IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Enviar email des d'una terminal

En primer lloc, hem d'instal·lar el paquet ssmtp:

$ sudo apt-get install ssmtp

A continuació hem de modificar l'arxiu de configuració que es troba a /etc/ssmtp/ssmtp.conf i afegir les següents línies:

[email protected]
mailhub=smtp.gmail.com:465
rewriteDomain=gmail.com
AuthUser=barcelojoelm8 # (without @gmail.com)
AuthPass=flaixfm7
FromLineOverride=YES
UseTLS=YES

Quan tinguem configurat el ssmtp, podem enviar un email de la següent manera:

$ ssmtp (adreça a la que volem enviar el correu)
To: (adreça a la que volem enviar el correu)
From: (la nostra adreça)
Subject: l'assumpte

Aquí va el text que volem enviar.

Per enviar el correu, hem de polsar Ctrl+D.

Nota: Cada salt de línia és fa amb la tecla Intro.

Nota 2: Entre l'assumpte del correu i el cos del text principal, hi ha d'haver una línia en blanc.

Crear script per enviar el mail

Primer creem l'script:

 #!/bin/bash
# script to send simple email
# email subject
SUBJECT="Prova"
# Email To ?
EMAIL="[email protected]"
# Email text/message
EMAILMESSAGE="/tmp/emailmessage.txt"
echo "Això és una prova!"> $EMAILMESSAGE
echo "Funciona?" >>$EMAILMESSAGE
# send an email using /bin/mail
/usr/sbin/sendmail -s "$SUBJECT" "$EMAIL" < $EMAILMESSAGE

I a continuació el fem executable:

$ sudo chmod +x correu.sh

Enviar l'email automàticament amb cron

Introduïm la comanda següent:

$ crontab -e

I afegim aquesta línia:

* * * * * /home/joel/Escriptori/correu.sh

Això farà que s'executi l'script que envia correus cada minut de cada hora de cada dia de cada mes.

Mailcrontabjoel.png