IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Passos (Índex)

Comprovació de la IP i la màscara

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:ac:d5 
    

Comprovació del link

$ ifconfig --> Quin nom de targeta teniu?
eth0 
$ sudo mii-tool eth(nom de la targeta) --> Hi ha link
eth0: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok

Comprovació de la porta d'enllaç

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.203.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   1   0    0 eth0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth0
0.0.0.0     192.168.203.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

Comprovació de les DNS

$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain iesebre.com
search iesebre.com iesebre.com.
nameserver 192.168.203.1
nameserver 192.168.0.4

Comprovació del proxy

Tenim que entrar al navegador, després anar a la pestanya edita, entrar a preferències, després a la pestanya avançat i a l'apartat xarxa clicar a configuració. Un cop dins tenim que posar la IP i el port, marcar l'opció de baix de la IP, i també posar alguna excepció.