IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Eines

Les eines necessàries per dur a terme un wardriving són:

  • 1 analitzador de xarxes Wireless. Per exemple Kismet
  • 1 GPS si volem anotar la geoposició dels punts d'accés. Es pot utilitzar kismet conjuntament amb gpsdrive
  • 1 ordinador portàtil
  • Targeta de xarxa wirel·les. Sovint s'utilitzen "dongles" USB que permeten connectar antenes d'alta recepció per tal de millorar la senyal rebuda.

Proposta de pràctica

Vegeu també

Enllaços externs