IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Installation

$ npm install vuetable-2 --save-dev

I també :

$ npm install babel-plugin-transform-runtime babel-preset-stage-2 --save-dev

Afegir els components dins un altre component:

 ...

 import Vuetable from 'vuetable-2/src/components/Vuetable'
 import VuetablePagination from 'vuetable-2/src/components/VuetablePagination'
 import VuetablePaginationInfo from 'vuetable-2/src/components/VuetablePaginationInfo'

 export default {
  components: {
   Multiselect,
   Vuetable,
   VuetablePagination,
   VuetablePaginationInfo,
  },

...

Vegeu exemple complet:

https://github.com/ratiw/vuetable-2-with-laravel-5.4/blob/master/resources/assets/js/components/MyVuetable.vue

resources:

CSRF TOKEN

ES pot indicar amb http-options:

 <vuetable ref="vuetable"
               api-url="/api/v1/users/1/servers"
                :fields="servers"
                :http-options="httpOptions"
          ></vuetable>
data () {
   return {
    httpOptions: {
     headers: {
      'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
      'X-CSRF-TOKEN': window.axios.defaults.headers.common['X-CSRF-TOKEN']
     }
    }
  }

El token Laravel

``` window.axios.defaults.headers.common['X-CSRF-TOKEN'] ```

Vegeu també

Enllaços externs