IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

I/O Streams

Un I/O Stream o fluxe d'entrada/sortida representa un origen de dades i una destinació de dades qualsevol. Un Stream pot representar diferents tipus d'origens i/o destinacions:

Fitxers o disk files
Dispositius de hardware devices i/o perifèrics
Altres programes
Memory arrays
network sockets
...

Els streams de java suporten diferents tipus de dades des de bytes, a tipus de daes primitius (enters, booleans, etc), caracters localitzats, objectes...

Els streams simplement mouen les dades, la manipulació de les mateixes la fan tercers, no els propis streams.