IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

V8 és l'engine JavaScript de Google. V8 està escrit utilitzant C++ i és utilitzat per Google Chrome el navegador open source de Google.

V8 implementa ECMAScript com s'ha descrit a ECMA-262, 5th edition i es pot executar en Windows XP o superior, Mac OS X (10.5 o superior), i en sistemes Linux amb suport IA-32 (SSE2 requerit), x64, ARM (ARMv6 + VFP2 required) o MIPS (en resum és multiplataforma)

V8 és pot executar de forma independent o embedid a qualsevol aplicació C++. És la base de Node.js


Vegeu també

Enllaços externs

https://code.google.com/p/v8/