IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comprovació de Xarxa

Si no ens funciona la xarxa ( no ens va Internet o el compartiment d'arxius no funciona) haurem de siguir els següents passos per investigar on pot estar el problema.

Recordar que també potser problema de Proxy per això també recomano mirar Configuració Proxy

Passos (Índex)

Comprovació de la IP i la màscara. ifconfig
Comprovació del link

Anirem al terminal i ficarem el següent comando per a que ens doni la resposta. Ens hen de fixar en els parametres en negreta.

$ ifconfig
eth0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:16929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:18758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:11958414 (11.4 MiB) TX bytes:3243289 (3.0 MiB)
    Interrupt:209

A part del comando anterior també executarem el següent i ens haurem de fixar que hi fique link ok

$ sudo mii-tool
Comprovació de la porta d'enllaç. route

En aquest comando he de fixar-nos en la segona columna i la última fila on ha de sortir la porta d'enllaç.

$ route -n
$ route
Kernel IP routeing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.196.0  *       255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8
192.168.1.0   *       255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
192.168.252.0  *       255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1
default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
Comprovació de les DNS. /etc/resolv.conf

Aquí s'especifica el domini al qual pertany la màquina, les ips del servidors de noms, etc.

$ cat /etc/resolv.conf 
search politecnic.org
nameserver 192.168.0.5
nameserver 195.235.113.3
nameserver 195.235.96.90
Comprovació del proxy
[Web de l'IES de l'Ebre]