IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Marcgrau-perfil.png
Nom: Marc Grau Benaiges
Curs: ASIX
Grup: 2n
Autors: marcgrau

1ASIX

[| Wiki 1ASIX]

2ASIX

M7 - Planificació i administració de xarxes


M11 - Seguretat i alta disponibilitat

M2+10 - Gestió i administració de bases de dades

Altres

DAM

MP08 - Programació multimèdia i de dispositius mòbils

Exercicis

Comunicació per UDP:


Comunicació per TCP:

Interfície Gràfica Webfaltes

Exercici/examen pràctic final. Aplicació mòbil webfaltes

Exercici/Joc Pong

MP09 - Programació de serveis i processos