IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Nagios

 • Primer instal·larem el nagios
[email protected]:~$ sudo apt-get install nagios3
[sudo] password for ramon: 
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias    
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes extras:
apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common
bsd-mailx fancontrol libapache2-mod-php5 libapr1 libaprutil1
 • Durant la instal·lació ens sortiran diverses pantalles on anirem introduirem les dades per tal de que quedi el configurat el Nagios
 • Ara ja podem accedir a la configuració del Nagios des de el navegador per això obrirem el navegador i ficarem el següent
http://IpDelServidorOnTenimElNagios/nagios3
 • L'usuari per accedir al nagios serà nagiosadmin i la password que li haguem ficat durant la instal·lació
 • Aquest seria l'aspecte del nagios
Nagios ramon.png


 • Amb la següent comanda podem crear un altre usuari i una password si ens interessa per a poder accedir al nagios
$ sudo htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users usuariQueSigui

Creació d'usuaris i Servidors al LDAP

 • Ara passarem a la creació del servidor i els usuaris per tal de que es puguin validar quan accedeixin al nagios
 • Primer accedirem al GOsa ficant al navegador la següent url[http:IpDelServidorGosa/gosa]
 • Un cop dintre seguirem els passos tal i com es mostren en la imatge de sota per tal de crear un servidor
 • Per tal de poder de poder vincular el nagios amb el LDAP haurem de configurar l'apache
 • Primer ens descarreguem el programari nconf de la url http://www.nconf.org
 • Un cop descarregat el descomprimim dintre de /var/www
$ sudo tar -zxvf nconf-1.3.0-0.tgz /var/www
 • Un cop descomprimit creem la base de dades nconf i l'usuari nconf amb tots els permisos,això ho podem fer amb el phpmyadmin


Phpmyadmin1.png


 • Ara començarem la instal·lació del nconf ficant al navegador la següent url on aniren seguint l'assistent
http://localhost o IpDelNostreServidor/nconf /INSTALL.PHP


Phpmyadminra2.png


Phpmyadminra3.pngPhpmyadminra44.pngPhpmyadminra55.pngPhpmyadminra6.pngPhpmyadminra7.pngPhpmyadminra8.png


 • Eliminem aquest fitxers tal i com ens diu en la imatge anterior del directori del nconf /var/www/nconf,per tal de que no ens torni a sortir la instal·lació un cop tornem a entrar al nconf per mitja del navegador
[email protected]:/var/www/nconf$ sudo rm -r UPDATE
[email protected]:/var/www/nconf$ sudo rm -r INSTALL.php 
[email protected]:/var/www/nconf$ sudo rm -r UPDATE.php 
[email protected]:/var/www/nconf$ sudo rm -r INSTALLp 
 • Un cop s'ha acabat la instal·lació ja podem accedir on ens demanarà l'usuari i password que em ficat durant la instal·lació per això ficarem el següent a la url
http://localhost/nconf/index.php


Nconf1.png


 • Un cop em accedit anem a la pestanya Generate Nagios config


Nconf10.png


 • Ara anirem al directori /etc/nagios3 on crearem els directoris Default_collector i global on també posarem com a usuari propietari a l'usuari www-data


Nconf11.png • Ara modificarem el següent fitxer /var/www/nconf/ADD-ONS/deploy_local_sh on afegirem les següents línies


Nconf12.png


 • També modificarem el següent /var/www/nconf/config/nconf.php on afegirem la següent línia


Nconf13.png


 • Ara reiniciarem el servei de nagios3 per tal de que els canvis tinguin efecte


Nconf14.png


 • Ara si tot anat correcte ja tindrem el nconf amb el nagios vinculat

PROBAR SI FUNCIONA EN NAGIOS

Nagios ramon1.png • Li fiquem la ip i la MAC d'ell mateix


Nagios ramon2.png