IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Iperf

 • És una aplicació per esbrinar el servidor.
 • Fa dec servidor i de client a la vegada.
 • Serà interessant tenir instal·lat iptraf per veure el tràfic generat.

Servidor

 • Per arrencar un servidor en mode servidor --> iperf -s
  • Serveix per fer proves de velocitat TCP
  • Mesura la velocitat en MB/s

Client

 • Per arrencar en mode client --> iperf -c


Exercici

 • Practicarem amb l'eina iperf amb el mode servidor i el mode client, visualitzant el tràfic amb iptraf.
 • Farem servir un nou switch e intentarem fer arribar entre tots els usuaris als 100% de trafic per testejar-lo.
 • En el meu cas em pertoca el port nº10 del switch
 • La direcció IP del gateway 172.17.10.1/30
 • La IP de la meva màquina 172.17.10.2/30
172.17.10.1/30 port 10
 1. En primer lloc farem un ipcalc per veure el nivell de xarxa:

Rafelmelichipcalccc.png

[email protected]:~$ ipcalc 172.17.10.1/30 
Address:  172.17.10.1     10101100.00010001.00001010.000000 01 
Netmask:  255.255.255.252 = 30 11111111.11111111.11111111.111111 00 
Wildcard: 0.0.0.3       00000000.00000000.00000000.000000 11 
=> 
Network:  172.17.10.0/30    10101100.00010001.00001010.000000 00 
HostMin:  172.17.10.1     10101100.00010001.00001010.000000 01 
HostMax:  172.17.10.2     10101100.00010001.00001010.000000 10 
Broadcast: 172.17.10.3     10101100.00010001.00001010.000000 11 
Hosts/Net: 2           Class B, Private Internet 


sudo iperf -c
sudo iperf -c 192.168.204.107
sudo iperf -c 192.168.204.100
general interface estadistics
sudo iptraf
ipcalc 172.17.10.1/30
ping 172.17.10.1
route -n
route add default gw 172.17.10.1
sudo route add default gw 172.17.10.1
route -n
sudo route add default gw 172.17.10.1
dhclient -r
dhclient -r eth3
route -n
sudo dhclient -r
route -n
sudo route add default gw 172.17.10.1
sudo route add default gw 172.17.1.1
sudo route add default gw 172.17.10.1
ipcalc 17
sudo route add default gw 172.17.10.1
route -n
ifconfig
sudo ifconfig eth3 172.17.10.2
ifconfig
sudo route add default gw 172.17.10.1
route -n
ping 172.17.5.2
ping 172.17.10.1
ping 172.17.8.2
ping 172.17.9.2
ping 172.17.11.2
ping 172.17.6.2
ifconfig
route -n
sudo ifconfig eth3 172.17.10.2/30
ping 172.17.10.1
sudo route add default gw 172.17.10.1
ping 172.17.8.2
ping 8.8.8.8
cd etc
sudo gedit resolv.conf
ifconfig
sudo apt-get install iperf
sudo iperf -s  -----> Engega en mode servidor.
sudo iperf -c 192.168.204.107 --> Engega l'iperf en mode client.
Top --> Eina per veure el rendiment de l'equip.
sudo apt-get install htop--> Instal·la l'eina htop ---> Més bonica (gay) que top.
Htop -> Posem en marxa htop.
sudo apt-get install iptraf --> Instal·la l'eina iptraf
iptraf--> posem en marxa l'iptraf per visualitzar el tràfic.
sudo iptraf --> s'ha d'engegar com a super-usuari.
iperf -c 192.169.204.100 -t60 -P 60 --> farem servir iperf com a client a la direcció del professor durant 60 segons i amb seixanta connexions a la vegada.
Ho farem a superusuari.-->
sudo iperf -c 192.169.204.100 -t200 -P 100
iperf -c 192.169.204.100 -t200 -P 100

iperf -c 192.168.204.100 -P 60 -d --> iperf com a client amb seixanta connexions a la vegada i duplex.

iperf -c 172.17.8.2 -P 60 -d --> com a client a cardona que fa de servidor.

Rafelmelichperfidia.png

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Iperf