IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Objectius del tema

102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines per paquets de Debian.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian

Paquets de programari

Conceptes

Paquets Debian

Un paquet de programari és una sèrie de fitxers que es distribueixen de forma conjunta. La raó principal per agrupar 
aquest fitxer sol ser que el funcionament da cadascun complementa o requereix d'uns altres.

Tipus de paquets de programari:

 • .rpm (RedHat): format dels paquets en distribucions Linux de la familiar Red Hat.
 • *.deb (Debian): format dels paquets en distribucions Linux de la familiar Debian.
 • *.slp (Stampede): format de paquets Stampede.
 • *.tgz (Slackaware): format de paquetsutilitzat a la distribució Linux Slackware.
 • *.pkg (Solaris): format de paquet en sistemes operatius Unix Solaris.

Distribucions Linux

 • Cada distribució és diferent a una altra però totes tenen unes característiques bàsiques que facilitien la interoperabilitat.

Ex:

Debian, Ubuntu, RedHat, Linkat, Edubuntu, ...

Conceptes

 • Paquet binari: paquets amb aplicacions binaries sense el seu codi font. Aquest paquet inclou els fitxers executables/binaris (a les carpetes estàndards segons FHS: /bin, /usr/bin, /sbin, etc.)
 • Paquet font: paquets que inclouen codi font. Normalment cada paquet font té un paquet equivalent binari.
 • Dependència: Quan un paquet requereix que s'instal·li prèviament un altre paquet o paquets, els quals són anomenats dependències.
 • Gestor de paquets: Són les aplicacions que ens permeten gestionar paquets. són eines que faciliten les tasques més habituals relacionades amb la gestió de paquets (instal·lació, cerques, eliminacions, etc.)
 • Dipòsit: un dipòsit és un arxiu que a on s'emmagatzemen paquets. Els dipòsits estan preparats per a ser distribuïts habitualment servint-se d'una xarxa informàtica com Internet, però també els podem trobar en servidors de xarxa LAN o en un mitjà físic com un disc compacte.
 • Paquet virtual (tonto o dummy): es tracta d'un paquet buit de continguts amb un nom gèneric que proveïx altres paquets mitjançant dependències. Es poden configurar amb update-alternatives. És a dir, per ell mateix no fa res. Alhora de desinstal·lar només es desintal·la el paquet tonto, deixant així tot l'altre contingut instal·lat anteriorment per aques paquet intacte.
 • Tasques: les tasques són agrupacions de paquets que instal·lats de forma conjunta proveeixin una funcionalitat comuna. Es poden gestionar les tasques amb tasksel. En aquest metode és dona importancia a l'ordre d'instal·lació de paquets.

Debian Packages (extensió .deb)

 • Molt conegut per les seves estrictes polítiques de qualitat abans de alliberar noves versions de paquets.
 • Faciliten l'aplicació d'actualitzacions sense necessitat de reiniciar la màquina.
 • Ens permet configurar l'aplicació en el moment de la instal·lació (debconf).
 • Són utilitzats en totes les distribucions de la família Debian.
 • El programa principal (canònic) utilitzat per gestionar aquest tipus de fitxers és dpkg, tot i que sovint dpkg es utilitzat mitjançant el front-end apt.

Debian GNU/Linux

 • Debian GNU/Linux és la base d'altres distribucions com Knoppix, Linspire, SkoleLinux (Debian-edu) i Ubuntu.
 • És una de les destribucions amb més opcions de programari amb més de 15.000 paquets per més de 15 arquitectures de computadors.
 • És un projecte amb l'objectiu de crear un sistema operatiu lliure complet basat en el treball del projecte GNU.

Ubuntu

 • Distribució Linux molt utilitzada actualment.
 • Basada en Debian GNU/Linux.
 • Darrera d'Ubuntu esta Canonical Ltd, una companyia privada fundada per el Sud Africa Mark Shuttleworth.
 • L'origen del nom ve dels conceptes Zulu i Xhosa: "humanity towards others".
Ubuntu releases

Cada 6 mesos allibera una versió, amb suport durant 18 mesos.

Relacions entre paquets

 • El paquet A depèn del Paquet B: Implica que es aboslutament necessari que el paquet B estigui instal·lat abans de poder instal·lar A. També pot ser que A depengui d'una versió especifica de B.
 • El paquet A recomana B:B no és necessari però el desenvolupament de A creu que la majoria d'usuaris d'A trobaran útil B.
 • El paquet A suggereix B:El paquet A suggereix el B per què B conté funcionalitats relacionades amb A ( sovint milloren la seva funcionalitat).
 • El paquet A entra en conflicte amb el paquet B:El paquet A no pot operar al sistema si existeix B. Sovint per què tots dos proporcionen el mateix fitxer.
 • El paquet A reemplaça B: Al instal·lar A s'esvorren els fitxers de B i en alguns casos es sobreescriuen.
 • El paquet A proveeix de B:Quan tots els fitxers i funcionalitats de B han destar incorporades a A.

Importància d'un paquet

 • Required:Paquets imprescindibles per al correcte funcionament dels sistema. Inclou totes les eines necessàries per reparar els defectes d'un sistema. Sense aquests paquets els sistema estarà trencat i no es podrà utilitzar dpkg per arreglar-ho. Els sistemes que només tenen paquets requerits no són utilitzables, però tenen les suficients funcionalitats per permetre que l'administrador del sistema pugui iniciar la màquina i instal·lar més programari.
 • Important:Paquets que s'haurien de trobar en tot sistema. Aquests paquets no inclouen Emacs o X11 o TeX no cap altre "gran" aplicació. Aquests paquets nomñes consisteixen la infraestructura bàsica.
 • Standart:Els paquets Standard, són aquells paquets mínims que s'haurien de trobar a tota màquina. Hi han les eines bàsiques per navegar per al web (w3m), enviar correus electrònics (mutt) o descarregar fitxers o servidors FTP. Aquests paquets (i els de prioritat superior) són els que s'instal·len per defecte. No inclouen moltes aplicacions importants.
 • Optional:Paquets quye possiblement molta gent voldrà instal·lar però que no sín imprescindibles pel sistema. Aquí trobem paquets tant importants com X11.
 • Extra:Paquets que entren en conflicte amb altres de major prioritat però que en certes condiciens els usuaris poden preferir.
 • Una instal·lació per defecte de Debian instal·la tots els paquets de prioritat estàndard o inferior.

Dipòsits

Pàgines d'internet on estan guardats els paquets. Aquest repositoris estan dividits en parts:

 • Seccions:
 • Main: L adistribucio Debian oficial és el que està contingut en aquesta secció.
 • Com a servei als usuaris, hi ha seccions separades que no poden incloure en la distribució main degut a una llicència restrictiva o a temes legals:
 • Contrib': Paquets amb llicència lliure però que depenen de programari que no és lliure.
 • Non-Free: Paquets que tenen alguna condicó en la licencia que restringeix l'ús o la redistribució del programari.
 • Non-US/Main: Paquets lliure però que no es poden redistribuir des d'un servidor EUA.
 • Non-US/Non-Free: No lliures i no es poden distribuir des de EUA.
 • Versions de Debian
 • Debian té una política de llançament de versions segons l'estat (maduresa) de la versió.
 • stable: La distribució <<estable>> conté la última distribució llançada oficialment. Recomanda per a producció. Nom codi squeeze.
 • testing: Conté paquets que no han estat encara acceptats a una distribució <<stable>>, però que estan a al cua per a fer-ho. Té versions més recent de programari. Nom en codi weezy.
 • unstable: El desenvolupament actiu de Debian té lloc a la distribució <<inestable>>. Nom codi sid.
 • Els noms provenen de les pel·licules de Toy Story.
 • Components
 • Els components estan escollits segons la possiblitat que té Ubuntu de donar suport.
 • main:Aplicacions lliures i plenaments suportades per l'equip d'Ubuntu. Aplicacions populars.
 • restricted: Programari d'ús comú (drivers) que no és programari lliure. Suportat per l'equip d'Ubuntu tot i que no tenen codi font (només poden reportar els errors).
 • universe: Aplicacions lliure no suportades per Ubuntu però que formen part de l'univers d'aplicacions Linux. No donen suport explícit.
 • multiverse: Programari Linux no lliure. Sense suport.
 • Tipus d'actualitzacions

Cada 6 mesos surt una versio nova.

 • Security: Actulaitzacions de seguretat importants.
 • Updates: Actualitzacions recomandes.
 • Proposed: Actualitzacions disponibles abans del seu allibrement a la primera versió.
 • Backports: (Actualitzacions no suportades). La versió més recent d'un programa.

Podem canviar les actualitazacions que volem al synaptic/parametres/dipostis.

$ sudo synaptic

Fitxer:Pau-foto-actualitzacions.png

Arxiu de repositoris:

$ sudo geany /etc/apt/sources.list

Fitxer:Pau-foto-repositoris.png

Dipòsits a Debian

Dipòsits a Ubuntu

Gestors de paquets Debian

dpkg

apt

 • apt:
 • Utilitat per a la gestió de paquets en sistemes Debian GNU/Linux o derivats.
 • apt simplifica molt la feina de l'administració de paquets en sistemes UNIX, per què automatitza el procés d'obtenció, instal·lació i configuració de programari.
 • Apt és un front-end de dpkg.
 • Actualment ja hi ha versions modificades d'apt per treballar amb paquets rpm.
 • A diferencia de dpkg apt instal·la les dependències.
 • No existeix un programa apt en si mateix, sinó que APT és una biblioteca de funcions C++ que s'empra per diversos programes de Línia de comandes per a distribuir paquets.


Apt és un conjunt d'eines proporcionades pel paquet apt:

 • Ordres:
& dpkg -L apt | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/apt-config
/usr/bin/apt-cdrom 
/usr/bin/apt-mark
/usr/bin/apt-key
/usr/bin/apt-cache
/usr/bin/apt-get
 • Fitxers de configuració:
$ dpkg -L apt | grep etc
/etc
/etc/apt
/etc/apt/apt.conf.d
/etc/apt/apt.conf.d/01autoremove
/etc/apt/apt.conf.d/20changelog
/etc/apt/preferences.d
/etc/apt/trusted.gpg.d
/etc/apt/sources.list.d
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/apt
/etc/cron.daily 
/etc/cron.daily/apt
 • Opció update:
$ sudo apt-get update
 • La base de dades de paquets (package cache) es local i no es sincronitza automàticament amb els dipòsits. La base de dades es pot gestionar amb apt-cache.
 • Cada cop que fem un canvi als repositoris, o volem comprovar si tenim les últimes versions dels paquets als repositoris hem d'executar abans de update.
 • S'ha d'executar regularment i sinó tenim paquets com l'update-manager que comprova periòdicament si tenim actualització.
 • Hi ha una tasca cron diaria.
$ dpkg -L apt | grep cron
/etc/cron.daily
/etc/cron.daily/apt
 • Per instal·lar un paquet
$ sudo apt-get install pingus
 • L'apt suporta l'autocompletar en les opcions i en els noms de paquets mitjançant el tabulador.
 • Es pot simular la instal·lació:
$ sudo pat-get --simulate install supertux
 • Altres opcions:
 • -d: Només descarrega el paquet.
 • -f: Força la instal·lació encara que falli el test d'integritat.
 • -y: Respon si a totes les preguntes.

Informació durant la instal·lació:

& sudo apt-get install supertux-stable
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
 supertux-stable
0 actualitzats, 1 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 1 no actualitzats.
Es necessita obtenir 0 B/225 kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 569 kB d'espai en disc addicional.

Eliminar un paquet:

 • No elimina els fitxers de configuració:
$ sudo apt-get install nmap
$ sudo apt-get remove nmap
 • Eliminar completament:
$ sudo apt-get remove --purge nmap
 • Atenció: al esborrar un paquet també es poden eliminar paquets els quals depenien del paquet esborrat.
 • A vegades s'esborren paquets virtuals que poden semblar perillosos de desinstal·lar però no ho son pas
$ sudo apt-get remove gimp

Autoremove

 • Borra paquets del sistema que ja no s'utilitzen:
 • Paquets marcat com instal·lats automàticament i que ja no s'utilitzen.
$ sudo apt-get autoremove

Upgrade

 • Actualitza els paquets instal·lats al sistema dels quals disposa d'una nova versió al repositori:
$ sudo pat-get upgrade

Dist-upgrade

 • Utilitzat per actualitzar paquets a una nova versió del sistema (canvis de versió a la distribició)
 • Instal·la els paquets mantiguts.

Esborrar paquets descarregats.

 • Opció clean:
$ df -h
S. fitxers      Mida En ús Lliure %Ús Muntat a
/dev/sda1       193G  15G 169G  8% /
none         1,5G 644K 1,5G  1% /dev
none         1,5G 1,3M 1,5G  1% /dev/shm
none         1,5G  96K 1,5G  1% /var/run
none         1,5G   0 1,5G  0% /var/lock
$ sudo apt-get clean
 • Els paquets es troben a /var/cache/apt/archives.

Opció source.

 • Descarrega paquets de codi font
 • Exemple de com descarregar un codi font, compilar-lo i instal·lar-lo:

aptitude

Synaptic

Update-manager

software-center

Ordres

dpkg

És la base de tot, tot acaba usant el Debian package. És una eina de baix nivell ja que moltes aplicacions avaben usant aquesta eina.

El dpkg no busca ni baixa paquets com seria el cas de apt-get. Només instal·la els paquets que se li manen.

 • La sintaxi és:
$ sudo dpkg [options][action] [package-files][package-name]

Ordre que proporciana el paquet del mateix nom: ens diu on es troba un paquet.

$ whereis dpkg
$ dpkg -S /usr/bin/dpkg
 • Accions:
 • Només consulta (dpkg-query-actions)
 • dpkg -l | --list package-name-pattern : Llista els paquets que compleixen amb un determinat patró.

Contar paraules:

$ dpkg -l | wc
1641  14694 207757

On: 1641 són les linies, 14694 les paraules i 207757 els caràcters.

Saber la versio:

$ dpkg -l | grep firefox
ii firefox                9.0.1+build1-0ubuntu0.11.04.1       Safe and easy web browser from Mozilla
ii firefox-globalmenu          9.0.1+build1-0ubuntu0.11.04.1       Unity appmenu integration for Firefox
ii firefox-gnome-support         9.0.1+build1-0ubuntu0.11.04.1       Safe and easy web browser from Mozilla - GNOME support
ii firefox-locale-ca           9.0.1+build1-0ubuntu0.11.04.1       Catalan; Valencian language pack for Firefox
ii firefox-locale-en           9.0.1+build1-0ubuntu0.11.04.1       English language pack for Firefox

On: ii vol dir que està instal·lat.

 • dpkg -s | --status package-name : mostra l'estatus actual d'un paquet i la metainformació del paquet.
$ dpkg -s firefox
Package: firefox
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 29780
Maintainer: Ubuntu Mozilla Team <[email protected]>
Architecture: i386
Version: 9.0.1+build1-0ubuntu0.11.04.1
Replaces: abrowser, abrowser-branding, firefox-branding, kubuntu-firefox-installer
Provides: gnome-www-browser, iceweasel, www-browser
Depends: fontconfig, psmisc, lsb-release, debianutils (>= 1.16), libasound2 (>> 1.0.24.1), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.11), libcairo2 
(>=1.2.4), libdbus-1-3 (>= 1.0.2), libdbus-glib-1-2 (>= 0.78), libfontconfig1 (>= 2.8.0), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgdk- 
pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.24.0), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libpango1.0-0 (>= 1.14.0), libstartup-notification0 (>= 0.10), libstdc++6
(>= 4.5), libx11-6, libxext6, libxrender1, libxt6, zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: ubufox, firefox-globalmenu
Suggests: firefox-gnome-support | firefox-kde-support, latex-xft-fonts, libthai0
Breaks: abrowser (<= 4.0~b11+build3+nobinonly-0ubuntu1), abrowser-branding (<= 4.0~b11+build3+nobinonly-0ubuntu1), firefox-branding (<= 
4.0~b11+build3+nobinonly-0ubuntu1)
Conffiles:
 /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox c89244bdb87ac53e9d7e85e5220fe333
 /etc/apport/native-origins.d/firefox 7c26b75c7c2b715c89cc6d85338252a4
 /etc/apport/blacklist.d/firefox dc7546f51d7a8d325440de6f70f06ecb
 /etc/firefox/syspref.js 09e457e65435a1a043521f2bd19cd2a1
Description: Safe and easy web browser from Mozilla
 Firefox delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface,
 enhanced security features including protection from online identity theft,
 and integrated search let you get the most out of the web.
Xul-Appid: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
 • dpkg -L | --listfiles package : Mostra la llista de fitxers instal·lats
$ dpkg -L hello 
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/hello
/usr/share/doc/hello/NEWS
/usr/share/doc/hello/copyright
/usr/share/doc/hello/changelog.gz
/usr/share/doc/hello/changelog.Debian.gz
/usr/share/info
/usr/share/info/hello.info.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/hello.1.gz
/usr/bin
/usr/bin/hello

Buscar l'executable d'un programa.

$ dpkg -L firefox | grep bin
/usr/bin/firefox
 • dpkg -S | --search filename-search-pattern : Busca un fitxer concret dins dels paquets instal·lats
$ man dpkg-query
 • dpkg -p | --print-avail package : Mostra detalls sobre un paquet instal·lat.
 • dpkg -I | --info package-name: Mostra informació sobre un paquet desinstal·lat.
 • Accions que modifiquen el sistema. Cal ser superusuari
 • dpkg -i | --install package-file: Instal·la un paquet a partir d'un fitxer .deb
 • dpkg --configure package-name: Torna a configurar un paquet ja instal·la. Executa l'script de post-instal·lació.
 • dpkg -r | --remove package_name: Elimina un paquet, però deixa els fitxers de configuració de sistema.
 • dpkg -P | --purge package_name: Elimina un paquet incloent els fitxers de configuració.
 • dpkg -C | --audit: busca fitxers instal·lats parcialment al sistema i suggereix que fer amb ells.


Instal·lar manualment el paquet "Hello":

1r saber la versio del Ubuntu:

$ lsb_release -a
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 11.04
Release:	11.04
Codename:	natty


Entrem a [1] i seleccionem la versió que tenim i fiquem el enom del paquet.

Descarguem el paquet de la versió de 32 bits en aquest cas.

Instal·lar paquet:

$ sudo dpkg -i /home/pau/Baixades/hello_2.6-1_i386.deb 

Configurar el paquet:

$ sudo dpkg --configure hello
dpkg: s'ha produït un error en processar hello (--configure):
 el paquet hello ja està instaŀlat i configurat
S'han trobat errors en processar:
 hello

Remoure el paquet:

$ sudo dpkg --remove hello
(S'està llegint la base de dades… hi ha 186652 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desinstaŀlant hello…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'estan processant els activadors per a install-info…

Elimina un paquet incloent els fitxers de configuració:

$ sudo dpkg -P hello
(S'està llegint la base de dades… hi ha 186652 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desinstaŀlant hello…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'estan processant els activadors per a install-info…

Buscar fitxers instal·lats parcialment al sistema i suggereix que fer amb ells:

$ sudo dpkg -C 

Si no mostra res és perquè el sistema no té cap problema.dpkg-reconfigure

$ sudo dpkg-reconfigure locales
 • Opcions:
 • ftype, --frontend=type: Seleccioneu el fronted a utilitzar.
 • -pvalue, --priority=value: Especifica el llindar mínim de prioritat. Totes les opcions de configuració igual o per sobre d'aquest llindar seran modificades.
 • --default-priority:Utilizar la prioritat per defecte.
 • -a, --all: Configurar tots els paquets del sistema que utilitzen debconf.
 • -u, --unseen-only: Només mostra les qüestions que no han estat contestades prèviament.
 • --force:Força un dpkg-reconfigure inclús si el paquet està en un estat incosistent o trencat.
 • --no-reload: No torna a carregar les plantilles.

apt-get

apt-cache

aptitude

Conversió de paquets

Vegeu també

Enllaços externs

Pràctica:

Instal·lar el paquet Hello:

$ sudo apt-get install hello

Veure els .deb:

$ ls /var/cache/apt/archives/

On la carpeta var és una carpeta que conté fitxers de constant canvi. Hi trobem logs, memòries, cues d'impressora.

La carpeta cache conté petites variables d'ús de la CPU amb un accés més ràpid que la RAM. Sí la cache no s'hactualitza pot donar dades falses.

Per netejar la cache fem:

$ sudo apt-get clean  

Resposta:

hello_2.6-1_i386.deb lock partial

Entrar als alrxius del paquet:

$ file-roller ls /var/cache/apt/archives/hello_2.6-1_i386.deb

Fitxer control: fitxer de text que dona la informació del paquet. Arxiu imprescindible. Podem trobar el seu contingut al synaptic:

$ sudo synaptic
Cercar "apache-common" i entrar amb clic dret a les propietats del arxiu.

Pau-foto-synaptic-apache.png

Fitxer md5sum: Per assegurar que el producte esta en bon estat. Per saltat-se coses ja instal·lades amb el mateix md5. També obligatori.

Fitxer conffiles: Indica les configuracions del programa que alhora de d'esinstal·lar no ha de tocar mantenint-los intactes per si es torna a instal·lar tingui la mateixa configuració anterior.

Quan s'instal·la mira si els paquets que hi ha són importants o poden ser interessants d'instal·lar.

1r ens mostra els paquets que són importants seguit de les sugerencies i un resum on mostra els paquets que instal·la els que falta actualitzar.

2n Ens indica la quantitat de .Kb que s'han baixat, lo que ocupa tota l'instal·lació al disc dur. També ens indica d'on s'aconsegueix cada paquet.

3r desempaqueta les dades i configura les dades.

Fitxer preinst: s'executa abans d'extreure els fitxers del paquet al sistema.

Fitxer postinst: S'executa després d'extreure els fitxers del sistema.

Fitxer prerm: S'executa abans d'esborrar els fitxers del sistema.

Fitxer postrm: S'executa després d'esborrar els fitxers del sistema.


Pau-foto-fitxers.png

Comparació del fitxer control amb descripció del synaptics de l'aplicació amor:

Pau-foto-control.png


Pràctica: instal·lar moodle.

$ sudo apt-get install mooddle

Dins la carpeta /var/cache/apt/archives/moodle_1.9.9.dfsg2-2_all.deb trobem:

Pau-foto-moodle.png

Creem un error modificant una línia amb geany de l'arxiu moodle.postmr:

$ sudo geany /var/lib/dpkg/info/moodle.postrm' 

Debconf

Per reconfigurar una aplicació i així restablir el seus valors:

$ dpkg-reconfigure moodle

Hi ha programes que també ho fan com ara el Zenity, el Dialog.

Només cal una plantilla per a que el mateix ordinador cree l'apartat gràfic.

Template: echod/notconfigured
Type: note
Description: Warning - echod is not configured
Description: Warning - echod completed the echod configuration.
Description-es.UTF-8: Aviso - echod no se ha configurado correctamente
Description-es.UTF-8: Aviso si echod no se haun número de puerto echod no se configurarà
correctamente.
Description-ca.UTF-8: Avis - echod no s'ha configurat correctament
Tingueu en compte que si no -escolliu un número de port correctament configurarà correctament.