IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Perfil de l'alumne Nicolae3.jpg
Nom i Cognom d'usuari: Nicolae Ţurcan
Nom d'usuari Wiki: TNicolae
Departament: Informàtica
Torn: Tarda
Curs: 2n CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
Informació del curs: 2DAM 2014-15, 2n ASIX 2013-14
GitHub: https://github.com/nicolaeturcan
Correu personal: [email protected]
Correu estudiant: [email protected]
Perfil Moodle: Nicolae Turcan


2n de DAM de 2014-2015

  • Borrador
Void = asyncrone
si torna un valor = sincrone

Connexió de ebre_escool_app a l'apirest creat anteriorment i poder carregar tota la base de dades de la taula persons.

2n d'ASIX de 2013-2014

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Mòdul 16: Xarxes obertes

Horari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 - 16:30 M6. Administració de sistemes operatius M2. Gestió de bases de dades M6. Administració de sistemes operatius M11.Seguretat i alta disponibilitat
16:30 - 17:30 M6. Administració de sistemes operatius M8. Serveis de xarxa i internet M7. Planificació i administració de xarxes M6. Administració de sistemes operatius M9. Implantació d'aplicacions web
17:30 - 18:30 M2. Gestió de bases de dades M8. Serveis de xarxa i internet M11. Seguretat i alta disponibilitat M1. Implantació de sistemes operatius (UF4) M9. Implantació d'aplicacions web
19:00 - 20:00 M8. Serveis de xarxa i internet M8. Serveis de xarxa i internet M5. Fonaments de maquinari M7. Planificació i administració de xarxes M7. Planificació i administració de xarxes
20:00 - 21:00 M11. Seguretat i alta disponibilitat M6. Administració de sistemes operatius M5. Fonaments de maquinari M7. Planificació i administració de xarxes M16. Xarxes obertes
21:00 - 22:00 M16. Xarxes obertes M11. Seguretat i alta disponibilitat

My Personal Corner (no avaluable)

Àlgebra

Projecte de Sintesi de 2n CFGS de DAM 2014/2015

Projecte de síntesi 2013/2014

Credit de Sintesi de 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2010/2011

Projecte HTVC

Apartats no actualitzats (no avaluables)

Vegeu també

Enllaços externs

--TNicolae (discussió) 16:12, 10 març 2014 (CET)