IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

SOAP, l'acrònim de Simple Object Access Protocol, és un l'especificació d'un protocol per intercanviar informació estructurada en la implementació d'un servei web en xarxes de computadors. Utilitza XML com a format per als missatges i utilitza altres protocols com Hypertext Transfer Protocol (HTTP) però també Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), per la negociació del missatges i la seva transmissió.

Al curs sobre ProgramacioXML podeu trobar transparències explicant els serveis web XML amb SOAP. Actualment (--acacha (discussió) 11:56, 19 feb 2015 (CET)) però la tendència (i la meva recomanació) és utilitzar serveis web amb arquitectura REST utilitzant JSON i HTTP

Està relacionat amb Web Services Description Language (WSDL) i Universal Description Discovery and Integration (UDDI) com a sistemes que s'utilitzen per a la creació de serveis web.

Transparències

Vegeu també

Enllaços externs

Recursos: