IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Joomla

Joomla és un gestor de continguts per a pàgines i interfícies web. És de codi obert, programat en PHP, JavaScript i AJAX sota llicencia GPL. El gestor pot operar per intranet i per internet i requereix d'una base de dades en MySQL i un servidor HTTP Apache.

Instal·lació Joomla 2.5.3

Requisits

El procediment que descriurem a continuació a sigut testat sota les següents característiques:

 • Una màquina Ubuntu Server 11.10 .
 • El servei LDAP instal·lat i configurat.
 • Una màquina Ubuntu Server 11.10 on se instal·larà el Joomla.
 • Servidor LAMP ( Linux - Apache - MySQL - PHP )
 • Joomla


LAMP

Primer de tot instal·lem el tasksel:

$ sudo apt-get install tasksel

I l'executem:

$ sudo tasksel


Marcgra-tasksel.png

En la primera finestra que ens apareix tenim que seleccionar el servei que volem instal·lar, en aquest cas marcarem el LAMP Server prement la tecla espai i llavors li donarem a d'acord.


Marcgra-tasksel2.png

Ara li donarem una contrasenya al servei MySQL.


Marcgra-tasksel3.png

Li tornem a definir la contrasenya d'administrador al servei MySQL.


Configuració d'Apache

Ara tocar habilitar el lloc web on instal·larem el Joomla.


Anem al directori del Apache:

$cd /etc/apache2/


Copiem el fitxer "default" que conté la configuració per defecte d'un lloc web i li canviem el nom a el nom que volem per al web del joomla, en el nostre cas li direm joomla.

$sudo cp sites-available/default sites-available/joomla


Amb la següent comanda habilitem el lloc:

$sudo a2ensite joomla


Tornem a carregar les configuracions del servei Apache2:

$sudo /etc/init.d/apache2 restart


Creació de la base de dades

Ens autentiquem en el servei MySQL:

$sudo mysql -u root -p


Un cop a dins del servei de MySQL creem la base de dades:

CREATE DATABASE joomla;


Creem un usuari per administrar la base de dades ( on diu 1234 correspon a la contrasenya que nosaltres vulguem ):

CREATE USER 'joomla'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';


GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla.* TO 'joomla' IDENTIFIED BY '1234';


exit

Joomla

Creem el directori on anirà instal·lat el joomla:

$sudo mkdir /var/www/joomla


Ens posem al directori que hem creat:

$cd /var/www/joomla


Ens baixem el paquet del joomla:

$sudo wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/16827/73186/Joomla_2.5.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz


Descomprimim el paquet:

$sudo tar -xzvf Joomla_2.5.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz


Eliminem el paquet que ens hem baixat:

$sudo rm Joomla_2.5.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz


Assignem de forma recursiva els permisos propietaris al grup en que treballa l'apache, per defecte, www-data.

$sudo chown -R www-data.www-data /var/www/joomla/


Ara ja podem començar la instal·lació gràfica anant a la ruta local des del navegador:

http://127.0.0.1/joomla

o

http://localhost/joomla


Marcgrau-joomla1.png

En la primera finestra elegirem l'idioma i premerem en "next".


Marcgrau-joomla2.png

En la segona finestra la instal·lació ens comprovarà que complim correctament els requisits i en cas contrari ens marcarà en roig els que no complim. Continuarem prement en "next".


Marcgrau-joomla3.png

En la tercera finestra llegirem els termes de la llicència, els acceptarem i premerem en "next" per a continuar.


Marcgrau-joomla4.png

En la quarta finestra entrarem les dades per a configurar la base de dades, com:

 • El nom d'usuari i la contrasenya per accedir a aquesta.
 • El nom de la base de dades creada en els pasos anteriors.
 • El prefix de les taules que és crearan.
 • Si volem eliminar la base de dades existent o guardar-ne una còpia.


Per a continuar premerem en "next".


Marcgrau-joomla5.png

En la cinquena finestra la configuració del ftp pot ser omesa. Premerem en "next" per a continuar.


Marcgrau-joomla6.png

En la sisena finestra entrarem les següents dades:

 • Nom del lloc web.
 • Nom d'usuari del usuari administrador.
 • Correu.
 • Contrasenya
 • Si volem instal·lar les dades de mostra.


Per a continuar premerem en "next".


Marcgrau-joomla7.png

En la setena i última finestra premerem el botó "Eliminació de la carpeta installation".


Marcgrau-joomla8.png

Si la carpeta "installation" ha sigut eliminada correctament, el misstage del botó passarà a ser "S'ha eliminat correctament la carpeta installation".

Ara ja podem anar al lloc web.

Joomla + LDAP

Marcgrau-joomlaLDAP1.png

Primer de tot, anem al lloc [localhost/joomla/administrator localhost/joomla/administrator] i en loguejem amb el nostre usuari administrador.


Marcgrau-joomlaLDAP2.png

Un cop dins del panell d'administració, cliquem en el "Gestor de extensiones".


Marcgrau-joomlaLDAP3.png

En aquesta finestra cliquem en la pestanya "Gestionar".


Marcgrau-joomlaLDAP4.png

Cerquem el plugin "Autenticación - LDAP" i en la columna "Estatus" cliquem en el cercle roig per a publicar el plugin.


Marcgrau-joomlaLDAP5.png

Un cop publicat, anem i cliquem a la pestanya "Extensiones" > "Gestor de Plugins"


Marcgrau-joomlaLDAP6.png

Cliquem en el plugin "Autenticación - LDAP".


Marcgrau-joomlaLDAP7.png

Ara passem a configurar la connexió al sevidor. Les dades que necessitem són les següents:

 • Servidor:
 • Puerto:
 • LDAP V3:
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :