IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Configuració d'Apache

Arribats a aquest punt haurem de configurar l'Apache. El primer que farem és crear un lloc web (site) per a l'aplicació :

$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/webfaltes

NOTA: L'aplicació webfaltes intenta seguir les indicacions de l'estàndard FHS i per aquesta raó la carpeta escollida per als fitxers estàtics és /usr/share/webfaltes

Afegiu:

Alias /webfaltes /usr/share/webfaltes

<IfModule mod_php5.c>
<Location /webfaltes>
   php_admin_flag register_globals off
</Location>
</IfModule>


Alias vol dir que quan algú escrigui la URL

http://localhost/webfaltes

es mostraran els fitxers de la carpeta:

/usr/share/webfaltes

NOTA: Per defecte els fitxers a mostrar són els index, en el nostre cas index.php

Que féssim un site disponible no vol dir que ja estigui activat, així que haurem d'executar:

$ sudo a2ensite webfaltes

Per activar el site i:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Per aplicar els canvis al servidor web.

L'ordre a2ensite activa un site disponible, en canvi l'ordre a2dissite desactiva el site:

$ sudo a2dissite webfaltes

També cal per que funcionin correctament els scripts javascript, el fitxer /etc/apache2/conf.d/javascript-common.conf o similar:

javascript#Javascript_i_Apache._Fitxer_.2Fetc.2Fapache2.2Fconf.d.2Fjavascript-common.confVegeu També

webfaltes