IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Definició

Un SAI, o Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (UPS en anglès), té dos objectius: protegir el sistema contra pèrdues d'electricitat, mitjançant l'ús de bateries i filtrar pujades i baixades de tensió de la corrent alterna.

La potència d'un SAI es mesura en VA (Volt-Amper). Per calcular la potència que necessitem en un SAI, es recomana utilitzar la següent fórmula:

potència que necessites x 1,6

Tipus

  • On-line:

Line-Interactive UPS Diagram joel.png

  • Stand-by:

Standby UPS Diagram joel.png