IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Descripció del procediment

Els passos a seguir són:

 • Còpia de seguretat de les dades del període. Que cal copiar:
 • Base de dades Mysql: la base de dades actual és la webfaltes. La copia de la base de dades la anomenarem webfaltesPERIODEACADEMIC (p.ex. webfaltes201011)
define("_BASE_PATH_HTML","/webfaltes201011");
 • No cal mantenir actives a la web totes les còpies d'altres anys (les dades si però, el que no cal és tenir els hosts d'Apache configurats)
 • Càrrecs: Cal posar-los a Gosa als camps nous que s'han habilitat però de moment, pel llençol cap posar-lo també a la base de dades a la taula carrec_departament (a més per qüestions de presentació està partit en dos parts).
 • Alumnes i els grups als que pertanyen: aquestes dades també s'extreuen de Ldap, les dades dels alumnes s'introdueixen durant la matrícula TIC i estan completament

disponibles just abans de començar les classes . Consulteu Protocol d'alta d'alumnes. Nou període acadèmic. Consulteu també Webfaltes#Gesti.C3.B3_d.27usuaris_i_grups_de_classe._Gosa

 • Als grups de classe de Ldap cal (de moment a data d'avui cal fer-ho entrant directament a la base de dades Ldap, --acacha 11:25, 6 set 2011 (UTC)) assignar el codi de grup que els hi corresponguis segons les dades de GPUNTIS. Els camps que utilitzem són:
 • physicalDeliveryOfficeName: On guardem el grup al qual pertanyen els alumnes.
 • businessCategory: On guardem el codi de l'aula.
 • Creació de la nova base de dades:
 • Utilitzar el SQL de creació de la base de dades. A més de crear les dades també s'han d'omplir les taules que tenen camps fixos
 • Càrrega d'horaris: cal carregar la taula classe amb les dades de GPUNTIS. Vegeu la documentació antiga (TODO). Nota: També es creen les taules lliço i assignatura que no tinc clar que serveixen per a res FIX ME (--acacha 12:05, 6 set 2011 (UTC))
 • Càrrega de grups: Cal omplir la taula grups a partir de GPUNTIS (TODO:Que caldria per tenir-ho tot a Ldap)
 • Configuració del llençol de fotos. TODO

Configuracions finals

 • Cal omplir la taula rol professor i assignar el rol de coordinador a qui correspongui (coordinador informàtica, cap estudis, equip directiu...)

TODO

Script

Crear un script que a partir del fitxer de GPUNTIS generi un TXT amb les dades a carregar a la taula classe. Cada cop que hi ha un canvi als horaris es buida la taula i es torna a carregar el fitxer

Protocol d'actualització dels horaris

TODO

Fonts de dades

TODO

Manuals

Exportació de dades de GPUNTIS. Format DIF

Consulteu GPUntis#Exportaci.C3.B3_de_dades_de_GPUNTIS._Format_DIF

Documentació antiga

Tenim les consultes SQL originals i el procediment que es feia per crear la base de dades al Dropbox a la carpeta webfaltes.


Documentació relacionada

Tests a realitzar per comprovar el correcte funcionament

TODO