IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

NAS & SAN

NAS

 • Network Atachement Storage.
 • Un sol dispositiu que està la xarxa.
 • Disc dur de xarxa (+/-).
 • USB no entraria en aquesta categoria
 • Accés a xarxa :Tecnologies: CIFS, NFS (Network file system), HTTP/DAV , FTP(client), rsync

Lopenfiler fa tan funcio de NAS com de SAN

SAN

 • Storage Area Network.
 • ISCSI no es només el tipus de disk sinó també el protocol de comunicació.el qual abstrau (fa transparent l¡arxiu amb que treballem).
  • ISCASI: farem un disc a una màquina i podem utilitzar
 • Podem treballar de manera remota.
 • No es parla de cxarpeta compartida , parlarem de disc dur compartit, no es a nivell de fitxer sinó es a nivell de blocs.
 • Es tracta d'un disc dur remo es tracta d'una carpeta remota.


Colocar enllaços de la pas NAS vs SAN.