IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

instalacio

acacha.org/mediawiki

Instal·lació manual

NOTA: Aquest manual es de una versio mes antiga, la ultima versio es la 1.17

Per tal d'obtenir la última versió de mediawiki cal anar a la web oficial:

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/ca

Busqueu l'apartat de descarregues, quelcom similar a:

CapturaPantallaMediawiki.png

NOTA: Un cop trobeu l'enllaç de descàrrega, amb el botó dret podeu fer "Copia l'enllac" per copiar la URL al "portapapers"

I us baixeu la última versió (--acacha 09:55, 21 març 2010 (UTC)), us recomano que ho feu amb wget que és un gestor de descarregues per línia de comandes (recordeu que si instal·leu mediawiki en un entorn d'explotació de servidor no tindreu entorn gràfic i per tant no tindreu navegador web gràfic.)

A més amb wget podeu baixar-vos el paquet directament a la carpeta del sistema que us interessi. A on instal·larem l'aplicació web mediawiki? podríeu instal·lar-la a on volguéssiu sempre i quan tots els passos subsegüents fossin coherents. Ara bé, personalment us recomano seguir l'estàndard File Hierarchy System FHS, segons el qual a Linux cada cosa té una carpeta especifica segons la seva funcionalitat. La wiki, com aplicació que es pot compartir entre els diferents usuaris del sistema aniria a:

/usr/share/mediawiki

IMPORTANT: L'exemple següents està basat en la versió de wiki disponible a data --acacha 09:31, 23 març 2011 (UTC). Aneu a la web http://www.mediawiki.org/wiki/Download per tal d'obtenir l'última versió

Per tant feu el següent:

$ cd /usr/share   
$ sudo wget http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.16/mediawiki-1.16.2.tar.gz

Ara ja teniu el fitxer comprimit en format tar.gz. Per descomprimir:

$ sudo tar xvzf mediawiki-1.16.2.tar.gz

Això us crearà la carpeta:

/usr/share/mediawiki-1.16.2

Us recomano que li canvieu el nom per mediawiki:

/usr/share/mediawiki

amb

$ sudo mv /usr/share/mediawiki-1.16.2 /usr/share/mediawiki

NOTA: De fet hem utilitzar la carpeta /usr/share/mediawiki per que és la carpeta que utilitzaria la instal·lació des dels repositoris. Consulteu la llista de fitxer del paquet mediawiki.

Ara només cal configurar Apache per tal que utilitzi els fitxers que acabem d'instal·lar. El nostre objectiu és aconseguir que la URL:

http://localhost/nomaplicacioweb

Mostri l'aplicació web en concret. Fixeu-vos que diem "aplicació web" en genèric, pel fet que, aquest pas que anem a fer ara, és equivalent per a qualsevol altre aplicació web que no sigui mediawiki. Aviat us adonareu que un cop instal·lada una aplicació web qualsevol, instal·lar-ne un altre és sempre molt similar.

En el nostre cas volem que la URL:

http://localhost/mediawiki

Mostri els fitxers de la carpeta:

/usr/share/mediawiki

Hi ha múltiples formes d'assolir aquest objectiu amb Apache, però segurament el més senzill és utilitzar la directiva Alias. Els passos a seguir per crear un lloc web a Apache són:

Definiu el lloc web com a lloc disponible:

$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/mediawiki

I afegiu:

Alias /mediawiki /usr/share/mediawiki 

<Directory /usr/share/mediawiki >
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>

# some directories must be protected
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
    Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

NOTA: La carpeta config és la carpeta que s'utilitza durant la instal·lació i la carpeta images es on es guarden els fitxers que es carreguen a la mediawiki

Ara el lloc està només disponible! Per activar el lloc cal fer:

$ sudo a2ensite mediawiki
Enabling site mediawiki.
Run '/etc/init.d/apache2 reload' to activate new configuration!

NOTA: Podeu desactiva temporalment un lloc, sense perdre la configuració, amb l'ordre a2dissite. També cal recarregar Apache per desactivar el lloc.

Aquesta comanda l'únic que fa és crear un enllaç simbòlic del fitxer /etc/apache2/sites-available/mediawiki a /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki:

$ ls -la /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki 
lrwxrwxrwx 1 root root 28 2010-03-21 11:33 /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki -> ../sites-available/mediawiki

Tal i com us diu per aplicar els canvis:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

NOTA: Si consulteu Apache. Configuració d'un site podreu obtenir més detalls sobre com instal·lar un lloc web a Apache

Abans d'instal·lar la base de dades mitjançant l'assistent que proporciona mediawiki us recomanem que instal·leu phpmyadmin:

$ sudo apt-get install phpmyadmin

NOTA: Si us demana una paraula de pas és la que heu escollit per a l'usuari root de mysql durant la instal·lació de LAMP

Phpmyadmin és de fet una aplicació web, a la qual podeu accedir amb:

http://localhost/phpmyadmin

Per tal de poder accedir a la base de dades poseu l'usuari root i la paraula de pas que heu escollit durant la instal·lació de LAMP. Observeu que no hi ha cap base de dades instal·lada. Un cop hagin acabat la instal·lació veureu com l'instal·lador de mediawiki us ha creat una base de dades (normalment anomenada wikidb), us haurà creat les taules necessàries per a treballar i fins i tot l'usuari i els permisos necessàries per que mediawiki pugui accedir a aquesta base de dades.

Ara ja podeu accedir a:

http://localhost/mediawiki

Us apareixerà quelcom similar a:

InstalacioMediawiki1.png

Feu clic a "Setup de wiki". Segurament us indicarà que heu de modificar els permisos per tal de poder continuar:

Wiki sintesi14.png
cd /path/to/wiki
chmod a+w config

És a dir:

$ cd /usr/share/mediawiki
$ sudo chmod a+w config

Amb l'última comanda esteu donant permisos d'escriptura (w) a tothom (a) a la carpeta config. Torneu a la web i feu clic a setup. Ara us mostrarà el menú d'instal·lació. El primer que fa el menu és comprovar que teniu tot el necessari:

InstalacioMediawiki2.png

Ara heu d'omplir les dades de la vostra wiki. Poseu:

 • El nom que li voleu donar a la vostra wiki
 • Poseu el correu electrònic de l'administrador de la wiki
 • Escolliu l'idioma (per ex. català)
 • Escolliu una paraula de pas per a l'usuari administrador de la wiki (WikiSysop)
InstalacioMediawik3.png

Les opcions de cache les deixeu per defecte:

InstalacioMediawiki4.png

NOTA: La mediawiki pot utilitzar aplicacion de cache que fan més ràpida l'execució de la wiki. En aquest curs no ho utilitzarem

L'apartat:

E-mail, e-mail notification and authentication setup

També el deixeu amb les opcions per defecte. L'apartat important és:

Database config

Aquí cal que poseu (vegeu l'imatge de més avall):

 • Database host: És l'adreça on es troba el servidor de base de dades. Tot i que podria estar en una base de dades remota, el normal és que es trobi al mateix servidor que el servidor web. Per tant deixeu localhost.
 • Database name: L'opció wikidb és correcta. Normalment només es canvia si ja hi ha una base de dades amb aquest nom o si no podeu escollir aquest nom (per exemple en un proveïdor ISP que només us proporciona una base de dades i amb un nom concret)
 • DB username: Igual que l'anterior l'opció per defecte ja està bé
 • DB password: Heu de escollir una paraula de pas. Aquest paraula de pas només l'utilitzarà l'aplicació mediawiki per accedir a la base de dades. Heu de tenir en compte que aquesta paraula de pas es guarda a un fitxer (/usr/share/mediawiki/LocalSettings.php) i per tant tingueu en compte no posar cap paraula de pas important
 • DB password confirm: Torneu a escriure la paraula de pas

NOTA: Podeu utilitzar l'ordre mkpasswd per tal que us generi una paraula de pas:

InstalacioMediawiki5.png

IMPORTANT: No us deixeu de marca l'opció Superuser account. Si no la marqueu suposarà que el usuari de base de dades i la base de dades ja estan creades i no les intentarà crear!

 • Superuser account: Si disposeu de la paraula de pas de l'usuari root del servidor mysql marqueu aquesta opció.
 • Superuser name: Normalment és root
 • Superuser password: És la paraula de pas que heu escollit al instal·lar LAMP amb tasksel.

De les opcions:

MySQL specific options

No cal que canvieu res. Només a vegades cal posar un prefix a les taules si la base de dades es comparteix amb altres aplicacions. Aleshores se sol posar:

Database table prefix: mediawiki_

Ara ja podeu posar:

Install Mediawiki
InstalacioMediawik15.png

Si us surt un:

Installation Succesfull

en verd és que tot ha anat correctament. Ara només falta un últim pas:

$ sudo mv /usr/share/mediawiki/config/LocalSettings.php /usr/share/mediawiki

IMPORTANT: Ara cal canviar els permisos del fitxer per seguretat:

$ sudo chmod 660 /usr/share/mediawiki/LocalSettings.php 

I ja podeu fer clic al link que us proporcionant o anar a:

http://localhost/mediawiki

Ja teniu una mediawiki instal·lada. Si accediu a phpmyadmin:

http://localhost/phpmyadmin

Ara veureu que hi ha una base de dades anomenada wikidb, am bles taules corresponents:

BasedeDadesMediawiki.png

NOTA: No fa tant de temps, totes les passes de crear la base de dades, crear les taules, l'usuari, etc s'havia de fer manualment. Ara la majoria d'aplicacions web inclouen un instal·lador que ho fa tot automàticament.