IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Estelada pedro.jpg
Nom: Martínez Segura, Pedro
Curs: 2n DAM
Grup: 2n DAM 2016-17
Autors: Martínez Segura, Pedro

DAM

TREBALLS A RECUPERAR

Síntesi

Contingut General

MP7 Desenvolupament interfícies

MP8 Desenvolupament aplicacions mòbils

MP9 Procesos i serveis

Horari DAM 2016-17

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 - 16:30 DUAL M7 M2/3/6 M8
16:30 - 17:30 DUAL M7 M2/3/6 M2/3/6 M8
17:30 - 18:30 DUAL M7 M2/3/6 M2/3/6 M10
19:00 - 20:00 DUAL M9 M8 DUAL
20:00 - 21:00 DUAL M9 DUAL DUAL
21:00 - 22:00 DUAL M9 DUAL DUAL

ASIX

M7 Planificació i administració de xarxes

UF1

Teoria

Pràctiques

UF2

Teoria

Pràctiques

UF3

Teoria

Pràctiques

Altres