IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI103.3_TasquesBasiquesAdministracioFitxers.pdf (LPI103.3_TasquesBasiquesAdministracioFitxers.odp), EstandardFHS.pdf
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/103.3
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Contingut

Objectius del tema

103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'utilitzar les ordres bàsiques de Linux per a administrar fitxers i directoris.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers

Noms del fitxers i conceptes bàsics

A Linux tot són fitxers Un sistema operatiu no és res més que un conjunt de fitxers emmagatzemats en una memòria secundària no volàtil.

Normalment es guarda al disc dur (HD). Actualment però també podem trobar sistemes Live-CD/DVD o sistemes emmagatzemats en un llapis de memòria USB.

A Linux tot acaba sent un fitxer (fitxers regulars, directoris, unitats de disc, maquinari, sockets, enllaços, conductes...). Carpeta /dev

Hi ha 3 tipologies de fitxers:

 • Fitxers del Sistema Operatiu: Fitxers de configuració, executables i aplicacions bàsiques del sistema, etc.
 • Fitxers d'aplicacions: Tal i com veurem als temes relacionats amb la gestió de paquets, les aplicacions també no són res més que un conjunt de fitxers que s'instal·len al sistema.
 • Fitxers d'usuari: Són aquells fitxers que contenen informació pròpia dels usuaris, com documents de text, fitxers multimèdia, fitxers d'aplicacions, etc.


Fitxers ocults i fitxers de còpia de seguretat

Escapament de caràcters. Barra invertida (\)

Ajuda en l'acabament dels noms dels fitxers (file completion)

Caràcters especials i caràcters de substitució (file globbing)

Sistemes de fitxers FAT i NTFS

Es poden muntar a Linux.

Filesytem type codes:

 • msdos: Sistema de noms de fitxers de DOS (8.3)
 • vfat: Noms de fitxers llargs a l'estil de Windows
 • umsdos: extensió només per a Linux que suporta el noms de fitxers a l'estil Linux.

Ordres de manipulació de fitxers

ls. Mostrar els continguts d'un directori

ls és una abreviatura de list (llistar)

Ens permet mostrar els fitxers d'un directori. Si executem ls sense paràmetres:

$ ls
2011-11-28-10-43-54.067-VirtualBox-2749.log hs_err_pid2324.log
500M                     hs_err_pid2447.log
500M.img                   imatgeCD.iso
Baixades                   Imatges
carpeta                   isooo
CD                      minipart
COPIA_CD                   Música
Diagrama1.dia.autosave            netbeans-7.0.1
Documents                  NetBeansProjects
Escriptori                  Plantilles
examples.desktop               Privat
Firefox_wallpaper.png            Públic
holamon1.py                 ubuntu-11.10-alternate-i386.iso
holamon.php                 Ubuntu One
hs_err_pid15217.log             Ubuntu.vdi
hs_err_pid2048.log              Vídeos
hs_err_pid2088.log              VirtualBox VMs 


Ens mostra els fitxer no ocults del directori de treball (recordeu la variable d'entorn PWD)

 • La sintaxi de ls és:
 $ ls [opcions] [fitxers]
 • Podeu trobar més detalls al manual i a info:
$ man ls

$ info coreutils ls

Mostrar tots els fitxers (mostrar els fitxers ocults)

Mostrar colors

Mostrar recursivament

Mostrar múltiples directoris al mateix temps

Mostrar les metadades del fitxers

Mostrar els inodes

Mostrar les mides del fitxer en format llegible pels humans

Mostrar el tipus (sufix) de fitxer (-F)

No mostrar els fitxers de còpia de seguretat (~)

Mostrar només els directoris (-d)

Mostrar tota la informació

Modificar l'ordre i el mode en que es mostra la sortida

Consultar les marques de temps

Copiar fitxers. cp

Fer una còpia recursiva. Copiar carpetes

Preservar el propietari i els permisos del fitxer

Fer una copia exacte (arxiu)

Copiant enllaços simbòlics

Copiar tot el camí complet

Especificar la carpeta de destinació (--target-directory)

Actualitzar o copiar només si el fitxer origen és més nou que el de destinació (-u update)

Mode interactiu (-i)

Augmentar la quantitat d'informació mostrada a la sortida (verbose)

cp -al

Moure i renombrar fitxers (mv)

L'ordre mv i els inodes

Eliminar fitxers. Ordre rm

$ touch

Crear un fitxer. touch

Modificar només el temps de l'últim accés (-a o --time=atime)

Modificar el temps de l'última modificació (-m o --time=mtime)

Establir una marca de temps concreta

Tipus de fitxers

Enllaços

Altres ordres

mkdir

Comprimir i arxicar fitxers

tar

bzip2

gunzip

gzip

tar

tree

stat

file

touch