IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

TODO

General

 • Eclipse
  • Ubuntu GIJ NO! Java SUN. Comprovar funcionen les transformacions.
  • Comprovar estigui tota la documentació actualizada de les sessions
 • Persistència. Documentar a la wiki. TODO. Comprovar si funciona amb NTFS.OK
 • Anar a la fundació UPD a comprovar l'aula:
  • Poder crear el fitxer casper-rw a les particions de windows
  • Poder executar DVDs?. Poder utilitzar LIVE-DVD (bios per bootar de DVD?)
 • Configuració del DVD LIVE
  • Thunderbird. Afegir RSS
  • Firefox. Afegir plugins (DOM Inspector i la XML toolbar). 2.0?

Sessió 4

 • Buscar més exemples per a XSL-FO. Posar els exemples a Eclipse. Algun exercici?

Sessió 5

 • Afegir firefox-DOM Inspector a curs ICE
 • Afegir XML Toolbar a firefox i link a curs ICE
 • El document llibreria per a geeks que creem amb JDOM posar codi que crea aquest document pero amb DOM per comparar.
 • StAx

Sessio 6

 • Més utilitats de JDOM (wrapper de DOM i SAX)?
 • Configurar un Thunderbird amb Feeds RSS. Correu xtec?
 • Timeline RSS?

Sessio 7

 • Crear fitxers d'exemples de RDF, OWL, Dublin Core EDI?
 • Instal·lar Piggy Bank

Sessio 8

 • Acacha no funciona. Anar al SGA
 • Els exemples Acacha i amazon posar-los en fitxers a Eclipse

Sessio 0

 1. Enviar un correu elctrònic
 2. Creació del CD/DVD amb continguts
 3. Configuració d'eclipse a Ubuntu: http://xarxantoni.net:8080/mediawiki/index.php/Eclipse%2C_Java_de_SUN_i_gij#Eclipse_a_Ubuntu

Creació del CD/DVD amb continguts

Linux Live CD amb Moodle. Ubuntu. Edgy (6.10)?

Server2Go?


Sessio 1.Introducció a XML. Estructura i sintàxi. Validació de documents amb DTDs.

Guió

 1. Qué es XML? Fitxers xml exemple.
 2. Per què? Tenim XML fins la sopa.... .Imatge d'una sopa
 3. Sopa de lletres:
 4. Quina novetat introdueix?


Imatges d'una sopa:

Historia

XMLTimeline.png

 • 1945: A un nivell gairabé arqueologic, els inicis de la WWW i les tecnologies relacionades (html, http, xml,etc) el trobem a As we May Think un assaig de Vannevar Bush. Resumint l'article d'aquest enginyer argumentava que un cop s'acabes la guerra (aquest home va participar en el desenvolupament politic de la bomba atòmica) els esforços dels cientifics haurien d'anar en la linia d'incrementar les possibilitats d'accedir de forma més fàcil al coneixement humà previ.

Memex es considera un sistema pioner de la WWW (Prototip de Sistema Computacional amb microfilms...). Va predir conceptes com hypertext els PCs, Internet, World Wide Web, o les encicolpedias Online

  • Bomba Atòmica --> Bush. Casualtitat però no esta relacionat amb la familia Bush
  • Es com un Julio Verne de les tecnologies web
 • Anys 60 IBM crea GML Llenguatge de marcatge generalitzat
 • 1963 Ted nelson inventa hypertext.
 • 1986 SGML Estàndard ISO
 • 1989 Tim Berners Lee Anders Berglund investigadors del CERT: HTML SGML Simplificat
 • Aparició noves tecnologies web.Java, Javascript, etc
 • Us de HTML per a funcions per al qual no estava pensat (dinàmisme, interactivitat...)
 • 1996 XML. Un grup de treball de 11 persones van trerballar durant aquest any per crear un nou llenguatge derivat de SGML.El treball és va fer per correu electrònic o videoconferència. Noms alternatius per XML que varen sonar són "MAGMA" (Minimal Architecture for Generalized Markup Applications), "SLIM" (Structured Language for Internet Markup) and "MGML" (Minimal Generalized Markup Language).
 • 1998 February,10 XML es converteix en una recomanació W3C.

Fases de la WWW

 • 1980-91: Development of the WWW
 • 1992-1995: Growth of the WWW
 • 1996-1998: Commercialization of the WWW
 • 1999-2001: "Dot-com" boom and bust
 • 2002-Present: The Web becomes ubiquitous

Recursos

Usos de XML

Fitxers de configuració

Importància de XML com a format de configuració:

Windows:

 cd c:\
 dir *.xml /s >> xmlfiles.txt

Ubuntu:

 $ locate .xml | wc -l
 10208 ficheros

Formats basats en XML. Estandards

Playlists:

 • iTunes Playlist
 • m3u

Llocs web. RSS

Rss-icon.gif


Publicació de videos

YouTube.gif

VideoGoogleLogo.jpeg


Difusió de noticies

Slashdot logo.jpg

Logo-barrapunto.gif

Digg.jpg

MeneameLogo.png

Diaris

Serveis Web

YouTube.gif

AmazonWebSercvices.gif

Flickr.gif

Google maps logo.gif

Logo paypalDeveloperCentral 100x50.gif

Ebay logo.jpg

Musicbrainz logo.jpg

Fedex logo.jpg

TODO:

 • Serveis bancaris (pagament amb tarjeta de crèdit)
 • Previsió meteorologica
 • Enviament de SMS
 • Conversors
 • Validadors
 • Google Maps
 • TPVs Virtuales


XML TV. TV INFO

TVInformationServices.jpg

Música

Musicbrainz logo.jpg

Last fm.gif

Rb logo big.gif

Webjay logo zenguin.gif

Recursos

Programació

AJAX

Fmail logo.gif

Sistemes Operatius

 • [GNOME
  • [Sodipodi
  • [DIA
  • [Nautilus
  • [Evolution
  • [Gconf

Sopa de lletres

SopaDeLletres XML.jpg

Web 2.0

Bookmarks socials

Del.icio.us.jpg

Blinklist.gif

Shadows.gif

Clipmarks.jpg

Peer Production News

Digg.jpg

Diggdotus.jpg

Gabbr.gif

Reddit.png

Image Storage and Sharing

Flickr.gif

Zoto.jpg

Glide.jpg

Shutterbook.jpg

3rd Party Online File Storage

Openomy.jpg

Xdrive.gif

Omnidrive.jpg

Allmydata.jpg

Blog Filters

Memeorandum.gif

Findory.gif

Topix.gif

Blogniscient.gif

Tailrank.jpg

Online todo list

Voo2do.jpg

Tadalists.gif

Rememberthemilk.png

Start pages

Netvibes.jpg

Protopage.gif

Start.gif

Usos Socials

Katrinalist.jpg

D2logo.gif

Web based word processors

Writely.jpg

Writeboard.jpg

Rallypoint.gif

Zohowriter.gif

calendaris online

Calendarhub.png

Kiko.jpg

Project Management & Team Collaboration

Basecamp.jpg

Centraldesktop.jpg


Sessio 2. Validació de documents XML. DTDs i XML Schemas

Guió

 • DTDs
 • XML Schemas (XSDs)
  • Introducció
   • Què és?
   • Succesor de DTDs
   • XML
   • Extensibilitat i semàntica
   • Tipus de dades
  • Exemple Simple
   • Element root XML Schema
   • Vom fer referència i validar
   • Estructura global d'un document
  • Elements simples i compostos. Els alumnes han de crear l'exemple simple (Schema i XML amb Eclipse i l'ajut dels wizards)

Sessió 3. Transformació de fitxers XML. XSL.

Guió

 • Introducció a XSL
  • Familia XSL. XSLT, XPATH i XSL-FO
 • XSLT
  • Programació declarativa vs programació explícita
  • Història XSLT. Timeline
  • Exemple bàsic botiga
   • XSLT implícita. Explicar els conceptes bàsics utilitzant la transparència interactiva:
    • xsl:template
     • Atribut select. XPATH bàsic. Expressions XPATH
    • xslt:value-of
    • xsl:apply-templates
   • XSLT explícita
  • Algorisme de processament XSLT
   • Plantilles per defecte
   • Prioritat
   • Processadors XSLT
    • Configurar Eclipse per executar la transformació XSLT de la botiga2
 • Estructura i sintàxi XSLT
  • xsl:stylesheet
  • TOP LEVEL ELEMENTS
    • INSTRUCTION elements
    • EXTENSION elements
    • LITERAL ELEMENTS
   • TOP LEVEL ELEMENTS PRINCIPALS
   • xsl:output
   • xsl:template
  • Elements de generació de l'arbre resultant
   • xsl:apply-templates
   • xsl:value-of. Comentar l'exemple botiga3. Realitzar l'exercici XML to CSV.
   • xsl:element. Veure exemple cataleg
   • xsl:attribute.Veure exemple cataleg
   • xsl:attribute-set.
   • xsl:text.Veure exemple cataleg
   • xsl:comment. Veure exemple cataleg
   • xsl:processing-instruction.Veure exemple cataleg
  • Named Templates. Nostrar exemple encuesta
   • Estructures de control
    • xsl:for-each
    • xsl:if. Nostrar exemple encuesta
    • xsl:choose. Nostrar exemple encuesta
   • Sort.Mostrar exemple ordenar
   • Imports/includes
  • XPATH
   • Introducció
   • Tipus de nodes XPATH. Gràfic interactiu
   • Paths i Location Paths. Axis, Node Test i Predicates
   • Expressions XPATH
   • Funcions XPATH
  • Resolució de conflictes
  • Pull vs Push
  • XSLT 2.0X i PATH 2.0

Exemple 3

 • Identificar els templates. Eclipse té un navegador a la dreta:
  • tienda
  • producto
  • codigo|cantidad|artículo|seccion|marca|modelo
  • caracteristicas
  • opciones
  • precio
 • Vista diseño d'Eclipse
  • Identificar literal elements i instruction elements
 • URL:
  • xsl:for-each
  • xsl:value-of. Exemple de com escollir un atribut

Encuesta

 • Choose/When
 • if
 • Named Template

Exemple ordenar

 • ordenar.xsl: Ordre alfabètic.
 • ordenar2.xsl. XSLT amb paràmetres. Paràmetre mode: verbose i normal (per defecte normal)

Sessió 4. Transformació de fitxers XML (II). XSL-FO

Guió

Sessió 5. Programació XML en Java

Guió

 • Presentació i objectius
 • Analitzadors sintàctics
 • APIS JAVA
  • Tree-based: DOM
  • Event-based: SAX
 • SAX. Esdeveniments, Gràfic exemple.
 • DOM. Nivells DOM. Exemple d'arbre DOM. DOM Inspector de Firefox.
 • SAX versus DOM
 • Apache Parsers (Crimson,Xerces1, Xerces2)
 • Implementacions XSLT.
 • El patró de disseny Factoria.
 • JAXP
  • Implementacions JAXP
  • APIS Java per a XML
  • SAX a JAXP
   • Paquets i classes SAX.
   • Exemple SAX.Echo
   • Alternatives a SAX
  • DOM a JAXP
   • Paquets i classes DOM.
   • Exemple DOM.Echo
   • Exercici. Detectar element
   • Alternatives a DOM
  • XSLT a JAXP
   • Paquets i classes XSLT.
   • Exemple XSLT.Transformador de fulles d'estil.
  • Control Sortida i Entrada (I/O) XML.
   • Exercici DOM Echo. Transformació identitat. Mostrar el resultat per la sortida estandard i en un fitxer
 • DOM4J i JDOM
 • JDOM
  • Exemple JDOM
  • Exercici DOM Echo. Mostrar el resultat per la sortida estandard i en un fitxer utilitzant JDOM
  • Exercici. Creació d'un document RSS amb JDOM
 • Java Almanac

Sessió 6. Programació XML amb Java (II)

Guió

 • JDOM
 • Sindicació
  • RSS
   • Història i formats
   • RSS 0.9x (Rich Site Summary)
   • RDF Site Summary (RSS 0.9 i RSS 2.0)
   • RSS 2.0 (Really simple sindication Site Summary)
  • Rome
 • Altres tecnologies de difusió
 • Commons-Digester
  • Exemple Commons-Digester
  • La pila de Commons-Digester
  • Fitxer de normes XML
 • Jakarta-commons

Sessió 7. Web Semàntica

Guió

 • La semàntica aplicada a la informàtica
 • Definició de Web Semàntica. El projecte de Web Semàntica del W3C
 • Interoperabilitat
  • Interoperabilitat tècnica
  • Interoperabilitat sintàctica
  • Interoperabilitat semàntica
 • La web Actual
 • B2B i EDI
 • Objectius de la web semàntica
  • Metadades
  • Vocabularis de metadades (ontologies)
  • Agents automàtics de metadades
  • Serveis Web
 • Tècniques per crear la web semàntica
  • Screen Scrapping
  • Formularis
 • Web Intel·ligent
 • Components de la web semàntica
 • Cercadors intel·ligents
 • RDF (Resource Description Framework)
  • Recursos, propietats i valors
  • Model de metadades. subjecte, predicat i objecte
 • URI
 • Exemple RDF
 • Exemples d'ús de RDF
 • Query & Inference languages
 • Aplicacions RDF
 • Ontologies
  • OWL (Ontology WEb Language)
  • Exemples d'OWL
 • Jena

Sessió 8. Serveis Web

Guió

 • Definició de Servei Web
 • Organitzacions darrera dels serveis web
 • Avantatges dels serveis Web
 • Inconvenients dels serveis Web
 • Objectius dels serveis web
 • Plataformes de desenvolupament que suporten serveis web
 • Companyies que utilitzen serveis web
 • La pila de protocols dels serveis web
 • Arquitectura dels serveis web
 • "Protocols" de missatgeria en Serveis web
  • XML-RPC
  • SOAP
   • Exemple
  • REST (Representational State Tranfer)
   • Exemples. Amazon i Acacha
  • REST vs SOAP
 • WSDL (Web service Description language)
  • Definició
  • Sintaxi i estructura de WSDL
  • Exemple WSDL. Api de google
 • UDDI
  • Definició
  • Directoris UDDI
 • WS-I Basic Profile
 • WSRF Web service Resource Framework

Humor XML

Xml.jpg Xml reminder.jpg 2511572483.jpg 2977130326.jpg Uf002889.gif Cartoon217.png