IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

http://wiki.openwrt.org/doc/howto/clientmode

Introducció

Un WDS és un sistema que permet la interconnexió de punts d'accés en una xarxa WI-FI (IEEE 802.11). Permet doncs expandir una xarxa wireless utilitzant múltiples punts d'accés sense l'ús de xarxes amb fil (sense l'ús de cables).

Un dels avantatges de WDS es que manté les MAC dels clients de la xarxa distribuïda amb independència del punt d'accés de la xarxa. [1]

Quan es va dissenyar l'estàndard 802.11, es va pensar en dos tipus de serveis:

 • BSS (Basic Service Set): un sol punt d'accés (AP) i una xarxa sense fils composta per les estacions connectades a aquest AP.
 • ESS (Extended Service Set): en aquest cas hi ha diversos AP i el que interessa és que qualsevol estacions connectada a qualsevol dels AP pugui connectar-se amb estacions de qualsevol altre AP (o del mateix) de forma transparent. El sistema que permet la interconnexió és el DS(Distribution System).

El sistema de distribució wireless no està definit completament a l'estàndard 802.11 (secció 5.2.2(9)) ja que no interessab definir-lo completament, per què conceptualment és molt senzill però pot ser força complicat d'implementar. De fet el sistema de distribució està definit per separat ja que el medi pot ser diferent de 802.11 (p. ex. 802.3 Ethernet).

DS és simplement una forma d'interconnectar punts d'accés per permetre ampliar una xarxa wireless. També pot ser la base per a sistemes més sofisticats com NoCatAuth, Roaming con IAPP, Mobility IP, etc.

Consulteu també l'article sobre WIFI.

Dos modes:

 • Wireless Bridging: in which WDS APs communicate only with each other and don't allow wireless clients or Stations (STA) to access them
 • Wireless Repeating: in which APs communicate with each other and with wireless STAs

TODO:

WDS Explained

WDS, which stands for Wireless Distribution System, is a feature that enables single-radio APs to be wirelessly inconnected instead of using a wired Ethernet connection.

WDS connections are MAC address-based and employ a special data frame type that uses all four of the (MAC) address fields allowed in the 802.11 standard, instead of the three addresses used in normal AP <-> STA (client) traffic. (In the 802.11 frame header, address 1 is the destination address, address 2 is the source address, address 3 is the BSSID of the network and address 4 is used for WDS, to indicate the transmitter address.)

The provision for four MAC addresses in a frame is about the only thing covered by the 802.11 standards. But it was enough to allow bridging features to first be added to enterprise-grade, i.e. expensive, 802.11b products in the late 1990's. Many of these implementations were based around a medium access control (MAC) layer design originated by a long-defunct company called Choice Microsystems.

APs with wireless bridging features remained as high-priced items until fall 2002 when wireless bridging moved into consumer priced wireless products. D-Link first broke the artificially high wireless bridging price barrier by releasing a free upgrade to its DWL-900AP+ Access Point [reviewed]. This upgrade created the first consumer-priced WLAN product to support bridging and repeating. Other companies soon followed with similar upgrades, and also introduced dedicated Wireless Bridges, such as Linksys' WET11 [reviewed here].

Though these products were actually making use of the WDS feature, they didn't refer to it as such. It wasn't until products based on Broadcom's 802.11g chipset started to hit the market at the beginning of 2003 that the WDS term started to be commonly used. (Broadcom apparently included WDS support in its AP reference design code.)

WDS can be used to provide two modes of wireless AP-to-AP connectivity:

  Wireless Bridging in which WDS APs communicate only with each other and don't allow wireless clients or Stations (STA) to access them
  Wireless Repeating in which APs communicate with each other and with wireless STAs

Incovenients:

Two disadvantages to using WDS are:

 • It's more difficult to set up than non-WDS: Dynamically assigned and rotated encryption keys are not generally supported in a WDS connection. This means that Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2) and other dynamic key assignment technology might not be available. Static WEP keys are more commonly supported in WDS connections. Whatever encryption is supported in the WDS link is what the repeater's clients must use (NOTA: ubiquiti crec si suport WPA amb WDS)
 • throughput: Note that wireless throughput is cut approximately in half for each repeating "hop", i.e. an AP that data flows through before hitting the wired network. This is because all transmissions use the same channel and radio and must be retransmitted to reach the wired LAN. The repeating throughput reduction applies both to WDS and non-WDS repeating.

NOTA: La perdua de throughput no pasa en el mode Wireless Bridging només Wireless repeating

WDS isn't the only way to bridge and repeat, however. Some products don't use WDS at all and instead act like wireless client adapters. But instead of connecting via USB, Cardbus or other computery interfaces, they connect via Ethernet. So they can be used to wirelessly connect devices like media players, game systems or any other networkable device that has an Ethernet connector. I'll cover these devices in another part of this series.


Recursos:

Modes

Un punt d'accés d'una xarxa WDS pot ser:

 • Punt d'accés principal (main): típicament els punts d'accés que estan connectats a una xarxa amb fils (wired), típicament Ethernet.
 • Punt d'accés de redireccionament (relay): Redirecciona dades entre punts d'accés de qualsevol tipus
 • Punt d'accés remot (remote base station): PA que accepta connexions de clients finals i envia aquestes connexions a relays o punts d'accés principals.

Les connexions entre clients es fan per MAC en comptes de IP ????

802.11 Frame format (MAC frame format)

Imatge:

http://mrncciew.files.wordpress.com/2013/03/802-11-frames-02.png?w=529&h=140

4 Address format:

 • La quarta adreça MAC s'utilitza per indicar l'adreça origen o destinació del DS (per poder reenviar el paquet entre els "routers WDS")
 • Recursos:

Vegeu també:

L2 bridging

Resolució de problemes

Els nodes configurats per a funcionar amb WDS no apareixen als scans (no es mostra el SSID). Al menys em passa això amb un supernode de guifi.net amb RouterBoard 600A. Si està el WDS i faig scanners amb una loco5 (i la loco no té la MAC del altre punt de l'enllaç WDS) no els detecta. Si trec el WDS sí.

RouterOS

Consulteu el mode wireless a:

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Station_Modes#Mode_station-bridge

Ubiquiti

Vegeu Ubiquiti WDS.

Nota: és important l'opció de l'apartat Advanced anomenada "Allow Multicast All" per tal que funcioni WDS de forma transparent (per exemple per que funcioni OSPF)

Guifi.net

Vegeu també

Enllaços externs