IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Estructura d'un projecte Android (Andorid Project Structure)

Cada projecte Android creat amb l'assistent del ADT conté les següents carpetes:

  • .com: Hi han activitats.
  • src: Aquesta carpeta es el codi font, i com a minim tindrem una activitat dintre.
  • r.java: Es una classe de la carpeta resources, es genera automaticament. Es codi autogenerat i es codi font. (No es te que tocar)
  • .jar: Es una llibreria. Es codi java compilat. Te el codi font de android.
  • Resources: Fitxers de varis tipus.(Fitxer d'audio. video, foto, pero no codi font)
  • Carpeta assets: Es fa amb una carpeta apk. Guarda recursos.
  • libs: Van les llibreries.
  • jas
  • Android manifest xml: Guarda metainformacio de l'aplicació. Launcher activity