IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Jordige.jpg
Nom: Garcia Escribà, Jordi
Curs: ASIX
Grup: 2n
Autors: Jordi Garcia Escribà

M7 - Planificació i administració de xarxes

UF1 - Introducció a les xarxes

Pràctiques


UF2 - Administració de dispositius de xarxa

Pràctiques


UF3 - Administració avançada de xarxes

Pràctiques

Horari: Curs 2016/2017

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 - 16:30 M8 M6 M8 M5
16:30 - 17:30 M8 M6 M9 M8 M5
17:30 - 18:30 M10 M2 M9 M7 M5
18:30 - 19:00 Descàns
19:00 - 20:00 M7 M6 M6 M7 M1
20:00 - 21:00 M7 M11 M6 M11
21:00 - 22:00 M7 M11 M11