IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Pràctica dd
Components: Joel Barceló Blanch , Ricard Bertomeu Pagà i Sergi Cardona Alcoverro
Documentació: dd
Curs: 1r ASIX 2011-12
Cicle: Grau Superior
Pàgina del projecte: [1]

Introducció dd

Tasques:

 • Les clonacions es fan des de la màquina virtual
 • Clonar les diferents imatges proposades. Diferenciar la clonació de particions de la clonació de discos durs
 • Comprovar els clons, han de funcionar igual que les màquines originals
 • Documentar els problemes a l'apartat Dd#Troubleshooting._Resol.C2.B7luci.C3.B3_de_problemes
 • Crear una taula de temps i estadístiques. Per a cada pràctica documentar la mida del sistema origen (disc o partició), i el temps que tarda en fer la imatge. Crear una taula comparativa en format wiki a Dd#Taula_comparativa_de_temps. Calcular el temps previst (segons la velocitat del vostre disc i/o sistema estimeu el temps que tardarà) i comparar-lo amb el temps real: comentar les diferències. Les estadístiques s'han de realitzar totes a la mateixa màquina i indicar les característiques de la màquina (CPU ,RAM, Màquina virtual?)

Casos a provar

Copiar particions:

 • Partició amb Ubuntu Server
 • Partició amb Ubuntu Desktop en ext3
 • Partició amb Ubuntu Desktop en ext4: Comparar quan tarda respecte a l'anterior? HI ha diferències? Per què?
 • Sistema Dual: Windows XP + Ubuntu Desktop en ext3. Copiar tot el disc dur

Provar l'eina convertdd de VirtualBox:

 • Particionar el disc per tenir dos particions: una l'original, l'altre on es guardara el dd
 • Instal·lar en un disc dur prestat una Ubuntu Desktop bàsica
 • Copia la partició amb l'Ubuntu a l'altre partició amb dd
 • Utilitzar convertdd per passar-la a màquina virtual de Virtual Box

Conversions

Còpia Ubuntu Desktop ext3 + Windows XP

Còpia Ubuntu Desktop ext4

Còpia Ubuntu server ext3

Convertdd

Procediments Extra

Saber Mida Discs Durs en Sistema Dual

Càlcul de Velocitat d'Escriptura de Disc Dur

Instal·lar palimpsest a un Ubuntu Server

Convertedd i Virtual Box

Aquesta opció permet convertir una imatge dd a .vdi

$ VBoxManage convertdd raw.img .VirtualBox/VDI/MyImage.fix.vdi

Si tenim una imatge creada per nosaltres:

$ VBoxManage convertdd /home/pc/proves/nomimatge.img ~/VDI/nomimatge.vdi

Taula comparativa de temps

ESTADÍSTIQUES Ubuntu Server Ubuntu Desktop ext3 Ubuntu Desktop etx4 Windows XP + Ubuntu Desktop ext3
Mida Sistema Origen 3.6 GB Falta pujar imatge 2.1 GB o 6.2 GB 1GB + 2.61 GB
Temps Previst 60.3 s Falta pujar imatge 27 s o 80.67 s 36 s / 94 s = 130 s
Temps Real 405,413 s Falta pujar imatge -- o 156.11 s 910 s
CPU Dos Processadors Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.00 GHz Falta pujar imatge Dual-Core E5700 3.00 GHZ Dos Processadors Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.00 GHz
RAM 1.8 GiB Falta pujar imatge 2 GB 2.8 GB
Disc Dur 500 GB Falta pujar imatge 250 GB 500 GB

Recursos

Enllaços (Apunts)

Enllaç de dd al Wiki

Apunts Joel

Enunciats Pràctiques