IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

En primer lloc creem la nostra base de dades i la desem en format .csv.

Exportaralumnesjoel1.png

Fitxer fitxa.sh:

#!/bin/bash

cat alumnes.csv | while read fitxa; do

Nom=$(echo $fitxa | cut -d "," -f 1)
Cognom1=$(echo $fitxa | cut -d "," -f 2)
Cognom2=$(echo $fitxa | cut -d "," -f 3)
DNI=$(echo $fitxa | cut -d "," -f 4)
Adreca=$(echo $fitxa | cut -d "," -f 5)
Login=$(echo $fitxa | cut -d "," -f 6)

echo
echo "FITXA ALUMNE:" $Nom $Cognom1 $Cognom2
echo
echo "Nom:" $Nom
echo "Primer Cognom:" $Cognom1
echo "Segon Cognom:" $Cognom2
echo "DNI:" $DNI
echo "Adreça:" $Adreca
echo "login:" $Login
echo "---------------------------"
done

Resultat d'executar el programa:

$ sudo ./fitxa.sh

FITXA ALUMNE: Gerard Barberà Quesada

Nom: Gerard
Primer Cognom: Barberà
Segon Cognom: Quesada
DNI: 47823411
Adreça: Av. Catalunya 16
login: gebaqu1
---------------------------

FITXA ALUMNE: Victor Alcoverro Albesa

Nom: Victor
Primer Cognom: Alcoverro
Segon Cognom: Albesa
DNI: 47823422
Adreça: C. Venta 38
login: vialal2
---------------------------

FITXA ALUMNE: Albert Gauxachs Cuervas 

Nom: Albert
Primer Cognom: Gauxachs
Segon Cognom: Cuervas
DNI: 47823433
Adreça: C. St. Josep 1
login: algacu3
---------------------------

FITXA ALUMNE: Oscar Costea Balagué

Nom: Oscar
Primer Cognom: Costea
Segon Cognom: Balagué
DNI: 47823444
Adreça: C. Del Sol 15
login: oscoba4
---------------------------

FITXA ALUMNE: Jordi Gisbert Favà

Nom: Jordi
Primer Cognom: Gisbert
Segon Cognom: Favà
DNI: 47823455
Adreça: C. Sebastà Joan Arbó 113
login: jogifa5
---------------------------

FITXA ALUMNE: Joel Barceló Blanch

Nom: Joel
Primer Cognom: Barceló
Segon Cognom: Blanch
DNI: 47823466
Adreça: C. St. Domènech 8
login: jobabl6
---------------------------

FITXA ALUMNE: Tomàs Vilaubí Amposta

Nom: Tomàs
Primer Cognom: Vilaubí
Segon Cognom: Amposta
DNI: 47823477
Adreça: Pl. Espanya 8
login: toviam7
---------------------------

FITXA ALUMNE: Jordi Costea Balagué

Nom: Jordi
Primer Cognom: Costea
Segon Cognom: Balagué
DNI: 47823488
Adreça: C. Del Sol 15
login: jocoba8
---------------------------

FITXA ALUMNE: Richard Solsona Cardeña

Nom: Richard
Primer Cognom: Solsona
Segon Cognom: Cardeña
DNI: 47823499
Adreça: C. Carretera 10
login: risoca9
---------------------------

FITXA ALUMNE: Joan Bonavila Franquet 

Nom: Joan
Primer Cognom: Bonavila
Segon Cognom: Franquet
DNI: 47823400
Adreça: C. Major 24
login: jobofr0
---------------------------