IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Requerimets

Serà necessari tenir instal·lats

$ sudo tasksel install lamp-server
$ sudo apt-get install libapache2-mod-perl2 php5-ldap


Instal·lació

Un cop ja tenim els requisits, ens baixem el fitxer

$ cd
$ wget http://sourceforge.net/projects/gestioip/files/gestioip/gestioip_3.0.tar.gz
$ tar vzxf gestioip_3.0.tar.gz
$ cd gestioip_3.0
$ sudo ./setup_gestioip.sh

Anem contestant a les diferents preguntes que ens farà:

This script will install GestioIP 3.0 on this computer

Do you wish to continue [y]/n? y
Starting installation

Starting GestioIP setup from folder /home/oscaradan/gestioip_3.0
Storing log in file /home/oscaradan/gestioip_3.0/20131009170929.setup.log

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache web server daemon...         |
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2]? 
OK, using Apache daemon /usr/sbin/apache2


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache main configuration file...      |
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf]? 
OK, using Apache main configuration file /etc/apache2/apache2.conf


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache user account...           |
+----------------------------------------------------------+

Which user account is running Apache web server [www-data]? 
OK, Apache is running under user account www-data


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache group...               |
+----------------------------------------------------------+

Which user group is running Apache web server [www-data]? 
OK, Apache is running under users group www-data


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache Include configuration directory...  |
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf.d/]? 
OK, using Apache Include configuration directory /etc/apache2/conf.d


+----------------------------------------------------------+
| Checking for PERL Interpreter...             |
+----------------------------------------------------------+

Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl]? 
OK, using PERL Intrepreter /usr/bin/perl

+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache mod_perl version...         |
+----------------------------------------------------------+

Checking for Apache mod_perl
Apache mod_perl available - Good!

+----------------------------------------------------------+
| Checking for required Perl Modules...          |
+----------------------------------------------------------+

Do you plan to import networks or hosts from spreadsheets [y]/n? 

Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.

Checking for DBD-mysql PERL module...
Found that PERL module DBD-mysql is available.

Checking for Net::IP PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Net::IP is not installed!

Checking for Net::Ping::External PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Net::Ping::External is not installed!

Checking for Parallel::ForkManager PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Parallel::ForkManager is not installed!

Checking for SNMP PERL module...
*** ERROR ***: PERL module SNMP is not installed!

Checking for SNMP::Info PERL module...
*** ERROR ***: PERL module SNMP::Info is not installed!

Checking for Mail::Mailer PERL module...
Found that PERL module Mail::Mailer is available.

Checking for Time::HiRes PERL module...
Found that PERL module Time::HiRes is available.

Checking for Date::Calc PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Date::Calc is not installed!

Checking for Date::Manip PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Date::Manip is not installed!

Checking for Net::DNS PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Net::DNS is not installed!

Checking for Spreadsheet::ParseExcel PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Spreadsheet::ParseExcel is not installed!

Checking for OLE::Storage_Lite PERL module...
*** ERROR ***: PERL module OLE::Storage_Lite is not installed!

Checking for GD::Graph::pie PERL module...
*** ERROR ***: PERL module GD::Graph::pie is not installed!

Checking for Text::Diff PERL module...
*** ERROR ***: PERL module Text::Diff is not installed!


##### There are required Perl Modules missing #####

Setup can install the missing modules

Do you wish that Setup installs the missing Perl Modules now [y]/n? 


Executing apt-get install libdbi-perl libdbd-mysql-perl libparallel-forkmanager-perl libnet-ping-external-perl libwww-perl libnet-ip-perl libspreadsheet-parseexcel-perl libsnmp-perl libdate-manip-perl libdate-calc-perl libtime-modules-perl libmailtools-perl libnet-dns-perl libsnmp-info-perl libgd-graph-perl libtext-diff-perl

S'està llegint la llista de paquets… Fet 0%
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat… Fet%
libdbd-mysql-perl ja es troba en la versió més recent.
libdbi-perl ja es troba en la versió més recent.
libmailtools-perl ja es troba en la versió més recent.
S'ha marcat libmailtools-perl com instaŀlat manualment.
libwww-perl ja es troba en la versió més recent.
S'ha marcat libwww-perl com instaŀlat manualment.
S'instaŀlaran els següents paquets extres:
 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libbit-vector-perl
 libcarp-clan-perl libdate-calc-xs-perl libdigest-hmac-perl libgd-gd2-perl
 libgd-text-perl libio-stringy-perl libjcode-pm-perl libole-storage-lite-perl
 libparse-recdescent-perl libspreadsheet-writeexcel-perl libunicode-map-perl
 libyaml-syck-perl
Paquets suggerits:
 ttf-dustin netdisco-mibs-installer
S'instaŀlaran els paquets NOUS següents:
 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libbit-vector-perl
 libcarp-clan-perl libdate-calc-perl libdate-calc-xs-perl libdate-manip-perl
 libdigest-hmac-perl libgd-gd2-perl libgd-graph-perl libgd-text-perl
 libio-stringy-perl libjcode-pm-perl libnet-dns-perl libnet-ip-perl
 libnet-ping-external-perl libole-storage-lite-perl
 libparallel-forkmanager-perl libparse-recdescent-perl libsnmp-info-perl
 libsnmp-perl libspreadsheet-parseexcel-perl libspreadsheet-writeexcel-perl
 libtext-diff-perl libtime-modules-perl libunicode-map-perl libyaml-syck-perl
0 actualitzats, 27 nous a instaŀlar, 0 a suprimir i 15 no actualitzats.
S'ha d'obtenir 6505 kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 22,4 MB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]? 
Bai:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libyaml-syck-perl i386 1.19-1 [64,8 kB]
Bai:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libalgorithm-diff-perl all 1.19.02-2 [50,7 kB]
Bai:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libalgorithm-diff-xs-perl i386 0.04-2build2 [12,9 kB]
Bai:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libcarp-clan-perl all 6.04-1 [14,1 kB]
Bai:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libbit-vector-perl i386 7.1-1build2 [161 kB]
Bai:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libdate-calc-perl all 6.3-1 [209 kB]
Bai:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libdate-calc-xs-perl i386 6.2-1build1 [57,3 kB]
Bai:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libdate-manip-perl all 6.25-1 [2608 kB]
Bai:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libdigest-hmac-perl all 1.03+dfsg-1 [12,1 kB]
Bai:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libio-stringy-perl all 2.110-5 [93,5 kB]
Bai:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libjcode-pm-perl i386 2.06-1 [31,0 kB]
Bai:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libnet-ip-perl all 1.25-3 [28,1 kB]
Bai:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libnet-dns-perl i386 0.66-2ubuntu3 [275 kB]
Bai:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libnet-ping-external-perl all 0.13-1 [13,8 kB]
Bai:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libole-storage-lite-perl all 0.19-1 [26,1 kB]
Bai:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libparallel-forkmanager-perl all 0.7.5-2 [13,1 kB]
Bai:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libparse-recdescent-perl all 1.965001+dfsg-1 [154 kB]
Bai:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main libsnmp-perl i386 5.4.3~dfsg-2.4ubuntu1.1 [127 kB]
Bai:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libsnmp-info-perl all 2.06-1 [515 kB]
Bai:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libspreadsheet-writeexcel-perl all 2.37-1 [736 kB]
Bai:21 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libunicode-map-perl i386 0.112-10build3 [484 kB]
Bai:22 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe libspreadsheet-parseexcel-perl all 0.5800-1 [160 kB]
Bai:23 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libtext-diff-perl all 1.41-1 [28,3 kB]
Bai:24 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libtime-modules-perl all 2011.0517-1 [34,7 kB]
Bai:25 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libgd-gd2-perl i386 1:2.46-3build1 [186 kB]
Bai:26 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libgd-text-perl all 0.86-8 [38,2 kB]
Bai:27 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libgd-graph-perl all 1.44-6 [371 kB]
S'ha baixat 6505 kB en 0s (7547 kB/s)   
S'està seleccionant el paquet libyaml-syck-perl prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades… hi ha 216900 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desempaquetant libyaml-syck-perl (de …/libyaml-syck-perl_1.19-1_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libalgorithm-diff-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libalgorithm-diff-perl (de …/libalgorithm-diff-perl_1.19.02-2_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libalgorithm-diff-xs-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libalgorithm-diff-xs-perl (de …/libalgorithm-diff-xs-perl_0.04-2build2_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libcarp-clan-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libcarp-clan-perl (de …/libcarp-clan-perl_6.04-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libbit-vector-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libbit-vector-perl (de …/libbit-vector-perl_7.1-1build2_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libdate-calc-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libdate-calc-perl (de …/libdate-calc-perl_6.3-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libdate-calc-xs-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libdate-calc-xs-perl (de …/libdate-calc-xs-perl_6.2-1build1_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libdate-manip-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libdate-manip-perl (de …/libdate-manip-perl_6.25-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libdigest-hmac-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libdigest-hmac-perl (de …/libdigest-hmac-perl_1.03+dfsg-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libio-stringy-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libio-stringy-perl (de …/libio-stringy-perl_2.110-5_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libjcode-pm-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libjcode-pm-perl (de …/libjcode-pm-perl_2.06-1_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libnet-ip-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libnet-ip-perl (de …/libnet-ip-perl_1.25-3_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libnet-dns-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libnet-dns-perl (de …/libnet-dns-perl_0.66-2ubuntu3_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libnet-ping-external-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libnet-ping-external-perl (de …/libnet-ping-external-perl_0.13-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libole-storage-lite-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libole-storage-lite-perl (de …/libole-storage-lite-perl_0.19-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libparallel-forkmanager-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libparallel-forkmanager-perl (de …/libparallel-forkmanager-perl_0.7.5-2_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libparse-recdescent-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libparse-recdescent-perl (de …/libparse-recdescent-perl_1.965001+dfsg-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libsnmp-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libsnmp-perl (de …/libsnmp-perl_5.4.3~dfsg-2.4ubuntu1.1_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libsnmp-info-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libsnmp-info-perl (de …/libsnmp-info-perl_2.06-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libspreadsheet-writeexcel-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libspreadsheet-writeexcel-perl (de …/libspreadsheet-writeexcel-perl_2.37-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libunicode-map-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libunicode-map-perl (de …/libunicode-map-perl_0.112-10build3_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libspreadsheet-parseexcel-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libspreadsheet-parseexcel-perl (de …/libspreadsheet-parseexcel-perl_0.5800-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libtext-diff-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libtext-diff-perl (de …/libtext-diff-perl_1.41-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libtime-modules-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libtime-modules-perl (de …/libtime-modules-perl_2011.0517-1_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libgd-gd2-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libgd-gd2-perl (de …/libgd-gd2-perl_1%3a2.46-3build1_i386.deb)…
S'està seleccionant el paquet libgd-text-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libgd-text-perl (de …/libgd-text-perl_0.86-8_all.deb)…
S'està seleccionant el paquet libgd-graph-perl prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant libgd-graph-perl (de …/libgd-graph-perl_1.44-6_all.deb)…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'estan processant els activadors per a doc-base…
Processing 2 added doc-base files...
S'està configurant libyaml-syck-perl (1.19-1)…
S'està configurant libalgorithm-diff-perl (1.19.02-2)…
S'està configurant libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-2build2)…
S'està configurant libcarp-clan-perl (6.04-1)…
S'està configurant libbit-vector-perl (7.1-1build2)…
S'està configurant libdate-calc-perl (6.3-1)…
S'està configurant libdate-calc-xs-perl (6.2-1build1)…
S'està configurant libdate-manip-perl (6.25-1)…
S'està configurant libdigest-hmac-perl (1.03+dfsg-1)…
S'està configurant libio-stringy-perl (2.110-5)…
S'està configurant libjcode-pm-perl (2.06-1)…
S'està configurant libnet-ip-perl (1.25-3)…
S'està configurant libnet-dns-perl (0.66-2ubuntu3)…
S'està configurant libnet-ping-external-perl (0.13-1)…
S'està configurant libole-storage-lite-perl (0.19-1)…
S'està configurant libparallel-forkmanager-perl (0.7.5-2)…
S'està configurant libparse-recdescent-perl (1.965001+dfsg-1)…
S'està configurant libsnmp-perl (5.4.3~dfsg-2.4ubuntu1.1)…
S'està configurant libsnmp-info-perl (2.06-1)…
S'està configurant libspreadsheet-writeexcel-perl (2.37-1)…
S'està configurant libunicode-map-perl (0.112-10build3)…
S'està configurant libspreadsheet-parseexcel-perl (0.5800-1)…
S'està configurant libtext-diff-perl (1.41-1)…
S'està configurant libtime-modules-perl (2011.0517-1)…
S'està configurant libgd-gd2-perl (1:2.46-3build1)…
S'està configurant libgd-text-perl (0.86-8)…
S'està configurant libgd-graph-perl (1.44-6)…
SNMP::Info needs the Netdisco MIBs to be installed
Setup can download MIB files (11MB) and install it under /usr/share/gestioip/mibs

If Netdisco MIBs are already installed on this server type "no" and
specify path to MIBs via frontend Web (manage->GestioIP) after finishing
the installation

Do you wish that Setup installs required MIBs now [y]/n? 

Downloading Netdisco MIBs (this may take several minutes)... OK
Installation of Netdisco MIBs SUCCESSFUL


+----------------------------------------------------------+
| Checking for required Perl Modules...          |
+----------------------------------------------------------+


Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.

Checking for DBD-mysql PERL module...
Found that PERL module DBD-mysql is available.

Checking for Net::IP PERL module...
Found that PERL module Net::IP is available.

Checking for Net::Ping::External PERL module...
Found that PERL module Net::Ping::External is available.

Checking for Parallel::ForkManager PERL module...
Found that PERL module Parallel::ForkManager is available.

Checking for SNMP PERL module...
Found that PERL module SNMP is available.

Checking for SNMP::Info PERL module...
Found that PERL module SNMP::Info is available.

Checking for Mail::Mailer PERL module...
Found that PERL module Mail::Mailer is available.

Checking for Time::HiRes PERL module...
Found that PERL module Time::HiRes is available.

Checking for Date::Calc PERL module...
Found that PERL module Date::Calc is available.

Checking for Date::Manip PERL module...
Found that PERL module Date::Manip is available.

Checking for Net::DNS PERL module...
Found that PERL module Net::DNS is available.

Checking for Spreadsheet::ParseExcel PERL module...
Found that PERL module Spreadsheet::ParseExcel is available.

Checking for OLE::Storage_Lite PERL module...
Found that PERL module OLE::Storage_Lite is available.

Checking for GD::Graph::pie PERL module...
Found that PERL module GD::Graph::pie is available.

Checking for Text::Diff PERL module...
Found that PERL module Text::Diff is available.


Found all required Perl Modules for GestioIP - Good!


+----------------------------------------------------------+
| Configuration of Apache Web Server...          |
+----------------------------------------------------------+

Which is the Apache DocumentRoot directory [/var/www]? 
OK, using Apache DocumentRoot /var/www

Where is htpasswd [/usr/bin/htpasswd]? 
OK, using htpasswd /usr/bin/htpasswd

Which should be the read-only (ro) user [gipoper]? 
OK, using ro user gipoper

Which should be the read-write (rw) user [gipadmin]? 
OK, using rw user gipadmin


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Now open a new shell and execute the following two
commands LIKE ROOT to create the GestioIP apache users:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

sudo /usr/bin/htpasswd -c /etc/apache2/users-gestioip gipoper
sudo /usr/bin/htpasswd /etc/apache2/users-gestioip gipadmin

After this press ENTER

ro user (gipoper) successfully created
rw user (gipadmin) successfully created


Under which directory should GestioIP's script files be installed [/usr/share/gestioip]?
OK, using script base directory /usr/share/gestioip

+-------------------------------------------------------+
|                            |
|  Installation of GestioIP successfully finished!  |
|                            |
|  Please, review /etc/apache2/conf.d/gestioip.conf
|      to ensure all is good and         |
|                            |
|       RESTART Apache daemon!          |
|                            |
|      Then, point your browser to        |
|                            |
|      http://server/gestioip/install
|                            |
|     to configure the database server.      |
|     Access with user "gipadmin" and the
|    the password which you created before     |
|                            |
+-------------------------------------------------------+

Finalment desprès de totes aquestes preguntes, que s'han respost amb l'opció per defecte ja tenim el programa instal·lat.

Afegir Usuaris

Els usuaris que es creen per defecte a la instal·lació són:

 • gipoper: és un usuari que només té permisos de lectura.
 • gipadmin: és un usuari que només té permisos d'escriptura.

Si volem afegir usuaris nous, haurem d'editar el fitxer /etc/apache2/users-gestioip

$ sudo /usr/bin/htpasswd /etc/apache2/users-gestioip oscaradan

Després haurem de modificar el fitxer /etc/apache2/conf.d/gestioip.conf

$ sudo gedit /etc/apache2/conf.d/gestioip.conf

i afegir la línia

Require user oscaradan

On estigui l'usuari gipadmin si l'usuari ha de ser administrador o on estigui l'usuari gipoper si ha de ser operari.

Per últim reiniciarem l'apache

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload


Configuració

Un cop instal·lat i creats els usuaris, podem accedir via web amb

http://localhost/gestioip/install

entrant com a usuari gipadmin i el password que s'hagi definit al crear l'usuari.

Apareixerà la següent pantalla

Oscaradan asix2 gestioip primera execucio web 1.png


Oscaradan asix2 gestioip primera execucio web 2.png


Oscaradan asix2 gestioip primera execucio web 3.png


Oscaradan asix2 gestioip primera execucio web 4.png


Oscaradan asix2 gestioip primera execucio web 5.png


Oscaradan asix2 gestioip primera execucio web 6.png


Oscaradan asix2 gestioip primera execucio web 7.png


Un cop instal·lat ja el podem posar en funcionament.


Executar l'aplicació web per primer cop

Quan executem l'aplicació per primera vegada ens apareix aquesta finestra

Oscaradan gestioip preimera execucio 1.png

Pràctica

FASE 1 - Afegir Vlans al Gestió IP

Afegir les següents Vlans

Oscaradan llistat vlans practiques.png


Per a poder afegir les Vlans, anirem al menu VLANs -> Nueva


Oscaradan afegir vlans 1.png


i ens apareixerà una finestra on anirem afegint les diferents VLAN's


Oscaradan afegir vlans 2.png


Anem repetint el mateix procediment fins que haguem afegit totes les vlans.


Oscaradan vlans gestioip 1.png

FASE 2 - Execució

S'han de configurar els Switchos.

Per a fer la pràctica de laboratori hem utilitzat un dels Switch que ja està configurats.

Es tracta d'un switch DGS-1210-24 de 24 ports

Oscaradan switch DGS-1210-24.jpg


Les dades per defecte per a accedir són:

IP: 10.90.90.90
Mask: 255.0.0.0
Gateway: 0.0.0.0

user: admin
pwd: admin

Zyxel

Model ES-4124


pag 43 del pdf

Reb el paquet (sap el port).

Regles d'ingrès. PVID - Physical Vlan IDentified. És la Vlan d'un port untagged. Si el paquet entra com a tagged, no es modifica la etiqueta. És l'identificador que s'assigna als paquets que inicialment no estaven taggejats.Forwarder Process -> S'ha de saber per quin port ha d'entrar

Filtres de base de dades.

Regles de sortida


La norma de sortida determina si el paquet sortirà taguejat o untaguejat.


Transmissió del paquet.

Oscaradan vlan zyxel img 1.png


Oscaradan vlan zyxel img 2.png


Oscaradan vlan zyxel img 3.png


Una trama ethernet, si porta etiqueta ocupa 4Bytes.

El paquets per defecte són de 1500. Existeixen els JumboFrames que permeten paquets de més de 1500.


EL TPID' -> Te un valor fixe de 8100 en hexadecimal.


El TCI -> Es divideix en 3 parts. Els 3 primers bits defineixen la prioritat, el CFI es un flag d'un bit que està definit a 0 per a switchos ethernet. Es un bit per a definir compatibilitat entre una xarxa ethernet i una xarxa Token Ring. i els 12 bits del VID (Identificador de VLAN)


En el pvid, s'ha de posar l'identificador (numero) de la Vlan a la que el volem connectar.


fem un ip aliasing

$ sudo ifconfig eth0:1 192.168.0.106

i accedim al switch amb

192.168.0.1 amb

user admin pwd 1234


a l'Apartat VLAN -> static vlans.

per a donar d'alta una vlan, es marca com a activa, es posa un nom i el VLAN Group ID (VID).

Ara s'ha de dir que passa respecte a cada vlan per a cada port.


A Vlan status surten totes les vlans i si especifiques una vlan en concret et mostra la informació de com està configurat.


El concepte VLAN trunking, vol dir que si un por el definixes com a trunking, vol dir que a cada vlan aquell port estarà taggejat (és una troncal). Troncal és quan es comuniquen switchos.

Vegeu També