IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Manuel Blanch Garzon.JPG
Nom: Manuel Blanch Garzon
Curs: 2n DAM 2016-17 ASIX 2014/2015 DAM 2013/2014
Grup: 2n
Autors: Manuel Blanch

MP Credit de sintesi

Presentacio Projecte

Aplicació explotació

Landing Page

Web Api Docs Inventari

Inventory Packagist

MP7 Desenvolupament interficies UF2

Documentació aplicacions seleccionant i utilitzant eines especifiques

Identifica sistemes de generació d'ajudes.

Formes de empaquetar aplicacions.

Preparació d'aplicacions per a la seva distribució avaluant i analitzant eines especifiques.

Cada llenguatge te els seus paquets instal·lables.

Empaqueta els components.

Programació orientada a testos.

Presentació amb Reveal

Gilded-Rose-Kata-in-PHP

Names, acacha/names i relacions polimòrfiques

UF 2. Preparació i distribució d’aplicacions:

Prepara aplicacions per a la seva distribució avaluant i analitzant eines específiques.

Documenta aplicacions seleccionant i utilitzant eines específiques

Currículum

  • Mòdul professional 7: desenvolupament d’interfícies
  • Durada: 99 hores

Unitat formativa que he de recuperar:

  • UF 2: preparació i distribució d’aplicacions. 20 hores

2n ASIX

M7 Planificació i administració de xarxes

Apunts

Pràctiques

M11 Seguretat i alta disponibilitat

Apunts

Pràctiques

2n DAM

M9 Programacio de serveis i processos

Cdi mbg.jpg

Apunts

Apunts presos a classe

Practiques

Codeigniter

Enllaços externs

Manual Codeigniter

Android

Android x_86 platform

Codeigniter

Enllaç a seccio session class

Informacio sobre sql

Selectors de JQuery

Pagina per probar javascript

Tutorial JQquery

acces a jquery.getjson API Documentation

Acces a datatables

Introduccio a JSON

Tutorial JSON

Sintaxi JSON

M8 Programacio multimedia i dispositius mòbils

Android mbg.JPG

Apunts

Historia de android

Android és un sistema operatiu basat en Linux, dissenyat per a dispositius mòbils amb pantalla tàctil com telèfons intel·ligents o tablets inicialment desenvolupats per Android Inc. i que Google va recolzar econòmicament i més tard va comprar en 2005. Android va ser presentat en 2007 junt amb la fundació del Open Handset Alliance: un consorci de companyies de maquinari, programari i telecomunicacions per avançar en els estàndards oberts dels dispositius mòbils. El primer mòbil amb el sistema operatiu Android va ser el HTC Dream i es va vendre a l'octubre de 2008.

Als builds es generen els executables, la carpeta main es la principal.

La carpeta res tindra recursos dinamics (imatges,...).

La carpeta java es la que contindra el codi java.

 

Com.iesebre.2dam.helloworld

Aixi haurem de anomenar les aplicacions android

Practiques

Enllaços Externs

Android Wiki

Android activity api

Demo management

Creacio android dashboard

Aplicacio camara

JSON Android

listview-from-http-json-data

Serveis Android

Musica de fondo Android

Signar apk

Oauth Intro

Oath en un login

Introduccio a google play services

Acces a la web developers de facebook

Aplicacio Google maps

Aplicacio Maps 2

Acces a Pushwoosh