmetre:

allow= 

Del fitxer /etc/webmin/miniserv.conf. Ara cal reiniciar webmin:

 $ sudo /etc/init.d/webmin restart
 Restarting webmin: webmin.

Ldap Webmin

TODO

Webmin a SkoleLinux

Consulteu l'article Webmin_a_Skolelinux

Vegeu també

Recursos