IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Es poden utilitzar al mateix temps les eines apt-proxy i apt-mirror. L'avantatge d'aquest model, és que els repositoris més utilitzats comunament poden utilitzar el mirror, i els que s'utilitzen de tant en tant, al menys utilitzar el proxy.

Les passes a seguis són:

  • Instal·lar apt-mirror. Descarregar-se els mirrors que ens interessin.
  • Instal·lar apt-proxy i configurar-lo.

Anem a fer un link simbòlic que uneixi la cache de apt-proxy, amb el mirror d'apt-mirror. Abans cal modificar els permissos dels fitxers:

$ cd /var/cache/apt-proxy
$ sudo ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/archive.ubuntu.com/ubuntu .
$ cd /var/cache/apt-proxy/ubuntu
$ sudo find . -type f -exec chmod 664 {} \; 
$ sudo find . -type d -exec chmod 775 {} \; 
$ sudo chown -R aptproxy:apt-mirror *

Inconvenients:

  • Al tornar a executar apt-mirror és tornen a baixar fitxers amb permisos per a l'usuari apt-mirror
  • L'script clean no funciona del tot correctament amb aquesta solució