IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Sergi.jpg
Nom: Sergi Subirats Cugat
Curs: Indiqueu el vostre curs!
Grup: Indiqueu el vostre grup!
Autors: Indiqueu mínim un autor!

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30-16:30 M8 M6
M8 M5
16:30-17:30 M8 M6 M1 M8 M5
17:30-18:30 M6 M6 M9 T M5
19:00-20:00 M6 M7 M9 M11 M2
20:00-21:00 M7 M7 M9 M11 M10
21:00-22:00 M7 M7
M11M1: Mireia Consarnau

M5: Manu Macías

M6: Mireia Consarnau

M7: Sergi Tur

M8: Jordi Varas

M9: Roman Sánchez

M10: Sergi Tur

M11: Sergi Tur


M2: Sergi Tur


comprobacio de la xarxa i configuracio del proxy

1 solucio:

1- sudo Mii-tool
2- Ifconfig -a
3- sudo Ethtool eth1
4- sudo Dhclient eth1

2 solucio

1- Route -n
2- cat /etc/resolv.conf

canvia el nom de les targetes de xarxa

com canvia el nom de les eth: edita fitxer /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

moduls professionals

Mòdul 7

Mòdul 11

Seguretat i alta disponibilitat

M2-M10---MYSQL

reparacio