IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Contingut

Telemàtica

Definició: és la tècnica que tracta la comunicació remota entre processos. TELEcomunicacions+inforMÀTICA
 • Societat de la informació
 • Les TIC (Tecnologies de la informació i les comunicacions)

Concepte de transmissió

Concepte de senyal

Concepte de línia de transmissió

Concepte de comunicació

Concepte d'informació

Concepte de circuit de dades

Les Senyals

Senyal sinusoïdal

 • Amplitud (volum)
 • Freqüència (to, agut/greu)
 • Fase (desfase)
 • Longitud d'ona

Freqüència

Espectre Electromagnètic

Ampla de banda

Domini Públic radioelèctric

Sistemes de comunicacions

Emissor, Receptor i canal

Soroll i interferències

Circuit de dades. ETDs i ECDs

Etd ecd.png

Exemple Línia telefònica

ETD ECD CANAL LiniaTelefonica.png ETD ECD CANAL TRANSDUCTOR LINIA TELEFONICA.png

Tipus de terminals

Simple

Autònom

Programable

Transductor

Còdec

Amplificadors

Repetidors

Distribuïdors i concentradors

Commutadors

Antenes

Codis i alfabets

 • Alfabet origen:
 • Alfabet imatge (paraules codi):
 • Codi:

Codi ASCII

Unicode

Criptoanalisi. Exercicis

Els codis de desplaçament. El codi del Cesar

Explotació de circuits de dades. Classificació

Tipus de comunicacions.

Simplex, semi-duplex i duplex

Simplex HalfDuplex FullDuplex.png

Tipus de transmissions

Síncrones i asíncrones

SenyalSincrona.png és un procediment mitjançant el qual un emissor i un receptor es posen d’acord sobre l’instant precís en què comença o acaba una informació que s’ha posat en el mitjà de transmissió emprat.


SenyalAsincrona.png La transmissió se’n diu asíncrona quan el procés de sincronització entre emissor i receptor es realitza en cada paraula de codi transmesa. Això es fa mitjançant uns bits especials que ajuden a definir l’entorn de cada codi.

Serie i paral·lel

SerieParalel.png

Analògiques i digitals

SenyalsAnalogiques.png SenyalsDigitals.png

Unicast, multicast i broadcast

Modulació de senyals

 • Transmissió en Banda Base:
 • Transmissió en Banda Ampla:
 • Facilitat de radiació:
 • Reducció del soroll i de les interferències:
 • Assignació de freqüències:


Tècniques de modulació. AM, FM i PM

AM FM PM.png

Exemple AM

 • grafico1.gif
 • grafico2.gif
 • grafico3.gif

Mòdem

Multiplexació de senyals

 • Canal Físic:
 • Canal Lògic:

Multiplexació en freqüència

FDM.png

Multiplexació en temps

Tdm.png

Línies de comunicacions

Punt a punt (peer to peer)

Multipunt

Línies privades, públiques i dedicades

Xarxes

LAN. Local Area Network

WAN.Wide area network

MAN. Metropolitan Area network

PAN. Personal Area Network

Estàndards i associacions d'estàndards

 • Estàndards de facto (de fet): acceptat en el mercat per la seva utilització generalitzada.
 • Estàndards de iure (de dret): estàndard proposat per una associació d’estàndards o entitat legal similar .
  • Estàndards oberts:
  • Estàndards tancats:

Associacions:

Història de la telemàtica

Aquí heu d'inserir els deures de crear un línia de temps amb la història de la telemàtica.

Gràfica d'un sistema de comunicacions. Conversació telefònica mitjançant veu IP