IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

XARXES WAN

Que es una xarxa WAN?

Jarkor wan1.gif

 • Les xarxes WAN o (Wide Area Network) son xarxes que estan connectades entre 100 o 10000 ordinadors al mateix temps gracies a els enllaços entre xarxes que fan que estiguin connectades totes entre si.
 • Normalment una xarxa WAN és punt a punt, és a dir, xarxa de paquet commutat. Les xarxes WAN poden utilitzar sistemes de comunicació via satèl·lit o de ràdio.Va ser l'aparició dels portàtils i els PDA´s la qual va portar el concepte de xarxes sense fil.

Per a que s'utilitzen les xarxes WAN?

Xarxa WAN
 • Moltes xarxes WAN són construïdes per a una organització o empresa particular d'ús privat, unes altres són construïdes per proveïdors d'internet (ISP) per a proveir connexió als seus clients.

Diferents tipus de connexions WAN

Enllaços punt a punt

 • Aquesta topologia cada node es connecta a un altre a través de circuits dedicats, és a dir, canals que són arrendats per empreses o institucions a les companyies telefòniques. Aquests canals estan sempre disponibles per a la comunicació entre els dos punts.

Commutació de circuits

 • És un mètode de commutació en el qual s'establix, manté i acaba un circuit físic dedicat a través d'una xarxa de transport per a cada sessió de comunicació.

Commutació de paquets

 • Els dispositius connectats a la xarxa comparteixen un sol enllaç per a transferir els paquets des de l'origen a la destinació.

Circuits virtuals WAN

 • Es un circuito lógico creado para asegurar una comunicación confiable entre dos dispositivos de red.

Tipus de connexions segons el abast, distancia i tipus de xarxa

 • Hi ha dos tipus de circuits virtuals, els virtuals commutats i els virtuals permanents. L'establiment d'una comunicació en el primer cas té tres fases:
 • D'establiment
 • Transferència
 • Desconnexió

Jarkor wan1.jpg

Diferents tipus de xarxes WAN

En estrella

 • En aquesta configuració un node actua com punt central de connexió per a tots els altres, permetent així que en cas que existeixi una fallada en algun dels cables els altres nodes no perdin connexió amb el node central.
 • El principal desavantatge d'aquesta topologia és que algun problema que existeixi en el node central es converteix en un desastre total per a la xarxa ja que es perd la connexió de tots els nodes.

Jarkor estreya.png

En anell

 • En la topologia d'anell cada node és connectat a altres dos més formant un patró d'anell.
 • Aquesta topologia té dos avantatges:
 • D'una banda si existeix algun problema en les connexions en un cable, la informació li segueix arribant al node usant altre recorregut i si algun node aquesta molt ocupat el tràfic es pot derivar cap a altres nodes.
 • Estendre aquest tipus de xarxes és més car que estendre una xarxa punt-a-punt ja que es necessita almenys un enllaç més.

Jarkor anillo.png

En malla

 • En aquesta topologia l'essència és buscar la interconnexió dels nodes de tal manera que si un falla els altres puguin redireccionar les dades ràpida i fàcilment.
 • Aquesta topologia és la qual més tolerància té a les fallades perquè és la qual proveïx més camins per on puguin viatjar les dades que van d'un punt a un altre.
 • El principal desavantatge de les xarxes tipus malla és el seu cost, és per això que s'ha creat una alternativa que és la xarxa de malla parcial en la qual els nodes més crítics (pels quals passa mes trafico) s'interconnecten entre ells i els altres nodes s'interconnecten a través d'altra topologia ( estrella, anell).
 • Per a entendre la forma que es comuniquen els nodes en una xarxa WAN cal abordar un tema que és medul·lar en aquest tipus de xarxes.

Jarkor malla.jpg

En arbre

 • Es una Topologia en xarxa en la qual els nodes estan col·locats en forma d'arbre. Des d'una visió topològica, la connexió en arbre és semblant a una sèrie de xarxes en estrella interconnectades salvo que no té un node central.
 • En canvi, té un node d'enllaç troncal, generalment ocupat per un hub o switch, des del qual es ramifiquen els altres nodes.

Jarkor arbol.PNG

Punt a punt

 • Aquesta topologia cada node es connecta a un altre a través de circuits dedicats, és a dir, canals que són arrendats per empreses o institucions a les companyies telefòniques.
 • Aquests canals estan sempre disponibles per a la comunicació entre els dos punts.
 • Aquesta configuració és solament funcional per a petites WANs ja que tots els nodes han de participar en el tràfic, és a dir que si augmenta la quantitat de nodes augmenta la quantitat de tràfic i això amb el consegüent encariment de la xarxa.

Jarkor punto a punto.jpg

Enllaços d'interès