IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

MUNIN

RafelmelichLogoMunin.png

Munin és servei de monitorització. ës un programa que ens permet monitoritzar varis equips. Disposa d'una inteficie molt amigable, mitjançant un servidor web, està desenvolupat amb perl i permet l'utilització de plugins, cosa que el fa realment versatil. Mostra una gran cantita d'informació mitjançant gràfiques creades amb la llibreria (biblioteca-library) gràfica RRDtool.

L'origen del nom tal i com es comenta a la pàgina oficial de Munin, està en un dels nom d'un dels corbs d'un antic deu de la mitologia nòrdica anomenat el Odin (Rei del Valhala, el reialme dels deus). Dos corbs Hugin i Munin, eren els corbs del deu nòrdic Odin. Sobrevolaven per tot el Midgard (mon on viuen el humans), observant i recordant tot el que veien per, posteriorment, explicar-ho a Odin.

Rafelmelichhuninimunin.jpg

Munin vol dir memòria.

INSTAL·LACIÓ

PREPARACIÓ

Per poder instal·lara el munin, en primer lloc intalarem un servidor web (apache o lighttpd). En el meu cas, he optat pel lighttpd.

PREPARACIÓ:
[email protected]:~$ sudo aptitude install lighttpd --> Instal·lació de del servidor (pot ser l'apache o lighttpd)
sudo: unable to resolve host Asmodeus
Els paquets nous següents s'instal·laran:      
 libterm-readkey-perl{a} libterm-readline-perl-perl{a} lighttpd spawn-fcgi{a} 
0 paquets a actualitzar, 4 a instal·lar, 0 a suprimir i 240 a no actualitzar.
Es necessita obtenir 372 kB d'arxius. Després del desempaquetat s'utilitzaran 1475 kB.
Esteu segur de voler continuar? [Y/n/?] y
Obté: 1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric/main libterm-readkey-perl i386 2.30-4build2 [31,3 kB]
Obté: 2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric/universe libterm-readline-perl-perl all 1.0303-1 [51,9 kB]
Obté: 3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates/universe lighttpd i386 1.4.28-2ubuntu2.1 [275 kB]
Obté: 4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric/universe spawn-fcgi i386 1.6.3-1 [13,4 kB]
Fetched 372 kB in 0s (749 kB/s)
S'està seleccionant el paquet libterm-readkey-perl prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades… hi ha 173239 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desempaquetant libterm-readkey-perl (de …/libterm-readkey-perl_2.30-4build2_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libterm-readline-perl-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libterm-readline-perl-perl (de …/libterm-readline-perl-perl_1.0303-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet lighttpd prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant lighttpd (de …/lighttpd_1.4.28-2ubuntu2.1_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet spawn-fcgi prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant spawn-fcgi (de …/spawn-fcgi_1.6.3-1_i386.deb)…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'estan processant els activadors per a ufw…
S'estan processant els activadors per a ureadahead…
ureadahead will be reprofiled on next reboot
S'està configurant libterm-readkey-perl (2.30-4build2)…
S'està configurant libterm-readline-perl-perl (1.0303-1)…
S'està configurant lighttpd (1.4.28-2ubuntu2.1)…
 * Starting web server lighttpd                                                                       2013-03-05 18:03:16: (network.c.358) can't bind to port: 80 Address already in use 
                                                                                   [fail]
invoke-rc.d: initscript lighttpd, action "start" failed.
S'està configurant spawn-fcgi (1.6.3-1)…
update-alternatives: s'està emprant /usr/bin/spawn-fcgi.standalone per a proveir /usr/bin/spawn-fcgi (spawn-fcgi) a «mode automàtic».
update-alternatives: avís: no es reemplaça /usr/share/man/man1/spawn-fcgi.1.gz amb un enllaç.

Intal·larem php5-cgi, ja que necessite, el php per poder utilitzar rl munin (pàgina web dinàmica)

[email protected]:~$ sudo aptitude install php5-cgi --> Instal·lació del php5 (necessitem el php per poder utilitzar rl muni (pagina web dinàmica))
sudo: unable to resolve host Asmodeus
Els paquets nous següents s'instal·laran:      
 php5-cgi 
0 paquets a actualitzar, 1 a instal·lar, 0 a suprimir i 240 a no actualitzar.
Es necessita obtenir 6177 kB d'arxius. Després del desempaquetat s'utilitzaran 16,4 MB.
Obté: 1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates/main php5-cgi i386 5.3.6-13ubuntu3.9 [6177 kB]
Fetched 6177 kB in 2s (2135 kB/s)  
S'està seleccionant el paquet php5-cgi prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades… hi ha 173352 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desempaquetant php5-cgi (de …/php5-cgi_5.3.6-13ubuntu3.9_i386.deb)…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'està configurant php5-cgi (5.3.6-13ubuntu3.9)…

Creating config file /etc/php5/cgi/php.ini with new version
update-alternatives: s'està emprant /usr/bin/php5-cgi per a proveir /usr/bin/php-cgi (php-cgi) a «mode automàtic».
update-alternatives: s'està emprant /usr/lib/cgi-bin/php5 per a proveir /usr/lib/cgi-bin/php (php-cgi-bin) a «mode automàtic».

INSTAL·LACIÓ SERVIDOR I NODE

Instal·larem el servidor i el node a la màquina. Servidor ja que aquesta serà la amb la que monitoritzarem la resta de nodes (servidors). També intal·larem el node a la mateixa màquina per poder monitoritzar la pròpia màquina (localhost).

[email protected]:~$ sudo aptitude install munin munin-node --> Instal·lem el munin (server) i el node munin.

Munin és un servei de monitorització. El servidor munin (munin-node) utilitza el port 4949.

[email protected]:~$ cat /etc/services | grep 4949
munin      4949/tcp    lrrd      # Munin


FITXERS INSTAL·LATS

EXECUTABLES

[email protected]:~$ dpkg -L munin | grep bin
/usr/lib/cgi-bin
/usr/lib/cgi-bin/munin-cgi-graph
/usr/lib/cgi-bin/munin-fastcgi-graph
/usr/bin
/usr/bin/munin-check
/usr/bin/munin-cron

FITXERS DE CONFIGURACIÓ

[email protected]:~$ dpkg -L munin | grep etc
/etc
/etc/munin
/etc/munin/apache.conf
/etc/munin/templates
/etc/munin/templates/munin-comparison-week.tmpl
/etc/munin/templates/logo-h.png
/etc/munin/templates/munin-nodeview.tmpl
/etc/munin/templates/style-1.2.css
/etc/munin/templates/style.css
/etc/munin/templates/munin-domainview.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-month.tmpl
/etc/munin/templates/munin-serviceview.tmpl
/etc/munin/templates/favicon.ico
/etc/munin/templates/definitions.html
/etc/munin/templates/munin-comparison-year.tmpl
/etc/munin/templates/logo.png
/etc/munin/templates/munin-overview.tmpl
/etc/munin/templates/partial
/etc/munin/templates/partial/path.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_navigation.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_path.tmpl
/etc/munin/templates/partial/bottom_navigation.tmpl
/etc/munin/templates/partial/head.tmpl
/etc/munin/templates/partial/generated_by.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_navigation_comparison.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-day.tmpl
/etc/munin/munin-conf.d
/etc/munin/munin.conf
/etc/cron.d
/etc/cron.d/munin
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/munin

DOCUMENTACIÓ

[email protected]:~$ sudo dpkg -L munin | grep doc
[sudo] password for rafelmelich: 
/usr/share/doc
/usr/share/doc/munin
/usr/share/doc/munin/apache-cgi.conf
/usr/share/doc/munin/README.Debian
/usr/share/doc/munin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/munin/Announce-1.4.0
/usr/share/doc/munin/UPGRADING.gz
/usr/share/doc/munin/copyright
/usr/share/doc/munin/changelog.Debian.gz

MUNIN

Munin-node (paquet munin-node) és el servidor en l'arquitectura de Munin. És el que respons a les peticions de monitorització rebudes des de un o més clients munin (paquet munin). Els clients reben les respostes i creen les gràfiques de l'aplicació web. Es pot accedir a la aplicació web amb la següent URL:

http://localhost/munin

o

http://ip_munin/munin

VERSIONS ANTERIORS A UBUNTU 10.04

 • La instal·lació està completa, seguint els passos tal com s'ha indicat fins ara.
 • Per poder accedir al munin, simplement introduir al navegador les direccions http://localhost/munin o http://ip_munin/munin, tal s'ha mostrat anteriorment.

VERSIONS POSTERIORS A UBUNTU 10.04

¡¡¡ATENCIÓ!!!

 • A partir de la versió 10.04, una vegada instal·lat el munin, quan intentem accedir a aquest mitjançant el navegador (http://localhost/munin o http://ip_munin/munin), ens donarà error.
 • Això es degut a que quan el Munin està instal·lat la ruta al htmldir canvia per alguna raó. Per fer una instal·lació funcional s'ha de canviar la ruta a l'arxiu de configuració, de tal forma que hem de moure el directori de Munin de /var/cache/munin/www cap a /var/www/munin amb l'ajuda de la comanda mv
 • Editem l'arxiu de configuració i canviem els paràmetres del mateix
 • Haurem de canviar el path de htmldir de /var/cache/munin/www a /var/www/munin.
 • Mostrem l'arxiu de configuració /etc/munin/munin.conf
[email protected]:~$ sudo nano /etc/munin/munin.conf --> editem l'arxiu de configuració del munin i canviem el htmldir

# Example configuration file for Munin, generated by 'make build'

# The next three variables specifies where the location of the RRD
# databases, the HTML output, logs and the lock/pid files. They all
# must be writable by the user running munin-cron. They are all
# defaulted to the values you see here.
#
# dbdir	/var/lib/munin
# htmldir /var/cache/munin/www --->S'ha de canviar la ruta a /var/www/munin
# logdir /var/log/munin
# rundir /var/run/munin
#
# Where to look for the HTML templates
# tmpldir	/etc/munin/templates 

# (Exactly one) directory to include all files from.
#
includedir /etc/munin/munin-conf.d

# Make graphs show values per minute instead of per second
#graph_period minute 

# Graphics files are normaly generated by munin-graph, no matter if
# the graphs are used or not. You can change this to
# on-demand-graphing by following the instructions in
# http://munin.projects.linpro.no/wiki/CgiHowto
#
#graph_strategy cgi 

# munin-cgi-graph is invoked by the web server up to very many times at the
# same time. This is not optimal since it results in high CPU and memory
# consumption to the degree that the system can thrash. Again the default is
# 6. Most likely the optimal number for max_cgi_graph_jobs is the same as
# max_graph_jobs.
#
#munin_cgi_graph_jobs 6

# If the automatic CGI url is wrong for your system override it here:
#
#cgiurl_graph /cgi-bin/munin-cgi-graph 

# munin-graph runs in parallel, the number of concurrent processes is
# 6. If you want munin-graph to not be parallel set to 0. If set too
# high it will slow down munin-graph. Some experiments are needed to
# determine how many are optimal on your system. On a multi-core
# system with good SCSI disks the number can probably be quite high.
# 
#max_graph_jobs 6

# Drop [email protected] and [email protected] an email everytime 
# something changes (OK -> WARNING, CRITICAL -> OK, etc)
#contact.someuser.command mail -s "Munin notification" [email protected]
#contact.anotheruser.command mail -s "Munin notification" [email protected]
#
# For those with Nagios, the following might come in handy. In addition,
# the services must be defined in the Nagios server as well.
#contact.nagios.command /usr/bin/send_nsca nagios.host.comm -c /etc/nsca.conf

# a simple host tree
[localhost.localdomain]
  address 127.0.0.1
  use_node_name yes

# 
# A more complex example of a host tree
#
## First our "normal" host.
# [fii.foo.com]
#    address foo
#
## Then our other host...
# [fay.foo.com]
#    address fay
#
## Then we want totals...
# [foo.com;Totals] #Force it into the "foo.com"-domain...
#    update no  # Turn off data-fetching for this "host".
#
#  # The graph "load1". We want to see the loads of both machines... 
#  # "fii=fii.foo.com:load.load" means "label=machine:graph.field"
#    load1.graph_title Loads side by side
#    load1.graph_order fii=fii.foo.com:load.load fay=fay.foo.com:load.load
#
#  # The graph "load2". Now we want them stacked on top of each other.
#    load2.graph_title Loads on top of each other
#    load2.dummy_field.stack fii=fii.foo.com:load.load fay=fay.foo.com:load.load
#    load2.dummy_field.draw AREA # We want area instead the default LINE2.
#    load2.dummy_field.label dummy # This is needed. Silly, really.
#
#  # The graph "load3". Now we want them summarised into one field
#    load3.graph_title Loads summarised
#    load3.combined_loads.sum fii.foo.com:load.load fay.foo.com:load.load
#    load3.combined_loads.label Combined loads # Must be set, as this is
#                         # not a dummy field!
#
## ...and on a side note, I want them listen in another order (default is
## alphabetically)
#
# # Since [foo.com] would be interpreted as a host in the domain "com", we
# # specify that this is a domain by adding a semicolon.
# [foo.com;]
#    node_order Totals fii.foo.com fay.foo.com
#

#M
[Aula 20.4.iesebre.com]    
  address 192.168.204.241 
  local_address 192.168.204.241
  use_node_name yes
 • L'arxiu quedarà així:
# Example configuration file for Munin, generated by 'make build'

# The next three variables specifies where the location of the RRD
# databases, the HTML output, logs and the lock/pid files. They all
# must be writable by the user running munin-cron. They are all
# defaulted to the values you see here.
#
# dbdir /var/lib/munin
# htmldir /var/munin/www
# logdir /var/log/munin 
# rundir /var/run/munin
#
# Where to look for the HTML templates
 • Amb el mv traslladem els arxius fins al path /var/munin/www
[email protected]:~$ sudo mv /var/cache/munin/www/ /var/www/munin
 • Comprovem que s'ha mogut tota la carpeta correctament cap a /var/www/munin (ha aparegut la carpeta munin amb tots els seus arxius a la carpeta www, que anteriorment no estava)
[email protected]:/var/www/munin$ ls
definitions.html favicon.ico index.html localdomain logo-h.png logo.png style.css
 • Assignem al directori Munin a l'usuari i grup Munin utilitzant la comanda chown
[email protected]:~$ sudo chown munin.munin -R /var/www/munin

I ja podem accedir al Munin

CONFIGURACIÓ