IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Perfil de professor Lameva.jpg
Nom:  Joan Carles Faro
Nom d'usuari Wiki:  Joan Carles
Departament:  Informàtica
Torn:  Tarda
Cursos:  ASI1, ASI2
Correu-e:  [email protected]
Perfil Moodle: Joan Carles Faro
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iescopernic/Joan Carles


Curs d'aplicacions WEB LOE

Presentació: Joan Carles Faro. Professor d'informàtica de l'IES Jaume Balmes

Documentació: Aplicacions web LOE:

Adreces importants del curs:

Principal: http://acacha.org/mediawiki/index.php/Aplicacions_web_LOE
Atenea:http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=33831
Acacha:http://acacha.org/mediawiki/index.php/Aplicacions_web_LOE
IES Copernic:http://www.iescopernic.com/moodle/

Participants en en curs
http://acacha.org/mediawiki/index.php/Aplicacions_web_LOE/Participants


La meva pàgina web personal:
http://ies-jaumebalmes.cat/carlos

Aficions

  • Música
  • Informàtica

Horari setmanal

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 a 9:00 --- --- --- --- ---
9:00 a 10:00 --- --- --- --- ---
10:00 a 11:00 --- --- --- --- ---
11:00 a 11:30 descans descans descans descans descans
11:30 a 12:30 --- --- --- --- ---
12:30 a 13:30 --- --- --- --- ---
13:30 a 14:30 --- --- --- ---
14:30 a 15:30 migdia migdia migdia migdia migdia
15:30 a 16:30 --- --- Reunió Departament --- PEM 1rASI
16:30 a 17:30 DFSI 2nASI --- PEM 1rASI DFSI 2nASI PEM 1rASI
17:30 a 18:30 DFSI 2nASI --- PEM 1rASI DFSI 2nASI PEM 1rASI
18:30 a 19:00 descans descans descans descans descans
19:00 a 20:00 Manteniment PEM 1rASI DFSI 2nASI Càrrec ---
20:00 a 21:00 PEM 1rASI PEM 1rASI DFSI 2nASI Càrrec ---
21:00 a 22:00 PEM 1rASI --- --- Càrrec ---

Aplicacions Wiki. La mediawiki

Exercici 1

Comentari de la instal·lació manual de la meva wiki:

Usuari:Juan-carlos-faro/Instal·lació de la mediawiki
Exercici 2

He creat una nova pàgina wiki a la que he anomenat: Exemples d'edició mediawiki. Es pot accedir mitjançant el següent enllaç:

Usuari:Juan-carlos-faro/Exemples d'edició mediawiki


Exercici final

Es troba en aquesta mateixa pàgina...

La metacaixa inferior l'hem obtingut de l'exemple: [[1]]

Ja he fet una caixa flotant com com la de Sergi. Es tracta de fer servir la plantilla: FitxaProfessor


Nom: Joan Carles Faro

Nom d'usuari Wiki: Juan-carlos-faro
Departament: InformàticaInstal·lació del Joomla

Tot el procés està documentat a l'adreça: [[2]]


Instal·lació de Zope/Plone

Tot el procés està documentat a l'adreça: [[3]]


Instal·lació de Moodle

Tot el procés està documentat a l'adreça: [[4]]