IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Bases de dades mestres

MySQL

 • Important el que més es tocarà serà la taula user
 • Accedirem amb la següent comanda
mysql> SELECT user.User,user.Password,user.Host FROM user;
 • Podrem veure el següent resultat
+------------------+-------------------------------------------+-----------------+
| User       | Password                 | Host      |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------+
| root       | *9B1DDB7BB214F9ED335026479D27FAE7F8765A31 | localhost    |
| root       | *9B1DDB7BB214F9ED335026479D27FAE7F8765A31 | pc-imatge    |
| root       | *9B1DDB7BB214F9ED335026479D27FAE7F8765A31 | 127.0.0.1    |
| debian-sys-maint | *27339F370A961DD31FF68E04C4BD7E9E81B23827 | localhost    |
| phpmyadmin    | *9B1DDB7BB214F9ED335026479D27FAE7F8765A31 | localhost    |
| ramon1      | *8F9A5212685CFDFAFDD9D2646A2392441D638205 | %        |
| pepe       | *7A8BBCB18A250055A6BB98ECFA33A8174D219504 | localhost    |
| company     | *2470C0C06DEE42FD1618BB99005ADCA2EC9D1E19 |         |
| company     | *2470C0C06DEE42FD1618BB99005ADCA2EC9D1E19 | 192.168.202.108 |
| examen      | *7A8BBCB18A250055A6BB98ECFA33A8174D219504 | 192.168.202.100 |
|         |                      | localhost    |
| manel      |                      | 192.168.202.100 |
| manel      |                      | %        |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------+
 • Creem un usuari amb tots els permisos
$ sudo mysql -u root -p
 • Primer creem l'usuari i li fiquem una password
mysql> CREATE USER 'ramon'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
 • Segon li donem tots els permisos per a totes les taules de totes les bases de dades
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ramon'@'%' WITH GRANT OPTION;
 • Tercer refresquem la cache de ls privilegis
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
 • Creem un usuaris amb tots els permisos a una 'base de dades concreta
mysql> CREATE USER 'ramon'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON database_name.* TO 'ramon'@'%' WITH GRANT OPTION;

Crear una base de dades(DB)

mysql> create database prova;
 • On prova és el nom de la nostra base de dades

Utilitzar una base de dades

mysql> use database prova;


Crear una base de dades a partir d'un fitxer amb extenció .sql

mysql -p < /home/alumne/Escritorio/webfaltesDEMO_DEP_INFO.sql

MySQLdump

Users2.png

 • On ens sortirà tot això
DROP TABLE IF EXISTS `user`;
/*!40101 SET @saved_cs_client   = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `user` (
 `Host` char(60) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',
 `User` char(16) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '',
 `Password` char(41) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin NOT NULL DEFAULT '',
 `Select_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Insert_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Update_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Delete_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Create_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Drop_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Reload_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Shutdown_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Process_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `File_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Grant_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `References_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Index_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Alter_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
 `Show_db_priv` enum('N','Y') CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'N',
  ...................................................................
  ...................................................................


Exemple fitxer php

<?php

$USUARI="Ramon";

echo <<<EOF
	<html>
	 <head>
	   <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"></META>
	   <META HTTP-EQUIV="ATRIBUT" CONTENT="VALOR"></META>
	 </head>
	 <body>
	   <h1>Hola $USUARI!</h1>
	 </body>
	</html>
EOF
?>


Borrar mysql

 • Fem un dpkg per veure el que tenim instal·lat
$ sudo dpkg -l | grep ^mysql


 • Desinstal·lem paquets de mysql
$ sudo apt-get remove --purge mysql-common m


$ sudo apt-get remove --purge mysql-server 


 • Borrar per complert totes les bases de dades
$ sudo rm rf /var/lib/mysql