IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

RamontoyaferreJO.png
Nom: Ramon Montoya Ferré
Curs: ASIX
Grup: 2n A
Autors: Ramonmontoya

2ASIX

M7. Planificació i administració de xarxes

Pràctiques

M11. Seguretat i alta disponibilitat

M16. Xarxes obertes

Altres aportacions a la WIKI

Horari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 - 16:30 M6. Administració de sistemes operatius M8. Serveis de xarxa i internet M8. Serveis de xarxa i internet M7. Planificació i administració de xarxes
16:30 - 17:30 M6. Administració de sistemes operatius M8. Serveis de xarxa i internet M9. Implantació d’aplicacions web M8. Serveis de xarxa i internet M7. Planificació i administració de xarxes
17:30 - 18:30 M10. Administració de bases de dades M16. Xarxes obertes M6. Administració de sistemes operatius M10. Administració de bases de dades M1. Implantació de sistemes operatius (UF4)
19:00 - 20:00 M5. Fonaments de maquinari M7. Planificació i administració de xarxes M6. Administració de sistemes operatius M16. Xarxes obertes M6. Administració de sistemes operatius
20:00 - 21:00 M7. Planificació i administració de xarxes M11. Seguretat i alta disponibilitat M5. Fonaments de maquinari M11. Seguretat i alta disponibilitat M9. Implantació d’aplicacions web
21:00 - 22:00 M7. Planificació i administració de xarxes M11. Seguretat i alta disponibilitat

1ASIX

M1. Sistemes Operatius

1r Trimestre

2n Trimestre

Proposta de pràctiques

3r Trimestre

Vegeu també


Extraescolar

Altres aportacions