IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

free

Mostra l'ús de la memòria:

$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    1035636  1017560   18076     0   18460   521304
-/+ buffers/cache:   477796   557840
Swap:   2048248   34872  2013376

És molt útil l'opció -m que ens mostra la informació en MBytes (l'opció per defecte és kbytes):

$ free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     1011    973     37     0     14    493
-/+ buffers/cache:    465    545
Swap:     2000     34    1966

També podem consultar els totals amb:

$ free -tm
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     1011    974     36     0     14    493
-/+ buffers/cache:    465    545
Swap:     2000     34    1966
Total:    3011    1008    2003

I l'opció -s s'utilitza per mostrar la comanda cada x segons:

$ free -om -s 2
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     1011    975     36     0     14    494
Swap:     2000     34    1966 

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     1011    975     36     0     14    494
Swap:     2000     34    1966
... 

vmstat

Mostra l'estat de la memòria

$ vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
0 0 284892 40012 144580 391576  8  27  250  977 220 999 38 5 48 9

Consulteu:

dstat

vmstat amb coloraines:

$ sudo apt-get install dstat
$ dstat
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in  out | int  csw 
 45  7 37 11  0  1| 557k 1669k|  0   0 | 19k  34k| 337 2408 
 44  3 53  0  0  0|  0   0 | 241k 147k|  0   0 | 389 2225 
 33  3 61  2  0  1|4096B  72k| 113k 230k|4096B  0 | 548 2385 
 37  2 61  0  0  0|  0  156k| 144k 231k|  0   0 | 428 2081 
 21  3 75  0  0  1| 128k 508k| 120k 218k|  0   0 | 409 2346 
 44  1 52  2  0  1| 164k  12k| 131k 227k| 160k  0 | 409 2249 
 26  1 73  0  0  0|  0   0 | 120k 233k|  0   0 | 333 2243 
 40  5 53  1  1  0|8192B  0 | 95k 222k|8192B  0 | 283 2980 
 56  5 37  0  1  1|  0  96k| 89k 218k|  0   0 | 571 2810 
....

top

Consulteu:

Sistema de fitxers proc

Recursos:

Consulta dels mapes de memòria

Amb la comanda ps podem consultar els PIDS dels processos

$ ps -A
 PID TTY     TIME CMD
  1 ?    00:00:00 init
  2 ?    00:00:00 ksoftirqd/0 

Un cop sabem el PID podem consultar la informació del procés a /proc/PID. Per exemple el mapa de memòria es troba a:

$ cat /proc/1/maps
08048000-08050000 r-xp 00000000 16:46 493923   /sbin/init (executable code)
08050000-08051000 rw-p 00007000 16:46 493923   /sbin/init (data)
08051000-08072000 rw-p 08051000 00:00 0     [heap]
b7e2b000-b7e2c000 rw-p b7e2b000 00:00 0
b7e2c000-b7f4c000 r-xp 00000000 16:46 3770390  /lib/libc-2.5.so
b7f4c000-b7f4d000 r--p 00120000 16:46 3770390  /lib/libc-2.5.so
b7f4d000-b7f4f000 rw-p 00121000 16:46 3770390  /lib/libc-2.5.so
b7f4f000-b7f53000 rw-p b7f4f000 00:00 0
b7f6f000-b7f70000 r-xp b7f6f000 00:00 0     [vdso]
b7f70000-b7f8a000 r-xp 00000000 16:46 3770498  /lib/ld-2.5.so
b7f8a000-b7f8b000 r--p 00019000 16:46 3770498  /lib/ld-2.5.so
b7f8b000-b7f8c000 rw-p 0001a000 16:46 3770498  /lib/ld-2.5.so
bf8fc000-bf911000 rw-p bf8fc000 00:00 0     [stack]


Recursos:

/proc/meminfo

cat /proc/meminfo 
MemTotal:   1035636 kB
MemFree:     35580 kB
Buffers:     15960 kB
Cached:     506444 kB
SwapCached:    660 kB
Active:     686404 kB
Inactive:    256572 kB
HighTotal:   131008 kB
HighFree:     852 kB
LowTotal:    904628 kB
LowFree:     34728 kB
SwapTotal:   2048248 kB
SwapFree:   2013376 kB
Dirty:       572 kB
Writeback:      0 kB
AnonPages:   419928 kB
Mapped:     107604 kB
Slab:      33016 kB
SReclaimable:  20324 kB
SUnreclaim:   12692 kB
PageTables:    3772 kB
NFS_Unstable:    0 kB
Bounce:       0 kB
CommitLimit:  2566064 kB
Committed_AS: 1198368 kB
VmallocTotal:  114680 kB
VmallocUsed:   8140 kB
VmallocChunk:  105460 kB

Recursos:

/proc/iomem

Mostra com esta mapejada la memòria:

$ cat /proc/iomem 
00000000-0009f7ff : System RAM
 00000000-00000000 : Crash kernel
0009f800-0009ffff : reserved
000a0000-000bffff : Video RAM area
000c0000-000ccfff : Video ROM
000d4000-000d4fff : Adapter ROM
000d5000-000d7fff : pnp 00:01
000f0000-000fffff : System ROM
00100000-3ffeffff : System RAM
 00100000-002f7e85 : Kernel code
 002f7e86-003dce83 : Kernel data
3fff0000-3fff2fff : ACPI Non-volatile Storage
3fff3000-3fffffff : ACPI Tables
50000000-500fffff : PCI Bus #02
 50000000-5001ffff : 0000:02:08.0
d0000000-dfffffff : PCI Bus #01
 d0000000-dfffffff : 0000:01:00.0
e0000000-e3ffffff : 0000:00:00.0
 e0000000-e3ffffff : aperture
e4000000-e4ffffff : PCI Bus #01
 e4000000-e401ffff : 0000:01:00.0
 e4020000-e402ffff : 0000:01:00.0
e5000000-e5ffffff : PCI Bus #02
 e5020000-e5023fff : 0000:02:08.0
  e5020000-e5023fff : skge
 e5024000-e50247ff : 0000:02:07.0
  e5024000-e50247ff : ohci1394
e6000000-e6000fff : 0000:00:06.0
 e6000000-e6000fff : NVidia CK8S
e6002000-e6002fff : 0000:00:02.0
 e6002000-e6002fff : ohci_hcd
e6003000-e6003fff : 0000:00:02.1
 e6003000-e6003fff : ohci_hcd
e6004000-e60040ff : 0000:00:02.2
 e6004000-e60040ff : ehci_hcd
fec00000-fec00fff : reserved
fee00000-feefffff : reserved
fefffc00-feffffff : reserved
ffff0000-ffffffff : reserved

Sysctl

Consulteu l'article Sysctl. Tunning del kernel

Recursos