IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 102 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI106_InterficiesGrafiques.pdf (LPI106_InterficiesGrafiques.odp)
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_102_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_102/106.1
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

106.1. Instal·lació i configuració de X11
Objective.jpg
  • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de instal·lar i configurar un servidor X i un servidor de fonts X.
  • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 106.1. Instal·lació i configuració de X11


Maquinari

lscpi

Drivers

Pantalles /Displays

Interfícies gràfiques

WIMPs i GUIs

Breu història

X Window Systems

Sistema estàndard de finestres en el món Unix.

Les primeres versions daten de mitjans dels 80.

El sistema W Window System (1983) (sistema operatiu Unix System V) és considera el precursor de les X.

X va ser desenvolupat al MIT el 1984.

Des de els seus inicis es va crear pensant en una arquitectura client-servidor pensada per treballar en xarxa de forma remota amb entorns gràfics.

X, X11 o X Window System és un protocol de xarxa i de pantalla que proveeix d'un sistema de finestres (entorn gràfic) a dispositius de mapes de bits.

Proveeix un sèrie d'eines estàndard per crear aplicacions amb interfície gràfica d'usuari (GUI) en sistemes Unix-like.

També és suportat per la majoria de sistemes operatius de forma directa (MacOS, OpenVMS) o mitjançant aplicacions extres (Windows).

Va aparèixer el 1984 al MIT.

Actualment (des de 2004, abans XFree86) la implementació de referència és la de la Xorg.Foundation


Arquitectura client-servidor

Servidor: terminal de l'usuari (on s'executa l'entorn gràfic).

Clients: aplicacions (remotes).

El sistema client-servidor està vist des de la perspectiva de les aplicacions (en comptes de l'usuari). Les aplicacions són clients del servidor X.

ClientServidorX.png

La variable d'entorn DISPLAY és l'encarregada de definir a on s'enviaran les dades gràfiques (és a dir quin és el servidor). En la majoria de casos client i servidors es troben a la mateixa màquina.

La majoria d'aplicacions X tenen un paràmetre anomenat -display que permet executar l'aplicació en una pantalla remota.

El servidor X s'encarrega:

  • De la interfície amb l'usuari a través de perifèrics d'entrada i sortida:
  • Entrada: Ratolí i Teclat
  • Sortida: Pantalla (Targeta gràfica)

Històricament la configuració de les X s'ha realitzar al fitxer /etc/X11/xorg.conf.

Ports

Entorns d'escriptori

Gnome

KDE

Gestors de finestres

Gestors de pantalla (Display Managers)

Xserver

Instal·lació X11 i entorns d'escriptori

tasksel

Instal·lació des dels repositoris

Instal·lació d'entorns d'escriptori complets

Instal·lació d'unes X bàsiques

Instal·lació del client

Iniciar una sessió X

xinit

Que s'executa al iniciar una sessió X

startx

Configuració

Fitxers de configuració

/etc/X11/xorg.conf

/etc/X11/Xsession.d

Reconfigurar les X

dpkg-reconfigure xserver-xorg. Abans Ubuntu 9.04 i versions anteriors de Debian

Desde Ubuntu 9.04

Controladors gràfics

Eines de configuració

Variable d'entorn DISPLAY

Control d'accés a X Window

xhost

xauth

SSH Forwarding

Configuració del servidor de fonts