IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Jordipujol.png
Nom: Pràctica Clonezilla
Curs: ASIX
Grup: 1r A
Autors: Jordi Pujol i Jordi Romero

Objectiu de la pràctica

 • L'objectiu d'aquesta pràctica és comprovar el funcionament de les eines de copia de seguretat i clonació de sistemes.

Introducció

 • En aquesta pràctica, comprovarem el funcionament d'una eina concebuda per a la clonació de discs, anomenada Clonezilla. En aquesta pràctica podrem comprovar les diferents opcions de copia que ens facilita el programa. La versió utilitzada en aquesta pràctica serà la versió, clonezilla- live-20111125-oneiric. Per a realitzar les diferents proves de copia de seguretat utilitzarem el virtualbox

Com obtenir clonezilla

 • Des de la pàgina oficial de la distribució Clonezilla
Clonezilla Downloads

Opcions clonezilla

Utilització del Clonezilla

Windows XP

Clonezilla xp.png
Clonezilla xp1.png
Clonezilla xp2.png
Clonezilla xp3.png
Clonezilla xp3.png

Ubuntu Server

 • Amb sistema de fitxers ext3
 • Amb sistema de fitxers ext4

-Es pràcticament idèntic al que he fet amb Windows + Ubuntu amb sistema de fitxers ext3 + Partició FAT32 de Dades

-Adjunto 3 imatges perque aquí es veu el resultat final de que s'ha fet tot correctament.

Clonezilla ubuntu ext4.png


Clonezilla ubuntu ext4 1.png


Clonezilla ubuntu ext4 2.png


Clonezilla ubuntu ext4 3.png


Es fa més ràpidament que el Windows + Ubuntu amb sistema de fitxers ext3 + Partició FAT32 de Dades

Instal·lació Dual

 • Windows + Ubuntu amb sistema de fitxers ext3
 • Windows + Ubuntu amb sistema de fitxers ext4
 • Windows + Ubuntu amb sistema de fitxers ext3 + Partició FAT32 de Dades


-Triem l'interfície que volem:

Clonezillafat32 1.png

-Seleccionem l'idioma que volem:

Clonezillafat32 2.png

-Seleccionem el teclat (deixem l'opció que ve per defecte).

Clonezillafat32 3.png

-Aquí triem si volem iniciar el Clonezilla en mode gràfic o per línia de comandes (triem en mode gràfic).

Clonezillafat32 4.png

-Aquí triem que volem fer el tipus d'imatge de disc a imatge.

Clonezillafat32 5.png

-Triem on volem pujar l'imatge, local_dev (dispositiu local).

Clonezillafat32 6.png

-Triem la partició que anirà la còpia de seguretat (sdb1).

Clonezillafat32 7.png

-Triem la carpeta on anirà la partició.

Clonezillafat32 8.png

-Seleccionem el mode d'execució en mode Begginer.

Clonezillafat32 9.png

-Seleccionem savedsik que serveix per a pujar l'imatge completa de tot el disc.

Clonezillafat32 10.png

-Seleccionem el disc dur del qual volem fer l'imatge.

Clonezillafat32 11.png

-Aquí diem que no volem que comprobi ni repari el sistema de fitxers.

Clonezillafat32 12.png

-Aquí li diem que un cop acabi de grabar l'imatge comprobi si aquesta es restaurable.

Clonezillafat32 13.png

-Aquí ens demana la confirmació per començar a pujar l'imatge (premem "y").

Clonezillafat32 14.png

-Aquí ens mostra com s'està creant l'imatge de la partició.

Clonezillafat32 15.png

-Aquí ens mostra com s'està comprovant que l'imatge estigui ben feta.

Clonezillafat32 16.png

-Aquí ens mostra com la comprovació diu que està tot correcte.

Clonezillafat32 17.png

-Com ja està tot acabat ens pregunta que volem fer, seleccionem "0" que es apagar la màquina.

Clonezillafat32 18.png

-Aquí ens diu que ha petat el sistema de fitxers, per tant, ara restaurarem l'imatge.

Clonezillafat32 19.png

-Ara començarem la restauració de l'imatge, aquí seleccionem el dispositiu d'on carregarem l'imatge.

Clonezillafat32 20.png

-Aquí triem restore disk (restaurar imatge com a disc local).

Clonezillafat32 21.png

-Seleccionem l'arxiu de l'imatge a restaurar.

Clonezillafat32 22.png

-Aquí ens demana la confirmació per començar la restauració (premem "y").

Clonezillafat32 23.png

-Ens torna a preguntar si volem restaurar l'imatge (premem "y").

Clonezillafat32 24.png

-Aquí ens mostra com s'està fent la restauració amb el sistema de fitxers NTFS.

Clonezillafat32 25.png

-Aquí ens mostra com s'està fent la restauració amb el sistema de fitxers FAT32.

Clonezillafat32 26.png

-Aquí ens mostra com s'està fent la restauració amb el sistema de fitxers EXT4.

Clonezillafat32 27.png

-Aquí ens diu que ja està tot restaurat i que no hi hagut cap error.

Clonezillafat32 28.png

-Aquí premem "1" per reiniciar.

Clonezillafat32 29.png

-I finalment la confirmació de com l'imatge ha estat restaurada correctament.

Clonezillafat32 30.png


Clonació d'una maquina real a Virtualbox

 • Objectiu
 • L'objectiu d'aquest apartat és poder aconseguir clonar una maquina real i restaura la imatge que obtindrem d'aquesta clonació ha una maquina virtual del virtualbox
 • Copia de la maquina real

Uns dels primeres questions que tenim a decidir és si volem clonar un disc sencer o només una partició, això obligarà a afrontar la clonació d'una manera diferent, obligant-mos a fer certes modificacions a l'hora de fer la copia. Les captures següents les farem sobre la copia d'un disc sencer, però també afegirem les modificacions que tenim que fer si volem fer la copia de només una partició del sistema.

 • El primer que farem serà iniciar el clonezilla per a poder iniciar la copia del sistema
Jordiromeroclonezilla12.png
 • Seleccionem l'idioma del clonezilla el millor per a el nostre cas l'espanyol
Jordiromeroclonezilla13.png
 • Seleccionem el tipus de teclat d'una llista en el nostre cas espanyol estandard
Jordiromeroclonezilla14.png
Jordiromeroclonezilla15.png
 • Iniciarem el programa clonezilla
Jordiromeroclonezilla16.png
 • Seleccionarem fer una imatge de disc o part
Jordiromeroclonezilla17.png
 • Per realitzar la copia del sistema la farem a un dispositiu local
Jordiromeroclonezilla18.png
 • Ara muntarem el dispositiu on guardarem la imatge del sistema
Jordiromeroclonezilla19.png
 • Seleccionem la carpeta on es guardarà la imatge del sistema en el nostre cas la guardarem a l'arrel del programa
Jordiromeroclonezilla20.png
 • Realitzarem la imatge en mode expert que ens permetrar elegir els diferents tipus d'opcions del programa
Jordiromeroclonezilla34.png
 • Realitzarem la copia de tot el disc per tant seleccionarem guardar el disc
Jordiromeroclonezilla35.png
 • Seleccionem el nom el nom de la imatge seleccionarem com a nom la data d'avui, també donar-li qualsevol nom que vulguem
Jordiromeroclonezilla36.png
 • Elegim el disc d'origen del qual farem la imatge
Jordiromeroclonezilla37.png
 • Eligim l'ordre de preferencia que s'executaran els diferents programes que ens serviran per a realitzar la imatge, es una molt bona opció ja que si algun sistema de és soportat per alguns dels programes s'executara el següent, segons l'ordre que em decidit en aquest pas
Jordiromeroclonezilla38.png
 • Ara tenim un apartat en el podem decidir diferents parametres a realitzar durant la copi de la imatge
Jordiromeroclonezilla39.png
 • Tipus de compressió, en aquest apartat decidim quin tipus de compressió de imatge des de sense cap compressió la qual crearà una imatge molt gran fins cosa que farà que la imatge sigui molt ràpida fins a una compressió molt gran la que ens farà una imatge molt petita però que utlitza gran quantitat de recursos, deixarem l'opció per defecte
Jordiromeroclonezilla40.png
 • En aquest apartat decidim en quantes parts dividirem la imatge, el valor per defecte és de 2Gb, el valor mínim és de 10Mb, si només volem que la copia es cree amb un únic fitxer ficarem un número molt gran
Jordiromeroclonezilla41.png
 • Aquesta opció només serveix per a sistemes de fitxers GNU/Linux com per exemple ext4 i permet fer una comprovació del sistema de fitxers abans de copiar-lo
Jordiromeroclonezilla42.png
 • En aquest paràmetre seleccionem si volem que es comprove la integritat de la imatge,evidentment li direm que si
Jordiromeroclonezilla43.png
 • Seleccionem que volem fer una vegada realitzada la imatge, li direm que reinicii la maquina per a poder continuar treballant
Jordiromeroclonezilla44.png
 • Ens demana la confirmació de que pot començar a realitzar la maquina
Jordiromeroclonezilla45.png
 • I finalment comencem la copia del sistema
Jordiromeroclonezilla46.png
 • Modificacions a fer si volem fer una copia només d'una partició
 • En el meu cas la meva maquina real està partida en dos particions, una de sistema amb Ubuntu i una altra NTFS amb dades, per tant, jo he fet una imatge de només una partició la del sistema operatiu. Això ha obligat a fer unes modificacions després de fer la imatge del meu sistema. La realització de la imatge és similar a la que fem quan copiem tot un disc amb una diferencia que només copiem una part. Això crear la dificultat de que la partició swap del sistema no es copia, i per tant, no funciona amb el corresponent problema que si la maquina es queda sense memoria RAM l'ordinador es penjarà.

Per tant serem nosaltres qui ha de crear aquesta partició i ho farem de la següent manera.


 • Restauració de la maquina virtual
 • Per comprovar un correcte funcionament de la imatge, procedirem a esborrar el disc virtual amb l'editor de particions gparted, borrarem tot el disc per a poder comprovar si funciona.
Jordiromeroclonezilla10.png
 • Com podem veure la maquina virtual no pot iniciar el sistema ja que l'hem eliminat
Jordiromeroclonezilla11.png
 • Iniciem el clonezilla amb el valors per defecte
Jordiromeroclonezilla12.png


 • Seleccionem l'idioma que en el nostre cas serà el Espanyol
Jordiromeroclonezilla13.png
 • El següent pas serà elegir el mapa de teclat, per a nosaltres el que millor s'adequa es el /pc/spanish/standard
Jordiromeroclonezilla14.png


Jordiromeroclonezilla15.png
 • Iniciarem el clonezilla per a començar la restauració del sistema
Jordiromeroclonezilla16.png
 • Seleccionem el dispositiu des de on carregarem la imatge
Jordiromeroclonezilla17.png
 • Elegim un dispositiu local el disc on em guardat la imatge
Jordiromeroclonezilla18.png
 • El programa ens demana que disc a de montar per a poder restaurà la imatge, en el nostre cas el sdb
Jordiromeroclonezilla19.png
 • Ara ens demana el directori on es troba la imatge com la em guardat a l'arrel del sistema es quedem allí
Jordiromeroclonezilla20.png
 • Seleccionem el mode d'execució del clonezilla,utilitzarem el mode principiant
Jordiromeroclonezilla21.png
 • Com el que volem és restaurar el disc seleccionarem el l'apartat restoredisk
Jordiromeroclonezilla22.png
 • Seleccionem la imatge que volem restaurar, com només tenim una imatge del disc, és la que ens dona per defecte
Jordiromeroclonezilla23.png
 • Des de aquí seleccionem el disc on restaurarem la imatge del sistema
Jordiromeroclonezilla24.png
 • Ja estem a punt de arribar a restaura la imatge, ens demana si estem segur el que volem fer
Jordiromeroclonezilla25.png
 • Per segona vegada ens pregunta si estem segurs que volem restaura la imatge
Jordiromeroclonezilla26.png
 • Comença la restauració de la imatge amb la eina partclone
Jordiromeroclonezilla27.png
 • Una vegada acabada de restaurar la imatge les realitzen les comprovacions necessàries per comprovar que s'ha realitzat una correcta restauració
Jordiromeroclonezilla28.png
 • Una vegada realitzades les comprovacions, reiniciem el clonezilla per comprovar si podem torna a utilitzar la maquina clonada
Jordiromeroclonezilla30.png
 • Com podem veure la restauració ha sigut un èxit, i ja tenim restaurada el nostre sistema
Jordiromeroclonezilla33.png
 • Comprovem amb l'eina monitor del sistema el funcionament del sistema inclús el funcionament de la memòria swap
Jordiromeroclonezilla31.png
 • I amb l'eina gparted comprovarem com ens ha quedat les particions del sistema
Jordiromeroclonezilla32.png

Arxius de la copia de seguretat

 • Els arxius que el clonezilla genera per a crear la copia de seguretat, que són els que després ens permetran poder restaurar la nostra imatge. Els següents arxius són els que crea en una maquina en una maquina amb Ubuntu 11.10 amb un sistema de fitxers ext4.
 • info-dmi aquest arxiu és una taula estàndard, que ens mostra informació sobre el nostre sistema informàtic. Aquesta informació està escrita amb la eina dmidecode. Per exemple ens permet saber en qualsevol moment, per exemple, el número d'slots lliures de memòria RAM sense cap necessitat el maquinari físic.
Jordiromeroclonezilla04.png
 • info-lshw
Jordiromeroclonezilla05.png
 • info-lspci


Jordiromeroclonezilla06.png
 • info-packages
Jordiromeroclonezilla07.png
 • parts
 • sda-chs.sf
 • sda-pt.parted
Jordiromeroclonezilla08.png
 • sda.ext4-pctl-img.gz.aa És l'arxiu principal de la copia de seguretat, durant la copia podem decidir a partir de quin tamany el dividirem i això ens crearà tants arxius com el tamany de la copi supere el límit marcat.
 • sda-hidden-data-after-mbr
 • sda-mbr
 • sda-pt.sf
 • swappt-sda5.info el següent arxiu conté informació sobre el uuid de la memòria swap. Ja que la memòria swap no conté informació rellevant aquesta no serà clonada, una vegada restaurada la imatge, es creara la swap i se li assignarà l'identificador que està dins d'aquest fitxer.
Jordiromeroclonezilla09.png

Vegeu també

Enllaços Externs