IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Requeriments

Roboto and Google Material Icons from Google CDN:

 <link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700,400italic">
 <link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">

També es poden instal·lar amb npm vegeu:

https://github.com/pablorsk/test-generator-fountain-webapp-angular-material

Per instal·lar la font:

$ npm install --save roboto-fontface

I la configuració de webpack de vue-cli ja es capçar de llegir la tercara línia de:

import VueMaterial from 'vue-material'
import 'vue-material/dist/vue-material.css'
import 'roboto-fontface/css/roboto/roboto-fontface.css'

Alternativa amb file-loader

I es pot utilitzar webpack per tal de poder importar el fitxer amb import, primer cal tenir file-loader

$ npm install --save-dev file-loader

I posar un nou loader per a fonts a la configuració de webpack:

loaders: [
   {
     test: /\.(eot|woff|woff2|svg|ttf)([\?]?.*)$/, loader: "file-loader"
   }
   ...
  ]

IMPORTANT: vue-cli ja té aquest loader configurat al fitxer build/webpack.base.conf.js però utilitzant 'url' en compte de file-loader

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs