IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

CACTI

Rafelmelichcactusss.jpeg

INSTAL·LACIÓ

Fitxers instal·lats

Durant la instal·lació s'instal·len dependències com snmp o llibreries d'accés a base de dades:

$ sudo apt-get install cacti
...
S'instal·laran els següents paquets extres:
 libphp-adodb php5-snmp snmp
...

Rafelmelichcacti1e.png


Els fitxers de configuració són:

$ dpkg -L cacti | grep etc
/etc
/etc/cacti
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/cacti
/etc/cron.d
/etc/cron.d/cacti

Durant la instal·lació ens demanarà informació per a la configuració del cacti, com la configuració de la base de dades amb l'eina dbconfig-common:

Rafelmelichcacti2.png

La clau per a la base de dades mysql:

Rafelmelichcacti3.png

Rafelmelichcacti4.png

Seleccionem el server amb qque volem configurar el paquet cacti, en aquest cas apache2:

Rafelmelichcacti5.png


Rafelmelichcacti6.png


Com podem veure Cacti utilitza cron:

$ cat /etc/cron.d/cacti
MAILTO=root
*/5 * * * * www-data php /usr/share/cacti/site/poller.php >/dev/null 2>/var/log/cacti/poller-error.log

Cada 5 minuts s'executa poller.php

També podeu consultar la documentació que trobareu a /usr/share/doc/cacti:

$ dpkg -L cacti | grep doc
...
/usr/share/doc/cacti
...

Per accedir a Cacti, obrim Firefox i accedim a la URL:

http://localhost/cacti

Al següent apartat s'expliquen les passes que es segueixen durant la primera execució.

Rafelmelichcacti7.png

Rafelmelichcacti8.png

Rafelmelichcacti9.png


Un cop hàgiu instal·lat/configurat Cacti l'usuari per accedir per primer cop és:

 • Usuari: admin
 • Paraula de pas: admin


Rafelmelichcacti10.png


Rafelmelichcacti11.png


IMPORTANT: Cacti us forçarà a escollir una paraula de pas nova per a l'administrador.


Accés a Cacti

Per accedir a Cacti, obrim Firefox i accedim a la URL:

http://localhost/cacti

Al següent apartat s'expliquen les passes que es segueixen durant la primera execució.

Un cop hàgiu instal·lat/configurat Cacti l'usuari per accedir per primer cop és:

 • Usuari: admin
 • Paraula de pas: adminMonitoritzar Ret Local

 • Monitoritzarem la ret local, composta per un Ubuntu Server 11.10 i un Ubuntu 13.04 on està instal·lat el cacti
 • Dades Ret Local:
Localhost:
wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:c6:86:54:54 
     inet addr:192.168.1.34 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::226:c6ff:fe86:5454/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:148681 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:93804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:211476810 (211.4 MB) TX bytes:9850719 (9.8 MB)

Ubuntu Server 11.10:
wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:c6:86:54:54 
     inet addr:192.168.1.34 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::226:c6ff:fe86:5454/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:148681 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:93804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:211476810 (211.4 MB) TX bytes:9850719 (9.8 MB)


Màquina local:

Rafelmelichcacti12.png

Ubuntu Server:

Rafelmelichcacti13.png


 • El primer que he fet es crear un dispositiu, apart de la màquina local.


Rafelmelichcacti14.png


 • Edito els paràmetres que tindrà el dispositiu:
 • A continuació afegeixo el dispositiu a l'arbre de gràfiques disponibles:


Rafelmelichcacti16.png


 • Li diem que a l'arrel del root:


Rafelmelichcacti17.png


 • Tot seguit crearem la gràfica:

Rafelmelichcacti18.png


 • Seleccionem la interfície a monitoritzar:


Rafelmelichcacti19.png


 • A continuació podem veure la primera gràfica:


Rafelmelichcacti20.png


 • Desprès d'estar monitoritzant el dispositiu i donant una mica de tràfic, la gràfica és la següent:

[[Fitxer:rafelmelichcacti21.png]

Podem observar les gràfiques de la màquina Local i de l'Ubuntu Server:

Rafelmelichcacti22.png

Rafelmelichcacti23.png

Rafelmelichcacti24.png

Rafelmelichcacti25.png

Rafelmelichcacti26.png

Rafelmelichcacti27.png

580px