IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Proxmox

Instal·lació LVM en el Proxmox

Per realitzar la instal·lació del PROXMOX:

 1. en primer lloc haurem de descarregar el programa del següent http://www.proxmox.com/downloads/proxmox-ve/17-iso-images
 1. Comprovarem que el md5sum del fitxer.
 2. Gravem la ISO en un DVD.
 3. Engeguem la màquina, introduïm el DVD e reiniciem
 4. Procedim a instal·lar el Proxmox (Sis.basat en Linux)
 5. Realitzada la instal·lació, accedim com a usuari root i la clau establerta en la instal·lació.
 6. Ens connectarem al proxmox via web, emprant la IP utilitzada a la instal·lació.
https://192.168.50.15:8006

Comandes LVM

 • Visualitzar els volums físics:
proxmox01:~# pvdisplay 
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/sda2
 VG Name        pve
 PV Size        9.50 GiB / not usable 4.00 MiB
 Allocatable      yes 
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       2431
 Free PE        319
 Allocated PE     2112
 PV UUID        jRyUfg-vXTt-oz4p-0EHo-iSuh-qC2e-cZBUOj
 • Visualitzar Volume group:
proxmox01:~# vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        pve
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        9.50 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       2431
 Alloc PE / Size    2112 / 8.25 GiB
 Free PE / Size    319 / 1.25 GiB
 VG UUID        R6SD0o-7L13-i9gX-XCho-GXsT-rQgG-LGdG3Z
 • Visualitzar els volums lògics:
proxmox01:~# lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/pve/swap
 LV Name        swap
 VG Name        pve
 LV UUID        zUmyNm-xhzZ-yl9h-7Llg-c1Qy-g2dv-vrLn3w
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time proxmox, 2012-10-02 18:06:29 +0200
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        1.25 GiB
 Current LE       320
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:1
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/pve/root
 LV Name        root
 VG Name        pve
 LV UUID        jkEp0K-OoiV-urRW-HCpE-wLho-r2Yq-mXBnu8
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time proxmox, 2012-10-02 18:06:29 +0200
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        2.50 GiB
 Current LE       640
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:0 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/pve/data
 LV Name        data
 VG Name        pve
 LV UUID        RMRMJg-t2gB-wC10-OV81-2gLb-2Zc0-Y0okRl
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time proxmox, 2012-10-02 18:06:29 +0200
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        4.50 GiB
 Current LE       1152
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:2
 • Consultem el sistema de fitxers
[email protected]:~# mount
/dev/mapper/pve-root on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/mapper/pve-data on /var/lib/vz type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
/dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,default_permissions,allow_other)
beancounter on /proc/vz/beancounter type cgroup (rw,name=beancounter)
container on /proc/vz/container type cgroup (rw,name=container)
fairsched on /proc/vz/fairsched type cgroup (rw,name=fairsched)