IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Procediments d'Instal·lacio

Bios

Per veure la configuració important de la BIOS

Isolinux

Tot dispositiu té un gestor d'arrencada (Només ho tenen els CD Bootables)

Isolinux es el gestor d'arrencada (Es troba en la primera pista del CD)

Qualsevol eina de gravació de CD té aquest gestor (Per exemple el Nero)

Estàndard El Torito


Dins de Isolinux hi ha un arxiu txt.cfg que és el que porta les opcions d'instal·lar, prova de RAM comprovació de disc...

Si hi ha un altre fitxer que es diu langlist, és el que escull l'idioma de l'Ubuntu.

Modificació d'Ubuntu

cp -r CD COPIA_CD

Botó dret nautilus a la carpeta --> Poseu permisos d'escriptura

FEU ELS CANVIS A COPIA_CD

/usr/bin/mkisofs -input-charset utf8 -joliet-long -q -r -V "NOM_DEL_CD" -cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot 
load-size 4 -boot-info-table -o ubuntuamida.iso COPIA_CD

Muntem la iso amb:

$ sudo mount -o loop ubuntu-11.04-alternate-i386.iso p

Entrem a la carpeta p i visualitzem el contingut de la carpeta isolinux amb:

$ [email protected]:~/Baixades/p$ cat isolinux/txt.cfg
default install
label install
 menu label ^Install Ubuntu
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label check
 menu label ^Check disc for defects
 kernel /install/vmlinuz
 append MENU=/bin/cdrom-checker-menu vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label memtest
 menu label Test ^memory
 kernel /install/mt86plus
label hd
 menu label ^Boot from first hard disk
 localboot 0x80

Passem a descriure cada línia:

 • menu label ^Install Ubuntu: On el símbol ^ seguit d'una lletra significa que per accedir al menú només cal polsar la lletra que hi ha després del símbol.
 • kernel /install/vmlinuz: El kernel que s'executarà.
 • append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
  • quiet: significa que no veurem el procés que segueix.
  • --: permet posar opcions perquè apareguin en el kernel del disc dur.
  • vga=788: indica el tipus de resolució (veure taula [[1]])
  • initrd=/install/initrd.gz: fitxer comprimit (rd= ram disk). Hi ha els fitxers bàsics per poder treballar, es carrega en la RAM.
  • file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed: planifica tot l'instal·lador. Teclat

Preseed

El preseed és la forma que tenim d'automatitzar la instal·lació de l'Ubuntu. Són una sèrie de comandes que, configurades correctament, ens estalvien haver de seguir una instal·lació pas a pas i configuren el sistema operatiu basant-se en uns paràmetres configurats prèviament a la instal·lació.

Format del fitxer de preseed:

$ Nom de l'aplicació - nom aplicació/pregunta - tipus pregunta - resposta predeterminada

Exemple:

$ partman-basicfilesystems - partman/automount - boolean - false

Tpis de preguntes:

 • Select
 • Multiselect
 • Booleà
 • Error

Localització

Per tal de que durant el procés d'instal·lació no ens pregunti la configuració de l'idioma, hem d'establir els següents paràmetres a la configuració:

$ language=ca country=ES locale=ca_ES.UTF-8
Parametreslocalitzaciojoel.png

Pràctica: Instal·lació a mida

language=ca country=ES locale=ca_ES.UTF-8 DEBOCNF_DEBUG=5 priority=critical

cada pregunta que ens fa, mirem amb ctrl+F4 la pregunta que ens fa i la resposta

un cop acabada la instal·lació mirem l'arxiu syslog dins a /var/log/installer/

executem sudo debconf-get-seleccions --installer > inst.log i veiem el fitxer inst.log per saber les respostes a les preguntes, no surten ordenades, hem de comprovar l'ordre

Instal·lació en Mode Expert

 • Iniciem l'instal·lador de l'Ubuntu i premem F6 per entrar al menú Altres Opcions. Seleccionem la opció Expert Mode amb la tecla espaiadora.
Menupersonalitzat1.png

Idioma del sistema

 • Un cop seleccionada la opció Expert Mode, procedim amb la instal·lació. El primer pas que hem de fer és escollir l'idioma.
Menupersonalitzat2.png
 • Escollim el català.
Menupersonalitzat3.png
 • A la següent pregunta, seleccionem que .
Menupersonalitzat4.png
 • Seleccionem el territori en el que estem. En el nostre cas, Espanya.
Menupersonalitzat5.png
 • Ara hem de seleccionar la locale que tindrà el nostre sistema operatiu. Seleccionem Espanya - ca_ES.UTF-8.
Menupersonalitzat6.png
 • Podem escollir altres locales disponibles.
Menupersonalitzat7.png
 • Ara escollim quin dels locales anteriors serà el per defecte.
Menupersonalitzat8.png

Configuració de teclat

 • Passem a configurar el teclat.
Menupersonalitzat9.png
 • Seleccionem el país en el que ens trobem.
Menupersonalitzat10.png
 • Seleccionem les variants.
Menupersonalitzat11.png
Menupersonalitzat12.png
Menupersonalitzat13.png

Configuració de xarxa

 • Ara muntem el CD-Rom.
Menupersonalitzat14.png
 • Un cop fet, ens apareixeran més opcions al menú.
Menupersonalitzat15.png
 • El següent pas consisteix en configurar la xarxa.
Menupersonalitzat16.png
 • Tenim la forma automàtica, que ens detectarà la configuració de xarxa si disposem d'un servidor DHCP que ens la doni automàticament.
Menupersonalitzat17.png
Menupersonalitzat18.png
 • Per comprovar que ens ha donat la configuració correcta, entrem a la línia d'ordres i fem un ip address show.
Menupersonalitzat19.png
 • A continuació, ens demana un nom amb el qual el nostre sistema s'identificarà a la xarxa.
Menupersonalitzat20.png
 • Per finalitzar, hem d'indicar el nom del domini al qual pertanyem.
Menupersonalitzat21.png
 • L'altra forma de configurar la xarxa és de manera manual.
Menupersonalitzat22.png
Menupersonalitzat23.png
Menupersonalitzat24.png
Menupersonalitzat25.png
Menupersonalitzat26.png
 • Per finalitzar, ens preguntarà si la configuració és correcta.
Menupersonalitzat27.png

Configuració del rellotge del sistema

 • A continuació, hem de configurar el rellotge del sistema.
Menupersonalitzat28.png
 • Seleccionem la opció automàtica.
Menupersonalitzat29.png
 • Indiquem el servidor NTP al qual ens volem connectar per establir l'hora.
Menupersonalitzat30.png
 • Per finalitzar, seleccionem el nostre fus horari.
Menupersonalitzat31.png

Crear particions de disc

 • El següent pas consisteix en detectar i partir els discs.
Menupersonalitzat32.png


Menupersonalitzat33.png
 • Per partir, podem utilitzar diferents mètodes. En el nostre cas, seleccionarem el mètode manual.
Menupersonalitzat37.png
 • Seleccionem el disc que volem partir.
Menupersonalitzat38.png
 • Creem una nova taula de particions.
Menupersonalitzat39.png
 • Seleccionem el tipus de taula de particions (msdos).
Menupersonalitzat40.png
 • Seleccionem l'espai lliure del disc que volem partir.
Menupersonalitzat41.png
 • Podem partir l'espai de manera automàtica.
Menupersonalitzat42.png
 • En aquest cas, seleccionem l'esquema de partició. Les opcions són fer una partició sola amb la swap a part, fer una partició amb el home a part o fer particions per les carpetes home, usr, var i tmp.
Menupersonalitzat36.png
 • També el podem partir de manera manual.
Menupersonalitzat44.png
 • Donem la mida de la partició.
Menupersonalitzat45.png
 • Escollim el tipus de partició.
Menupersonalitzat46.png
 • Aquí tenim diferents opcions.
Menupersonalitzat47.png
 • Entre les opcions, podem escollir:
  • El sistema de fitxers.
Menupersonalitzat48.png
  • El punt de muntatge.
Menupersonalitzat49.png
  • Diferents opcions de muntatge.
Menupersonalitzat50.png
  • L'etiqueta per al sistema de fitxers.
Menupersonalitzat51.png
  • El percentatge de blocs reservat per al superusuari.
Menupersonalitzat53.png
  • L'ús típic de la partició.
Menupersonalitzat54.png
 • Tornant al menú de particions, podem configurar els volums xifrats.
Menupersonalitzat55.png
Menupersonalitzat56.png
 • Escollim el dispositiu a xifrar.
Menupersonalitzat57.png
 • Seleccionem els paràmetres per a les diferents opcions de xifrat.
Menupersonalitzat58.png
 • Un cop ho hem fet tot, podem finalitzar el procés de partició.
Menupersonalitzat59.png

Instal·lar el sistema base

 • Seleccionem la opció Instal·lar el sistema base.
Menupersonalitzat60.png
 • Podem veure el procés d'instal·lació accedint a la consola de successos.
Menupersonalitzat61.png
 • El següent pas és escollir el nucli o kernel a instal·lar. Per saber quin és el kernel adequat, podem consultar la llista de Kernel Flavours
Menupersonalitzat62.png
 • Un cop seleccionat el kernel adequat, seleccionem la imatge a instal·lar. Es recomana instal·lar la genèrica, que inclou tots els controladors.
Menupersonalitzat63.png

Configurar els usuaris i les contrasenyes

 • Passem a configurar els usuaris i les contrasenyes.
Menupersonalitzat64.png
 • Seleccionem si volem habilitar les contrasenyes ombra, que serveix per utilitzar contrasenyes més segures.
Menupersonalitzat65.png
 • A continuació, seleccionem si volem permetre les entrades com a root. Si seleccionem que sí, l'únic usuari amb privilegis d'administrador serà el root. Si seleccionem que no, qualsevol usuari podrà tenir privilegis entrant amb sudo si sap la contrasenya del root.
Menupersonalitzat66.png
 • Ara hem de donar un nom complet per al nou usuari.
Menupersonalitzat67.png
 • Li donem un nom d'usuari i una contrasenya.
Menupersonalitzat68.png
Menupersonalitzat69.png
 • Si la contrasenya és massa curta, el sistema la detectarà com a poc segura i ens preguntarà si volem utilitzar una contrasenya dèbil.
Menupersonalitzat70.png
 • A continuació seleccionarem si volem xifrar la carpeta d'usuari.
Menupersonalitzat71.png

Configurar el gestor de paquets

 • A continuació configurarem el gestor de paquets.
Menupersonalitzat72.png
 • Escollim si volem usar una rèplica de xarxa o no. Això serveix per no saturar un servidor si molta gent hi entra a la vegada.
Menupersonalitzat73.png
 • Escollim el protocol que utilitza aquesta rèplica de xarxa.
Menupersonalitzat74.png
 • Seguidament, escollim el país on està situat el servidor.
Menupersonalitzat75.png
 • El següent que hem de fer, és indicar la URL del servidor.
Menupersonalitzat76.png
 • Tot seguit hem d'indicar si utilitzem un proxy i introduir les dades d'aquest proxy.
Menupersonalitzat77.png
 • Seleccionem si volem instal·lar software restringit, que són externs a canonical i per tant ho separen del programari propi.
Menupersonalitzat78.png
 • Escollim si volem instal·lar software universe, que és la resta de software lliure.
Menupersonalitzat79.png
 • Tot seguit hem de seleccionar si volem instal·lar software multiverse, que és software gratuït però no és software lliure.
Menupersonalitzat80.png
 • El programari retroversions ( backport ) ens permet instal·lar noves versions de programari sense actualitzar la versió de l'Ubuntu.
Menupersonalitzat81.png
 • A continuació, escollim si volem instal·lar les actualitzacions de seguretat.
Menupersonalitzat82.png

Seleccionar i instal·lar programari

Menupersonalitzat83.png
 • Seleccionem com volem gestionar les actualitzacions del sistema: sense actualitzacions, actualitzar de manera automàtica o mostrant un avís quan hi ha actualitzacions disponibles i permetent a l'usuari decidir si instal·lar-les o no.
Menupersonalitzat84.png
 • Seleccionem si desitgem descarregar el suport per a la nostra llengua o no.
Menupersonalitzat85.png
 • Ara seleccionem el programari que volem instal·lar. Això equival a l'eina tasksel. Si seleccionem el manual package selection veurem una llista completa de paquets a instal·lar.
Menupersonalitzat86.png
 • Introduïm la opció g g amb el teclat per a instal·lar els paquets seleccionats.


Instal·lar el carregador GRUB en un disc dur

El GRUB és un seleccionador de sistema operatiu que s'executa després de carregar el kernel.

Menupersonalitzat87.png
 • Hem de seleccionar si volem que s¡instal·li en el MBR. Si diem que no, el GRUB s'inbstal·la en el disc i no en una partició.
Menupersonalitzat88.png
 • En aquest cas, seleccionem la partició en la que volem instal·lar el GRUB.
Menupersonalitzat89.png

Canviar la prioritat de debconf

(Veure debconf ) El debconf (configurador de debian) és l'encarregat de crear les finestres de configuració. Amb el preseed podem configurar el debconf perquè respongui automàticament les preguntes.

Menupersonalitzat90.png

No totes les preguntes de l'instal·lador tenen la mateixa importància. Amb el mode expert, la prioritat del debconf passa a ser baixa.

Menupersonalitzat91.png

Si seleccionem la prioritat crítica, podrem automatitzar el procés, ja que ens farà menys preguntes.

Comprovar la integritat del CD-ROM

Llegeix tot el CD-ROM i comprova si hi ha algun error. Si el CD utilitzat és un CD modificat per nosaltres, ens donarà un error perquè comprovarà que els fitxers no són com els originals.

Menupersonalitzat92.png

Desar els registres de depuració

Crea fitxers amb els registres de tot el que passa durant la instal·lació.

Menupersonalitzat93.png
 • Hem d'escollir com volem desar aquests registres (disquet, web o sistema de fitxers muntat):
Menupersonalitzat97.png

Executar un intèrpret d'ordres

Obre una consola de terminal d'intèrpret d'ordres.

Menupersonalitzat94.png

Exulsar el CD de la unitat

Extreu el CD perquè al reiniciar no arranqui des d'aquest.

Menupersonalitzat95.png

Avortar la instal·lació

Cancel·la tot el procediment i no instal·la el sistema operatiu.

Menupersonalitzat96.png