IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

 • FOG a la empresa i a l'institut

Contingut

Presentació

FOG és una solució de creació imatges d’ordinadors, basat en Linux, gratuït i de codi obert per a Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, i Linux (tot i que no té totes les funcions) que uneix un parell d'eines de codi obert amb una interfície web basada en PHP. FOG no utilitza discs d'arrencada o CD; tot es fa a través TFTP i PXE. Arranca al PC a través d'PXE i automàticament descarrega un petit client Linux. Des d'allà es poden seleccionar moltes activitats per al PC, incloent imatges del disc dur. Molts controladors de xarxa FOG estan integrats en el nucli del client de Linux, de manera que realment no ha de preocupar el tema dels controladors (a menys que no hi hagi compatibilitat amb el nucli). FOG també dóna suport per posar una imatge que venia d'un ordinador amb una partició de 80 GB en una màquina amb un disc dur de 40 GB, sempre que les dades siguin menys de 40 GB. FOG suporta multi-càsting, el que significa que podem enviar diverses imatges amb el mateix fluxe. Per tant, ha de ser igual de ràpid tant si estem fent 1 PC o 20 PCs.

Empresa

El primer que haure de fer a l'empresa es documentar-me molt bé sobre l'eina FOG, ja que vull tocar-la prou a fons, aquest es el propòsit del projecte. per tant, buscaré molta informació i mentrestant amb dues màquines virtuals, un client i un servidor, els dos amb xarxa interna, aniré fent proves de tot el que pugui.

Un cop estigui ben format en quant al FOG el següent que tinc que fer es optimitzar els 10 equips de l'empresa, llevar tot el software innecessari, passar antivirus, etc.

Llavors configuraré al fog tots els ordinadors i cada dia agafaré la imatge d'un d'ells, cadascun tindrà una imatge diferent ja que son ordinadors 100% diferents, això també em pot portar a errors del FOG, pel kernel, i potser per alguns ordinadors em toqui buscar altres versions del kernel, cosa que m'alentirà una mica.

No podré fer proves en màquina real ja que si hi ha algun error podria deixar sense l'equip de treball a algú, i no es bona idea. Tot i que l'únic problema que puc tenir es l'error del kernel, però si puc agafar la imatge també la podré volcar sense problemes.

Per últim deixar-ho tot net i polit al FOG i ben documentat amb les guies corresponents per facilitar la feina al qui ho hagi d'utilitzar.

La tasca de pujar les imatges al servidor tinc dues opcions, fer-ho de nit quan no hi ha ningú, un cada nit, o fer un ordinador cada dia.

Si ho fes de dia deixaria sense ordinador a un usuari, es molt mala idea, i si ho faig de nit es probable que durant la pujada hi hagi un error i a les 8 o les 9 del matí el treballador es trobi amb tot el sarao i toqui lo que no ha de tocar, tot i així m'arriscaré amb la segona opció i ho faré de nit.

A més també faré un mapa de la xarxa amb l'eina The Dude, on etiquetare els ordinadors amb IP, MAC, usuari i nom de la imatge.

Mapa xarxa fog borrell altadill.png

Institut

La idea es molt pareguda a la de l'empresa tot i que en aquest cas es molt més probable que hi hagin més errors del kernel i a més tinc que accedir a les xarxes de les 4 classes.

Llavors aquí hauria de tenir 4 imatges, una per cada tipus d'ordinador, ja que al ser 4 classes els ordinadors son diferents a cada classe, i amb ubuntu no hi hauria problemes, però amb windows si.

Tindria les 4 imatges i 4 ordinadors, un de cada classe, per fer les proves.

Com que tinc que utilitzar el multicast hauré de fer servir 4 servidors, en comptes d'1, com a l'empresa.

Changelog

La versió de FOG implementada anteriorment a l'Ies de l'Ebre no es sap exactament, pero per les dates està entre la 0.25 i la 0.29

La que he implementat jo es la ultima, la 1.25

Deixo un petit troç del changelog, a paratir de la versió 1:

Version 1.2.0
-------------
* Fix GUI not loading if no nodes are in storage group.
* Fix FOGPageManager loading plugin class files properly.
* Fix foglang variable to be loaded before init so entire FOG system has
access to them.
* Fix multicast tasks to close through FOGMulticastManager rather than
Post_Stage3.php
* Fix configureNFS line to only update exports if it's not an update.
* Fix installer/upgrader to use values stored in .fogsettings if set.
Post_Stage3.php
* Fix client page so you don't have to be logged in to view it.
* Fix hwinfo and client node= links to operate properly.
* Fix installer to check for msyql-galera-server as is used for mysql-server
in CentOS 7.0
* Fix donate tasking completetion elements so systems reboot/shutdown as
needed when the time is met.
* Fix 100% usage of the disk in resizable images. Percentages should not be
used and should never have been used to getin with. It now uses the -1s
method to specify to the end of the disk.
* Add ftp file size checking. All sizes are done through ftp now.
* Add size of byte filtering to get pretty size.
* Add $this->FOGUser to FOGPageManager and Hook to check if its set. This is
needed because FOGBase is loaded before FOGUser is actually established.
* Add postdownloadscripts to allow custom init scripts to be run after imaged.
* Add Windows 8/8.1 ability to image with resizable. BCD works with them too.
* Add SnapinJob to Host class.
* Add libtorrent and rtorrent to inits.
* Add beginning stages to allow split file images.
* Add hostname to kernel args as default. Use hostearly variable sent if
HOSTNAME_EARLY is enabled and check against this to change hostname.
* Add ability for resizable image with Linux. Thanks Curtis
* Add ability for resizable Multiboot systems, assuming Windows Parts are at
the start of the hard-drive. Thanks Curtis
* Add cabextract and libmspack to inits and source code for buildroot.
* Add product key changer to FOG. NEEDS: client installer recompile.
* Add the ability to have "login" entries on items of the advanced menu.
* Update plugin hooks with system to check if they are enabled or not to
display their relevant menu/submenu items or other actions.
* Update ipxe/undionly tftp files to latest available.
* Update pigz operations to their own function in init.xz files and in
/usr/share/fog/lib/funcs.sh
* Remove IMAGE_TRUST_CMD from ipxe/undionly to hopefully remove console
issues.
* Remove htmldoc/clamav from fedora/centos installer. Reinserted after adding
Mageia support.
* Remove hooking from Mobile pages as it's already a limited section.
* Schema update to remove ssh client setting stuff and move FOG_SNAPINDIR to
FOG Snapin - Service category.
* Refine session closing/opening/regenerating data on GUI side.
* Refine service files particularly for snapins.
* Redirect users to index.php if they attempt to go to a node that doesn't
have a relevant class to work with.

Version 1.1.2
-------------

* Fix client updater so hash is returned properly.
* Fix client updater so files are downloaded properly.
* Fix installer functions so they upgrade/install properly.
* Fix bug in imageid setting for full host registration.
* Fix installer issues from moving commons/config.php to
* Fix Storage Node/Image Replicator so it only replicates to enabled nodes.
lib/fog/Config.class.php
* Fix issue where invalid mac would still create Host with 0 ID in DB.
* Fix scheduled tasks so styles of 4,5,6 will work properly.
* Fix Group Host add so they are in their own forms.
* Fix BUG where redirect was in use to form element and having bad side
effects.
* Tweak/fix Mainmenu links so the calls can set multiple menu items.
* Change imageLegacy to imageFormat for future adjustments where needed.
* Adjust all 'legacy' image calls to 'format' and change db class for this.
* Group deployment only cares if uniform image for multicast not for all
tasks.
* Add basic element for Access Control as plugin elements. (WIP)
* Add ability to adjust timeout values on login system or remove them
completely.
* Add Mageia to installer system. ****THANKS CHUCK SITES****
* OU system is now a select box. Documentation will follow, but in beta atm.
* Only Imaging Tasks require Images, not all tasks now.
* Hosts within group can now have image set within group from membership
field.
* Schema and update of schema is it's own class.

Version 1.1.1
-------------

* Add xfs filesystem imaging support.
* Fix bug in Post_Stage3.php so task completetion happens properly.
* All MAC's are now objects of the MACAddress class.
* Add Win 8.1 OSID as drivers and such can be different from Win 8.
* Added snapcheck.php for hopeful transition to using init to stage snapins.
* Add multiple NIC MACs sent to find host.
* SVN Trunk versions now have SVN Rev for Version for better support.
* Fix Multicast Group issues.
* Fix changing image default group if there is no master node in the group.


Version 1.1.0
-------------

Release date: June 5th, 2014

* Hooks and Plugins are now able to work together.
* Hooks are autoloaded properly now.
* Plugins are autoloaded as well as their pages.
* All pages are now auto registered rather than being registered within their files.
* Added ability to QUICKREG elements to add system to a group.
* Added ability to add host to group during full registration.
* Moved Plugins from management/plugins to lib/plugins.
* Fixes for Printer Management and Client Updater
* Adds ability to image logical/extended partitions now.
* Fixes the location plugin.
* Install script now asks for mysql password.
* Install script waits for schema update to be performed.
* Kernel Updater from GUI fixed.
* undionly still in use, but provides multiple choices (undionly.kpxe, undionly.kkpxe, ipxe.pxe, ipxe.kpxe, ipxe.kkpxe) If one isn't working try another. Most should have success with undionly.kpxe. VirtualBox will work with any of the ipxe. files.
* Database backend no longer requires init.database.php. Used modern methods to keep compatibility into the future.
* Change php required version. We now require 5.3.0 or higher.
* Fix ReportManagementPage if image isn't set.
* Remove the recoverReports part as commented on installer script. This because default reports are managed directly within the report page.
* Hooks are now fixed as they were broken in 1.0.1
* Fix group page so setting of kernel, kernelArgs, kernelDevice actually happens.
* Fix capone so strings sent for search operate as expected.
* Add's awaiting check wol to task scheduler.
* Fix grub hopefully.
* Updated init.xz/init_32.xz to buildroot-2014.05
* Fix image deletion to go off of pathname not imagename.
* Should have working undionly.kpxe now!
* Fix QUICKREG_SYS_NUM problem on auto/quick registration.

Version 1.0.0
-------------

Release date: May 13th, 2014

* Major GUI and usability updates
* Support for Windows 8
* PartImage has been deprecated. The default imaging engine is now partclone (all partimage images are supported for deploying, but all newly uploaded images will be in the partclone image format)
* PXE/TFTP booting now uses iPXE
* Added support for GUID Partitioned disks
* Fixed issue with 2TB+ (with 4K sectors) devices not being able to be imaged
* Hostname checks in init.xz now truncate and verify if host already exists
* Added ability to add new groups from the group management
* Added ability to associate hosts (multiple) to groups from within group edit
* Added ability to associate groups (multiple) to a host from the host edit
* Added ability to associate hosts (multiple) to snapins from snapin page
* Added ability to associate snapins (multiple) to host from host edit
* Operating system was moved from the Host object to the Image object
* IP Address has been removed from the hosts section.
* Added ability to donate CPU time to mine cryptocurrency to be donated to the FOG Project during imaging tasks
* Added unpublished kernels
* Many other minor bugs fixes

Guia d'instal·lació

Requeriments

PARAULA DE PAS: iesebre per a tot


Si utilitzem un ubuntu l'unic requisit per començar a instal·lar (que més que requisit es un pas previ) es tenir una IP fixa.

La podem comprovar amb un ifconfig:

$ifconfig
# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 08:00:27:f7:6f:ca
     Direc. inet:192.158.158.237 Difus.:192.158.158.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fef7:6fca/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:906 errores:0 perdidos:2 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:285 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000
     Bytes RX:149311 (149.3 KB) TX bytes:34132 (34.1 KB)

eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW 08:00:27:d3:64:7d
     Direc. inet:192.240.240.100 Difus.:192.240.240.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fed3:647d/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:77 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000
     Bytes RX:0 (0.0 B) TX bytes:10986 (10.9 KB)

lo    Link encap:Bucle local
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
     Paquetes RX:20 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:20 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0
     Bytes RX:1444 (1.4 KB) TX bytes:1444 (1.4 KB)

Si la volem canviar modifiquem el fitxer interfaces

$nano /etc/network/interfaces
 GNU nano 2.2.6    Archivo: /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.240.240.100
netmask 255.255.255.0

FOGborrell (13).JPG

Llavors, com que en el cas de la empresa agafare 10 imatges de 10 ordinadors diferents cadascuna tindra un pes, segurament elevat.

Per tant vaig demanar un disc dur intern de 2 TB, tot i que al final disposo d'un extern, també de 2 TB.

Instal·lació pas a pas

Abans d'instal·lar el FOG es aconsellable :

 • Actualitzar el sistema:
$apt-get update
$apt-get upgrade
 • Fer una instantània (en cas de ser màquina virtual, que en el meu cas ho es)

El primer es descarregar el paquet, descarrego l'ultima versió del paquet des de la pagina sourceforge.

$wget http://downloads.sourceforge.net/project/freeghost/FOG/fog_1.2.0/fog_1.2.0.tar.gz

FOGborrell (2).JPG


Ara l’hem descarregat en format tar.gz (comprimit) per tant, hem de procedir a descomprimir-lo per poder instal•lar-lo. Per fer-ho utilitzarem la comanda Tar.


$tar -xvf fog_1.2.0.tar.gz

FOGborrell (3).JPG


Un cop descomprimit entro a la carpeta on s'ha descomprimit el fog i executo l'script installfog.sh , hem de fer-ho amb sudo o bé amb l’usuari root

$cd fog_1.2.0/bin

FOGborrell (4).JPG

$./installfog.sh

Al començar l’instal•lació pregunta la versió de Linux que estem utilitzant, en el meu cas selecciono la opció 2 (basat en debian)


FOGborrell (5).JPG


Ara tinc que triar un tipus d'instal·lació, puc triar entre servidor normal i servidor d'almacenament. Trio el servidor normal, que es la més tipica.


FOGborrell (6).JPG


Especifico la direcció IP que utilitzarà el servidor FOG.

En el meu cas utilitzarà la 192.240.240.100 que es interna, per fer proves


FOGborrell (14).JPG


Pregunta si vull afegir una adreça DHCP, li dic que no.

També pregunta si vull utilitzar la interficie eth0, dic que vull utilitzar una diferent, la eth1.

Això ho faig perque la eth0 esta connectada a la LAN i la eth1 a la xarxa interna de proves.


FOGborrell (15).JPG


Em deixa triar si vull instal·lar més paquets d'idiomes, li dic que no.

També pregunta si vull donar recursos del PC per al projecte FOG, no.


FOGborrell (16).JPG


Ara ja ho té tot llest per instal·lar-se, dona un petit resum de les opcions que hem triat i demana confirmació.


FOGborrell (17).JPG


Ara ell mateix començara a instal·lar paquets


FOGborrell (18).JPG


Llavors, com que ja tenia instal·lat el mysql em pregunta si la haviem deixat en blanc i en cas contrari la demana


FOGborrell (19).JPG


Ara ens diu que entrem per la interface web per instal·lar la base de dades


FOGborrell (23).JPG


Entro a l'interface web amb les credencials:

 • Usuari: fog
 • Password: password


FOGborrell (26).JPG


Ens dona la opció de fer un backup de la base de dades de FOG, pero com que nosaltres no la tenim no farem cap backup, l'unic que farem es fer clic a INSTALL / UPGRADE NOW


FOGborrell (24).JPG


Per ultim tornem al terminal, on haviem deixat pendent l'acció de premer Enter ja que estavem instal·lant la BD.

Per tant ara ja podem, s' acabara la instal·lació i ens preguntara si volem notificar al grup FOG aquesta instal·lació


FOGborrell (31).JPG


Apache Web Server Failed

Es probable que abans d'acabar la instal·lació ens doni un error: Apache Web Server Failed


FOGborrell (20).JPG


Per arreglar-ho hem d'instal·lar el paquet libapache2-mod-php5


FOGborrell (21).JPG


Ara utilitzant la comanda apache2ctl configtest comprovo si la configuració es correcta, el resultat hauria de ser Syntax OK


FOGborrell (22).JPG


I ja podem continuar la instal·lació


FOGborrell (23).JPG

Guia de configuració

Configuració general

Guiaconfiguraciofogborrell1.png

 • FOG_WOL_HOST: Defineix l'adreça IP del servidor que allotja el servei de Wake -on - LAN .
 • FOG_WOL_INTERFACE: Defineix la interfície de xarxa utilitzada en el procés de WOL .
 • FOG_QUEUESIZE: Aquesta configuració defineix quantes tasques unicast permetrem al mateix temps.
 • FOG_CHECKIN_TIMEOUT: Defineix la quantitat de temps entre els controls del client per determinar si són clients actius .
 • FOG_DEFAULT_LOCALE: Idioma per defecte que utilitzara el FOG.

Configuració del menú PXE

Guiaconfiguraciofogborrell2.png

 • FOG_PXE_MENU_TIMEOUT: Defineix el temps d'espera en segons per al menú PXE

Configuració del servidor TFTP

Guiaconfiguraciofogborrell4.png

 • FOG_TFTP_HOST: Nom o direcció IP del servidor TFTP
 • FOG_TFTP_FTP_USERNAME: Nom d'usuari del servidor TFTP
 • FOG_TFTP_FTP_PASSWORD: Paraula de pas del servidor TFTP

Configuració dels usuaris

Guiaconfiguraciofogborrell5.png


 • FOG_USER_MINPASSLENGTH: Defineix el nombre mínim de caràcters d'una paraula de pas
 • FOG_USER_VALIDPASSCHARS: Defineix els caràcters vàlids en una paraula de pas

Guia d'administració

Registrar màquines

Hi ha dues formes de registrar una màquina :

El primer metode, el més segur i més recomanat :

Arranquem per xarxa la màquina que volem registrar i quan surt el menú de fog seleccionem la opció "Quick Registration and Inventory"

D'aquesta forma no hi ha posibilitat d'equivocar-nos al ficar la MAC.

Registrar hosts.PNG

L'altra forma, GENS RECOMANABLE, es afegir-lo manualment mitjançant l'apartat de hosts:

Registrar hosts 2.png

El problema es que podem equivocar-nos amb la mac i provocar un desastre gran.

Creació d'imatges

Per crear una imatge hem d'anar a l'apartat Image Management i un cop dintre fer clic a l'enllaç Create New Image situat al menú de l'esquerra

Opcions:

 • Image Name: Nom de la imatge
 • Image Description: Descripció de la imatge
 • Storage Group: Si tenim un grup d'emmagatzematge podem seleccionar-lo aquí.
 • Operating System: Sistema operatiu que conté la imatge
 • Image Path: Ruta on guardarem la imatge, s'ompli automàticament amb el nom
 • Image Type: Tipus d'imatge, si es un disc o més...

Fogborrellcrearimatge.JPG

Creació d'usuaris

Per crear un usuari anem a l'apartat User Management i un cop dintre fer clic a l'enllaç Create New User situat al menú de l'esquerra

Fogborrellcrearusuari.JPG

Creació de grups

Ho he de fer amb el FOG de classe

Podem crear grups i afegir hosts al grup que creem

Creaciogrupsfog.png

 • Group Name: nom del grup
 • Group Description: Descripció que li posem al grup

Creaciogrupsfog2.png

Ara podem seleccionar diversos hosts i agregar-los al grup on posa "Add to grup".

Creació de tasques

Les tasques es poden crear tant per ordinadors com per grups d'ordinadors, ho farem per grups quan vulguem fer multicasting

Per crear les tasques de pujada i baixada d'imatges ens hem de situar a l'apartat de hosts, a la llista

Upload

Un cop a la llista de hosts podem fer click a 4 icones, de moment farem clic a la que apunta cap a dalt, que es Upload

Fogborrell llista hosts.PNG

Un cop haguem fet clic ens demanar una confirmació i ens dona opcions per programar-la i per apagar la màquina al acabar.

Fogborrell crear tasca upload.PNG

I ja està creada la tasca, ens ho confirma el sistema

Fogborrell tasca upload creada.PNG

I per ultim, podem fer el seguiment a l'apartat Task Manager -> Active tasks, on podrem veure l'estat i el progrés d'aquesta

Fogborrell tasca upload in progress.PNG


Download

Un cop a la llista de hosts podem fer click a 4 icones, de moment farem clic a la que apunta cap a dalt, que es Download

Fogborrell llista hosts download.PNG

Un cop haguem fet clic ens demanar una confirmació i ens dona opcions per programar-la i per apagar la màquina al acabar.

Fogborrell crear tasca download.PNG

I ja està creada la tasca, ens ho confirma el sistema

Fogborrell tasca download creada.PNG

I per ultim, podem fer el seguiment a l'apartat Task Manager -> Active tasks, on podrem veure l'estat i el progrés d'aquesta

Fogborrell tasca download in progress.PNG


Multi-cast

Per generar una tasca multicast :

 • Hem de tenir més d'un ordinador (es pot fer també amb un, pero no es la idea)
 • S'ha de crear un grup amb tots els ordinadors que volem dins de multicast
 • S'ha de comprovar que el servei FOGMUlticastManager estigui actiu, o directament :
sudo service FOGMulticastManager stop && sleep 30 && sudo service FOGMulticastManager start

Llavors si cumplim els 3 requisits i tot funciona correctament podem anar al grup :

Fogborrellmulticast1.PNG

Fer clic a Image Assosiatiom, per assignar una imatge la grup

Fogborrellmulticast2.PNG

I quan ja estigui podem iniciar la tasca

Fogborrellmulticast3.PNG

Altres tasques (Deploy)

Fogborrell llista hosts deploy.PNG

Si triem la última opció surtiràn les dos tasques que hem comentat antes, Download i Upload, pero a més ens donà a triar certes tasques avançades

Fogborrell deploy tasks.PNG

Les tasques avançades són :

Fogborrell deploy advanced.PNG Fogborrell deploy advanced 2.PNG

* Debug: El mode de depuració carregarà la imatge i un terminal on podrem utilitzar comandes.

* Memtest86+: Carrega el programa "Memtest86+ a l'ordinador client.

* Test Disk: Carrega la utilitat "Testdisk", utilitzada per comprovar un disc dur i recuperar particions.

* Disk Surface Test: Aquesta utilitat comprova la superficie del disc sector per sector en busca d'errors, al acabar presenta un informe d'errors.

* Recover: Carrega la utilitat "photorec", utilitzada per recuperar arxius perduts d'un disc dur.

* Hardware Inventory: Extrau la informació bàsica del hardware de l'ordinador client i envia un informe al servidor FOG:

* Password Reset: Reseteja la password de l'usuari de WIndows, la fica en blanc.

* All Snapins: Envia tots els Snapins a l'ordinador client.

* Single Snapin: Envia 1 sol Snapin

* Wake-Up: Envia un paquet Wake On Lan a l'ordinador client per engegar-lo.

* Download - Debug: La tasca Download pero en mode de depuració, per detectar els errors més facilment.

* Upload - Debug: La tasca Upload pero en mode de depuració, per detectar els errors més facilment.

* Download without Snapins: Tasca de Download que al acabar instal·la els snapins vinculats a l'ordinador client.

* Fast Wipe: Realitza una neteja ràpida al disc dur.

* Normal Wipe: Realitza una neteja del disc dur.

* Full Wipe: Realitza una neteja completa del disc dur.

* Virus Scan: Carrega l'antivirus Clam AV , actualitza l'scanner i llavors fa l'escanejat sobre la partició de WIndows

* Virus Scan - Quarantine: Carrega l'antivirus Clam AV , actualitza l'scanner i llavors fa l'escanejat sobre la partició de WIndows, deixant els arxius en quarentena si estan infectats.

* Donate: Executa un programa per minar criptomonedes, que seran donades al projecte FOG.

Guia ràpida

Vista General

Fogborrell vista general.PNG

A la vista general podem trobar:

 • Informació del sistema, nom d'usuari loguejat direcció IP i temps que porta obert.
 • Activitat del sistema, en el cas de la imatge tinc 2 imatges fent-se, cap a la cua i 8 lliures (això es configura)
 • Informació del disc dur, espi lliure i ocupat.
 • Una gràfica sobre el volcat d'imatges dels ultims 30 dies
 • El trànsit d'ample de banda.

Creació d'imatges

Per crear una imatge hem d'anar a l'apartat Image Management i un cop dintre fer clic a l'enllaç Create New Image situat al menú de l'esquerra

Opcions:

 • Image Name: Nom de la imatge
 • Image Description: Descripció de la imatge
 • Storage Group: Si tenim un grup d'emmagatzematge podem seleccionar-lo aquí.
 • Operating System: Sistema operatiu que conté la imatge
 • Image Path: Ruta on guardarem la imatge, s'ompli automàticament amb el nom
 • Image Type: Tipus d'imatge, si es un disc o més...

Fogborrellcrearimatge.JPG

Creació d'usuaris

Per crear un usuari anem a l'apartat User Management i un cop dintre fer clic a l'enllaç Create New User situat al menú de l'esquerra

Fogborrellcrearusuari.JPG

Opcions:

 • User Name: Nom de l'usuari
 • User Password: Paraula de pas de l'usuari
 • User Password (confirm): Confirmació de la paraula de pas

Guia de referència

FOG no crea la carpeta al pujar la imatge, la deixa a /images/dev/

Es un error de permissos, al executar l'script installfog.sh com a root (es obligat) la carpeta /images té com a propietari l'usuari root, hem de canviar això i donar permissos adients.

sudo chown -R fog.root /images
sudo chmod -R 755 /images
sudo chmod -R 777 /images/dev

Multicast no funciona

Si el multicast no funciona quan tots els clients ja estan conectats es molt probable que sigui problema del procés FOGMulticastManager

https://wiki.fogproject.org//wiki/index.php?title=Troubleshooting_a_multicast#Troubleshooting

sudo service FOGMulticastManager stop && sleep 30 && sudo service FOGMulticastManager start

Configuracions finals

Empresa

Instalacioubuntu server empresa.JPG

Institut

4 màquines virtuals ubicades al proxmox:

Servidorsfoginstitutborrell.PNG

Configuració d'interficies

Aula 20.2

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 12:b2:e8:2b:32:56 
     Direc. inet:192.168.50.225 Difus.:192.168.50.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::10b2:e8ff:fe2b:3256/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:7293 errores:0 perdidos:8 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:8 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:622647 (622.6 KB) TX bytes:648 (648.0 B)

eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW f2:cc:87:5f:72:4f 
     Direc. inet:192.168.202.50 Difus.:192.168.202.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::f0cc:87ff:fe5f:724f/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:6021 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:713 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:743834 (743.8 KB) TX bytes:849334 (849.3 KB)

lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
     Paquetes RX:786 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:786 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0 
     Bytes RX:63309 (63.3 KB) TX bytes:63309 (63.3 KB)

Aula 20.3

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 96:cf:c9:6e:41:37 
     Direc. inet:192.168.50.226 Difus.:192.168.50.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::94cf:c9ff:fe6e:4137/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:57 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:11 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:7257 (7.2 KB) TX bytes:856 (856.0 B)

eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW 1a:98:d8:d8:cd:b7 
     Direc. inet:192.168.203.50 Difus.:192.168.203.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::1898:d8ff:fed8:cdb7/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:54 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:40 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:8332 (8.3 KB) TX bytes:6277 (6.2 KB)

lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
     Paquetes RX:208 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:208 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0 
     Bytes RX:16416 (16.4 KB) TX bytes:16416 (16.4 KB)

Aula 20.4

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW b6:6a:65:e7:fe:3b 
     Direc. inet:192.168.50.227 Difus.:192.168.50.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::b46a:65ff:fee7:fe3b/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:1271 errores:0 perdidos:1 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:11 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:93628 (93.6 KB) TX bytes:856 (856.0 B)

eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW 9a:7c:a8:21:14:b1 
     Direc. inet:192.168.204.50 Difus.:192.168.204.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::987c:a8ff:fe21:14b1/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:3292 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:45 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:258319 (258.3 KB) TX bytes:8397 (8.3 KB)

lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
     Paquetes RX:352 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:352 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0 
     Bytes RX:27944 (27.9 KB) TX bytes:27944 (27.9 KB)

Aula 23

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 22:7c:84:ca:b0:b4 
     Direc. inet:192.168.50.228 Difus.:192.168.50.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::207c:84ff:feca:b0b4/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:80 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:8 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:5315 (5.3 KB) TX bytes:648 (648.0 B)

eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW ea:31:71:52:de:94 
     Direc. inet:192.168.205.50 Difus.:192.168.205.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::e831:71ff:fe52:de94/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:48 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:43 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:6891 (6.8 KB) TX bytes:6625 (6.6 KB)

lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
     Paquetes RX:356 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:356 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0 
     Bytes RX:28232 (28.2 KB) TX bytes:28232 (28.2 KB)

Configuració final del FOG

Aula 20.2

Borrellfog final 202.PNG

Aula 20.3

Borrell fogfinal 203.PNG

Aula 20.4

Borrell fogfinal 204.PNG

Aula 23

Borrell fog final 205.PNG

Documentació externa

https://www.dropbox.com/s/zdsro5c18270w6a/Disc%20Dur.pdf?dl=0 -> Disc dur on està ubicat el servidor FOG i les imatges

https://www.dropbox.com/s/e27wqpvo8bb3sd7/josep_borrell_sanchez_docs_projecte.zip?dl=0 -> Tota la documentació de síntesi

Codi font del projecte

Paquets que utilitza:

 • apache2
 • php5
 • php5-json
 • php5-gd
 • php5-cli
 • php5-mysql
 • php5-curl
 • mysql-server
 • isc-dhcp-server
 • tftpd-hpa
 • tftp-hpa
 • nfs-kernel-server
 • vsftpd
 • net-tools
 • wget
 • xinetd
 • xyxs-rc-conf
 • tar
 • gzip
 • build-essential
 • cpp
 • gcc
 • g++
 • m4
 • htmldoc
 • lftp
 • openssh-server
 • php-gettext
 • clamav-freshclam
 • udpcast

Arrancada

Per arrancar amb PXE podem fer-ho de diverses formes:

 • Modificant l'ordre d'arrancada de la bios, de forma que quedi sempre aixi.
 • Amb el boot menu, si es pot accedir-hi.
 • Prement la tecla F12.

Amb qualsevol de les opcions, si el servei DHCP del FOG esta actiu donarà una IP i arrancarà el FOG.

Fogborrellarrancada (2).jpg

Fogborrellarrancadavirtual (2).JPG

Fogborrellarrancadavirtual (3).JPG

Fogborrellarrancadavirtual (4).JPG

Fogborrellarrancadavirtual (6).JPG

Fogborrellarrancadavirtual (1).JPG


Notes de treball per dia

03/06/2015

Acabo documentació i presentació

02/06/2015

Continuo amb la memòria del projecte

01/06/2015

Continuo amb la documentació, ja tinc les guies acabades.

29/05/2015

Finalitzo una part de la documentació que són les guies (ràpida, referència, etc.)

28/05/2015

Després de tantes baralles amb el multicast, al final l'he fet funcionar, tant a l'empresa com a l'institut, sense canviar rés del hardware.

27/05/2015

Faig les proves amb virtual i en real, funciona correctament

26/05/2015

Faig les configuracions pertinents un altre cop, en la màquina nova, com que aquestes si que les tenia guardades no m'ha costat molt de temps, ho he pogut acabar avui

25/05/2015

Degut a una errada en el disc físic on està allotjada la màquina virtual del servidor s'ha perdut i l'hem tingut que tornar a instal·lar en temps rècord.

22/05/2015

La prova no ha funcionat, el disc dur ha fallat, tenia molts sectors erronis, per aixo fallava.

21/05/2015

Instal·lo el FOG a les màquines.

A l'empresa faig proves amb ordinadors diferents, no amb el que dona error, ho faig amb 2 i funciona, torno a intentar-ho amb el que dona error, ho deixo fent.

20/05/2015

Instal·lo Ubuntu Server 14.04 a les màquines i les configuro amb el nom i les adreces IP corresponents

19/05/2015

Començo a fer les màquines virtuals al proxmox, amb dues interficies, una amb una IP de la xarxa 192.168.50.0/24 i l'altra la corresponent a cada aula (202, 203, 204, 205).

19/05/2015

Em documento un poc sobre el multicast del FOG i m'adono que només ho soporta en una interficie de xarxa, per tant he pensat (i de fet es la sol·lució mes simple) es fer un servidor FOG per cada xarxa (4 xarxes - 4 servidors)

18/05/2015

Instal·lo el fog i deixo fent la prova, demà l'acabaré.

15/05/2015

Instal·lo un altre cop l'ubuntu 14.04 amb un disc estàtic de 1.5 TB, i les imatges aniran guardades aquí.

14/05/2015

Instal·lo el FOG per pujar les imatges al disc dur de Windows, per fer-ho he d'utilitzar samba i donar permissos de control total, tot i aixi no funciona.

13/05/2015

Instal·lo la versió 14.04, amb un disc dinàmic de 40 GB, la idea es instal·lar només el FOG a aquest disc virtual i les imatges ubicarles directament al disc dur compartit des del servidor Windows

12/05/2015

Al instal·lar el FOG al servidor 12.04 a l'empresa dona error de paquets, no deixa descarregar ni actualitzar cap, amb l'ubuntu recien instal·lat. Utilitzaré la versió 14.04 server.

08/05/2015

Faig les ultimes comprobacions del FOG a l'empresa, de forma que el dilluns ja el pugui instal·lar al servidor

07/05/2015

Aquest matí he intentat pujar la imatge d'un pc amb windows xp i una sola partició, al ser windows xp no es "resizable" i he tingut un error degut a això.

Després ha començat a pujar-se, pero de cop s'ha parat la pujada, sense raó aparent, he reiniciat la màquina del FOG i no arrancava el servidor SQL, he tingut que restaurar una instantànea.


06/05/2015

A l'empresa he començat ba fer les proves sobre PC real i m'he trobat amb els primers errors al pujar una imatge degut a sectors danyats al disc, sol·lucionat.

05/05/2015

Faig en disseny de la xarxa a la empresa, amb el The dude

04/05/2015

Començo a familiaritzarme amb el tema usuaris i tasques programades del fog.

29/04/2015

Arreglo error @IP equivocada al servidor NFS i comprovo que ara ja connecta amb normalitat

28/04/2015

Faig les proves a la LAN tant a la empresa com a l'institut, miro que agafi el DHCP i salti el fog al arrancar.

27/04/2015

Instal·lo el FOG a la màquina del proxmox

24/04/2015

Començo a preparar la màquina virtual al proxmox, haurà de tenir accés a les classes 20.2, 20.3 i 20.4. Documento un poc més

23/04/2015

He investigat un poc sobre les snap in de FOG i he documentat la instal·lació

22/04/2015

M'he trobat amb un error de permisos que feia que la imatge pujada des d'un ordinador es quedes a la carpeta /images/dev/MACDELPC, no es movia a la carpeta /images/nomqueliposo.

Sol·lucionat amb

$ chown -R fog.root /images

21/04/2015

He començat a investigar sobre l'eina FOG, he creat una màquina virtual amb ubuntu per instal·lar-lo i començar a fer les proves, ja m'he trobat algún error d'instal·lació.

Vegeu també

FOG

The dude

Putty

2n ASIX 2014-15

Enllaços externs

Fog Project

Fog Wiki

The Dude

Ubuntu 12.04

Fog Default Username and password

Guia FOG

Error apache FOG

Guia instal·lació FOG ubuntu

Video explicatiu de com penjar imatges al FOG

Problema permisos al directori d'imatges

Canviar d'emmagatzematge

Baixar el putty

Paràmetres de configuració

Errors multicast

Error mntcheck

Problema guardar imatge

Multicast no funciona 2

Multicast no funciona foro